• Zástupcovia rady školy na obdobie 2022 - 2026

     Predseda:                 MUDr. Miroslava Galgánková

     za pedag. zam.:        Mgr. Simona Zagrapanová - podpredseda RŠ

                                        Mgr. Lenka Ferletjaková

     za nepedag. zam.:    Peter Smoka

     zástupcovia rodičov:  Renáta Chudá

                                           Eva Škarupová

                                           Stanislava Gelačáková

     zástupcovia zriaďovateľa:  Ing. Gabriela Kuchajdíková

                                                    RNDr. Anna Kozová

                                                    Mgr. Branislav Stempin

                                                    František Lipták