•  Pondelok: 10:00 - 10:15 hod.  (počas prestávky)

                         12:50 - 13:05 hod.

      Streda:      13:00 - 14:30 hod.