• Riaditeľka školy: Mgr. Veronika Mačuhová
          Zástupkyňa pre I. stupeň: PaedDr. Eva Poláčková
          Zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Kristína Masaryková