• PaedDr. Veronika Mačuhová
   • PaedDr. Veronika Mačuhová
    riaditeľka školy
   • Mgr. Kristína Masaryková
   • Mgr. Kristína Masaryková
    zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie
   • PaedDr. Eva Poláčková
   • PaedDr. Eva Poláčková
    zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
    školský špeciálny pedagóg - administratíva
   • Mgr. Lenka Ferletjaková
   • Mgr. Lenka Ferletjaková
    triedna učiteľka: 2.B
   • Mgr. Jaroslava Horčičáková
   • Mgr. Jaroslava Horčičáková
    triedna učiteľka: 1.A
   • Mgr. Michaela Jašurková
   • Mgr. Michaela Jašurková
    triedna učiteľka: 4.B
   • Mgr. Ľudmila Krajčová
   • Mgr. Ľudmila Krajčová
    triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Martina Liptáková
   • Mgr. Martina Liptáková
    triedna učiteľka: 4.A
   • Mgr. Anna Štrbová
   • Mgr. Anna Štrbová
    triedna učiteľka: 2.B
   • PaedDr. Mgr. PhdD. Ondrej Rašovec
   • PaedDr. Mgr. PhdD. Ondrej Rašovec
   • Mgr. Pavol Ďurana
   • Mgr. Pavol Ďurana
   • Mgr. Emília Haladejová
   • Mgr. Emília Haladejová
    triedna učiteľka: 6.B
   • Mgr. Miroslava Klosková
   • Mgr. Miroslava Klosková
    triedna učiteľka: 9.A
   • Mgr. Zuzana Kohutová
   • Mgr. Zuzana Kohutová
   • PaedDr. Dana Krkošová
   • PaedDr. Dana Krkošová
    triedna učiteľka: 8.A
   • Mgr. Alena Kvašňovská
   • Mgr. Alena Kvašňovská
    triedna učiteľka: 7.B
   • Mgr. Daniela Mačejková
   • Mgr. Daniela Mačejková
    triedna učiteľka: 7.A
   • Mgr. Miroslav Mačuha
   • Mgr. Miroslav Mačuha
    triedny učiteľ: 5.B
   • Mgr. Jana Matejičková
   • Mgr. Jana Matejičková
    triedna učiteľka: 8.B
   • Mgr. Eva Ondrúšková
   • Mgr. Eva Ondrúšková
    triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Margaréta Majáková
   • Mgr. Margaréta Majáková
   • Mgr. Jana Smolková
   • Mgr. Jana Smolková
    výchovná a karierová poradkyňa
   • Mgr. Veronika Šmatlavová
   • Mgr. Veronika Šmatlavová
    školský digitálny koordinátor
   • Mgr. Marta Zagrapanová
   • Mgr. Marta Zagrapanová
    triedna učiteľka: 5.A
   • Mgr. Simona Zagrapanová
   • Mgr. Simona Zagrapanová
    triedna učiteľka: 9.B
   • Marta Kučáková
   • Marta Kučáková
    asistentka učiteľa
   • Viktória Babušková
   • Viktória Babušková
   • Mgr. Katarína Ferjancová
   • Mgr. Katarína Ferjancová
   • Mgr. Oksana Chorna
   • Mgr. Oksana Chorna
   • Mgr. Anna Jurišová
   • Mgr. Anna Jurišová
   • Mgr. Andrea Koudelková
   • Mgr. Andrea Koudelková
   • Marián Kubica
   • Marián Kubica