• Riaditeľka školy: PaedDr. Veronika Mačuhová

          Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie: PaedDr. Eva Poláčková

          Zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Kristína Masaryková