• Mimoriadne prerušenie vyučovania

     •      Z dôvodu vysokého výskytu chrípky a akútnych respiračných ochorení žiakov, ktorý presiahol 40% a v zmysle § 54 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR. č.15/2005-R podľa č.5, odseku 2, po prerokovaní vzniknutej situácie a so súhlasom zriaďovateľa školy a rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva RÚVZ  - Čadca

      prerušujem vyučovanie v Základnej škole Oščadnica – Ústredie

      od 15.12. 2022 do 22.12.2022.

      Vyučovanie bude pokračovať  po vianočných prázdninách od 9.1.2023.

       

       

      V Oščadnici, dňa 14.12. 2022                                                                    Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                             riaditeľka školy   

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok .

      Tento rok sme sa so žiakmi prvého stupňa zapojili do výzvy plnej lásky a dobrých skutkov. Naši žiaci spolu so svojimi rodičmi pripravili krásne darčeky pre CSS Slniečko, ktoré sa nachádza v našej obci. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili, veríme, že obdarovaní budú mať úsmev na tvári a radosť v srdiečku tak, ako aj naše deti, keď nosili pripravené krabice do školy.

     • Vianočná pošta

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pošta .

      Už 6 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať pozdrav starkým do rôznych domovov. My sme sa zapojili už tretí raz. Snažili sme sa vložiť do pozdravov kus lásky a srdiečka, aby sme vyčarili úsmevy tým, ktorí ich dostanú.

     • Imatrikulácie prvákov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácie prvákov .

      Školský parlament si pre prvákov pripravil deň plný zábavy a tvorivých aktivít. Po príchode do telocvične sa ocitli na ostrove, kde ich vítali piráti s výborným pirátskym nápojom a rôznymi úlohami. Nakoniec nechýbala poriadna pirátska zábava. Vďaka tomuto dňu a zvládnutiu všetkých úloh sa z našich prvákov stali oficiálne žiaci našej základnej školy.

     • ASTROSTOP

     • Pod týmto názvom sa skrýva astronomická vedomostná, ale aj zábavná súťaž realizovaná prostredníctvom výpočtovej a multimediálnej techniky. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie, fyziky a príbuzných prírodných vied. V tomto roku sa konal už jej 27. ročník. 24. novembra sa uskutočnila súťaž pre okresy Čadca a Kysucké Nové mesto. Zastúpenie mala aj naša škola.

      Reprezentovali nás dvaja žiaci. Adam Vojtuš z 9.B triedy a Samuel Ryboň z 8. B triedy. Otázky z astronómie sa týkali okruhov: slnečná sústava, všeobecná astronómia, kozmonautika v službách astronómie, história astronómie a pod. Ich vedomosti boli na vysokej úrovni. Adam Vojtuš získal 4. miesto a Samuel Ryboň sa umiestnil na 5. mieste v celkovom poradí zúčastnených  žiakov.

     • Červená stužka

     • Červená stužka je symbol solidarity k ľudom nakazených HIV, alebo postihnutých chorobou AIDS. Aktivitami, ktoré organizovala Základná škola Oščadnica Ústredie, chceme vyjadriť podporu kampani ,,Červené stružky“. Dôležitým cieľom aktivít bolo vytvoriť u žiakov správny postoj k vlastnému zdraviu a zdraviu iných ľudí.

      Tvorivé aktivity organizované v mesiacoch október – december 2022:

      •            V mesiaci október sa žiaci zoznamovali s problematikou zákernej choroby AIDS prostredníctvom DVD príbehov.  Žiakov zaujal  život detí v Afrike, ktoré sa s touto chorobou narodili a musia s ňou žiť. Na hodinách techniky  a na triednických hodinách si žiaci pozreli DVD Príbehy anjelov.

      •           Obľúbenou aktivitou našich žiakov bola tvorba pohľadníc s témou „Červené stužky“, ktoré vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy a techniky. Tri pohľadnice sme poslali do súťaže.

      • 21. novembra sa uskutočnila odborná prednáška  a beseda s Mudr. Denisou Margušovou na tému: Zdravý životný štýl a správna hygiena. Prednáška bola určená pre dievčatá  ôsmeho ročníka. 
      • Vo štvrtok  1.12.2022 žiaci  vyvorili živú Červenú stužku.
    • Školská knižnica
     • Školská knižnica

     • "Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“                               Jacqueline Kennedy

      Naša školská knižnica funguje od októbra 2020 v nových priestoroch na 1. poschodí budovy ZŠ. Jej hlavnou úlohou je podpora vzťahu žiakov ku knihám a k čítaniu. Požičiavanie kníh je bezplatné, výpožičná doba je jeden mesiac. V knižnici máme v ponuke aj krásne nové knihy, z ktorých si každý detský čitateľ môže vybrať podľa vlastného záujmu – či už rozprávky, povesti, bájky, dievčenské romány, detektívky pre chlapcov, náučnú literatúru, obľúbenú sériu Denník odvážneho bojka, Harry Potter a veľa ďalších zaujímavých knižných titulov.

     • Symbol červenej stužky

     • Každoročne sa zapájame do aktivít, ktoré sú súčasťou celoslovenskej kampane Červené stužky. Výrobou pohľadníc sa žiaci učia vnímať  problematiku HIV/AIDS. Zároveň si vytvárajú správny postoj k problémom dnešnej doby, k vlastnému zdraviu a životu druhých ľudí.

      Prvou aktivitou pre Červené stužky je výroba pohľadníc, ktoré si žiaci vybraných ročníkov vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy. Z pohľadníc, ktoré nakreslili žiaci, sme vytvorili nástenku. Výrobou pohľadníc podporujú žiaci  predovšetkým deti, ktoré nie vlastnou vinou  trpia chorobou AIDS.

      Tri najkrajšie pohľadnice žiakov posielame do výtvarnej súťaže. Autormi tohtoročných najkrajších pohľadníc sú: Viktória Koperová 8.A, Simona Smolková 6. B, Katarína Kožáková 9. A.

     • Učíme sa pracovať s drevom

     • Žiaci 8. ročníkov sa zúčastnili  dňa 14.11.2022 na exkurzii v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou. Zoznámili sa s priestormi školy, ale aj s priestormi odborných dielní. V chemickom laboratóriu realizovali  viaceré zaujímavé pokusy. V stolárskych dielňach pracovali  žiaci na výrobe drevených stojanov na servítky a na výrobe vtáčích búdok. Pri práci žiakom pomáhali študenti SOŠ a pán majster. Žiaci brúsili, rezali  drevené doštičky a následne spájali jednotlivé časti pomocou klincov a kladiva do hotových výrobkov.

     • Kysucká hvezdáreň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kysucká hvezdáreň .

      Naši štvrtáci navštívili hvezdáreň, kde si vypočuli rôzne poznatky z oblasti astronómie, mohli sledovať rôzne vesmírne objekty a modely telies slnečnej sústavy. Videli ,,Hviezdne nebo", navštívili ,,Geopark", v ktorom pozorovali ukážky hornín typických pre Kysuce. A taktiež prešli ,,Cestou planét".

     • Záložka do knihy spája školy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Záložka do knihy spája školy .

      Aj tento rok sme sa zapojili do projektu ,,Záložka do knihy spája školy." Očarujúci svet rozprávok a príbehov mohli žiaci vyjadriť rôznymi technikami na záložke. Výmenou záložiek môžu školy poznávať život žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň nadviazať medzi sebou i kontakt.

     • Testovanie pohybových predpokladov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Testovanie pohybových predpokladov .

      27.10. sa v našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvého a tretieho ročníka. Cieľom tohto projektu je zistiť úroveň pohybovej výkonnosti žiakov. Deti si počas pripravenej športovej olympiády vyskúšali rôzne disciplíny, za ktoré ich čakala aj malá odmena.

     • Netradičné vyučovanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Netradičné vyučovanie .

      Pred jesennými prázdninami sa v triedach objavili rôzne kúzelné postavičky, ktoré vytvorili v triedach čarovnú atmosféru. Spoločne sme tak mohli objavovať tradície a zvyky iných kultúr.

     • Po stopách drotárov

     • Žiaci piateho ročníka na exkurzii v Dlhom Poli spoznali kumšt drotárskeho umenia. V Drotárskom múzeu boli srdečne privítaní, dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii z histórie života a práce drotárov. Prehliadka múzea bola spojená aj s tvorivými aktivitami  a každý žiak si mohol vyskúšať vytvoriť z drôtu vlastný výrobok. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 30. 1. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje