• Vedecký kuriér Fyzika

     • Vedecký kuriér Fyzika je aktivitou realizovanou v rámci Európskej noci výskumníkov 2021, ktorej cieľom je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum.  

      V rámci tejto aktivity si žiaci vyskúšali na hodinách fyziky pokusy z oblasti magnetizmu, kde sledovali  magnety a ich siločiary, silu magnetu, vytvorili si kompas. Zoznámili sa aj s elektrickým nábojom, tlakom vzduchu a elektromagnetom. Z kvapalín vytvorili farebné poschodie, naučili plastelínu plávať a zistili, ako sa správajú predmety z rôznych materiálov v kvapalinách. Zo striekačiek a hadičky vyrobili vodováhu. Fyzikálne pokusy sa žiakom  veľmi páčili.

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

     • Milí rodičia,

      slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 9:00 hod. na školskom dvore ZŠ Oščadnica - Ústredie. V prípade veľmi nepriaznivého počasia (dážď) bude otvorenie realizované prostredníctvom rozhlasu zvlášť v budove 1.-4. roč. o 9:00 hod. a v budove 5.-9. roč. o 9:30 hod. Nakoľko sa jedná o hromadné podujatie, prosíme všetkých o dodržanie opatrenia – rúško.

      Slávnostná svätá omša pri príležitosti začiatku nového školského roka bude o 8:00 hod.

      Školský klub detí bude otvorený od 3. septembra (piatok).

       

      Základné informácie pre rodičov žiakov základnej školy

      Školský rok začína od 2.9.2021. Žiaci 1. až 4. ročníka idú po slávnostnom otvorení šk. roka do tried.

      Žiaci 5. až 9. ročníka idú po slávnostnom otvorení šk. roka  a po pokynoch triednych vyučujúcich domov.

      Rodičia žiakov 1. ročníka zostávajú vonku pred školou, kde od triednych vyučujúcich dostanú všetky potrebné informácie. Do tried pôjdu iba žiaci spolu s dozorkonajúcimi vyučujúcimi.

      V piatok 3. septembra začína vyučovanie 7:30 hod v triedach pre všetkých žiakov.

       

      Všeobecné opatrenia

      Rodičia žiakov pred nástupom do školy prostredníctvom konta Edupage potvrdia vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo prostredníctvom tlačiva (Vyhlásenie).

      Na základe vyhlášky UVZ SR je vo vnútorných priestoroch základnej školy prekrytie horných dýchacích ciest povinné (rúško, šál, šatka a pod.).

      Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca opätovne Vyhlásenie o bezpríznakovosti buď prostredníctvom konta Edupage, alebo prostredníctvom vyplneného tlačiva.

      Na základe informácií KŠÚ Žilina ohľadom samostestovania prostredníctvom Ag testov Vás budeme informovať po obdržaní informácií o spôsobe a distribúcii testov z uvedených inštitúcií. V súčasnosti čakáme na informácie a dodanie príslušného množstva testov.

       

      Ďalšie informácie o prijatých opatreniach na základe usmernení MŠVVaŠ pre rodičov žiakov a detí

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí.
      • Zabezpečí pre svoje dieťa (iba žiaci ZŠ) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom.

      Všetkým Vám prajeme úspešný štart do nového školského roka 2021/2022.

      Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka základnej školy Oščadnica - Ústredie

       

     • Výchovný koncert LETart

     • Dňa 28.6.2021 sa uskutočnil veselý a poučný detský koncert HRAVO-ZDRAVO. Bol plný pesničiek o zdravom životnom štýle a so zaujímavým kvízom. 

  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje