• Nebojím sa zubného lekára

     • Vážení pedagógovia, milí žiaci,

      ďakujeme Vám za účasť na našom pilotnom projekte „Nebojím sa zubného lekára“, ktorý v tomto roku spustila Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Spolkom študentov zubného lekárstva pre Váš kraj pri príležitosti Svetového dňa pre budúcnosť bez zubného kazu.

      Zvolili sme online formu vzdelávania, ktorá je v tejto pandemickej dobe pre náš všetkých prirodzenou súčasťou života.

      Prekvapil, potešil a povzbudil nás Váš veľký záujem o akciu.

      Dúfame, že sme naplnili Vaše očakávania a žiaci  získali množstvo vedomostí, ktoré využijú aj  v praktickom živote.

      Pevne veríme, že sa nám spoločnými silami podarí dosiahnuť, aby ďalšia generácia  mala krásny a zdravý úsmev.

      Organizátori podujatia

      Slovenská komora zubných lekárov

     • Školská súťaž VITAMÍNOŽRÚT

     • Keďže zdravá životospráva je v posledných rokoch nielen moderným

      trendom, ale aj nevyhnutnosťou, vymyslela naša škola projekt

      VITAMÍNOŽRÚT, v ktorom budú žiaci na druhom stupni súťažiť tak, že budú

      jesť veľa ovocia a zeleniny.

      Treba si uvedomiť, že sladkosti, slané pochutiny a sladené bublinkové nápoje

      nie sú vhodnou desiatou pre žiadneho človeka a už vôbec nie pre deti.

      Preto budeme počas tohto roka od októbra do konca mája súťažiť

      v počte zjedených kusov ovocia a zeleniny v škole.

      Členovia školského parlamentu oboznámili svojich spolužiakov

      v triedach o priebehu a podmienkach tejto súťaže.

      Veríme, že aj takouto formou budú naši žiaci motivovaní k jedeniu väčšieho množstva

      ovocia a zeleniny a aj v tom, aby do školy nenosili nevhodné potraviny.

      Dúfame, že svoje deti podporia aj  ich rodičia :)

       

      PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

     • Do školy na bicykli

     • Žiaci prvého stupňa ZŠ sa zapojili prvýkrát do kampane: „Do školy na bicykli“ práve preto, aby sme motivovali ďalších a ďalších žiakov k využívaniu ekologických dopravných prostriedkov, priniesli im radosť z cesty do a zo školy. Veľa žiakov v našej škole už využíva nejaký ekologický spôsob dopravy do školy - prichádzajú  bicyklom, peši, prípadne na kolobežke.  Autobusom alebo autom najmä tie deti, ktoré bývajú ďalej od školy. Kampaň sme podporili triednymi besedami o pravidlách bezpečného správania na cestách chodec/vodič,  triednymi okienkami, vychádzkami do prírody. Povzbudzujeme deti k aktívnemu a zdravšiemu životnému štýlu. Snažíme sa, aby sa šport stal súčasťou bežného života u detí. Zorganizovali sme dopoludnie na kolobežkách. Žiaci prišli, prípadne rodičia doniesli kolobežky. Pani učiteľky pripravili množstvo aktivít,  ktoré sa deťom veľmi páčili.

     • Ako vzniká hmla, dážď, ľad a sneh?

     • Odpoveď na túto otázku, a veľa ďalších, sa deti dozvedajú na hodinách prírodovedy realizáciou výskumných aktivít. Šikovní výskumníci z 3.A vytvárajú situácie podobné tým, ktoré vznikajú v prírode - hmla, dážď a sneh. Bádateľský spôsob výučby poskytuje deťom príležitosť pracovať s rôznymi materiálmi a s rôznymi nástrojmi, spoliehať sa na svoje vedomosti a naučiť sa spolupracovať. Deti takéto aktivity veľmi zaujímajú, zabávajú sa pri nich a zároveň sa názorným spôsobom učia. 

     • Čitateľský kútik

     • Tretiaci si urobili domácu pohodu a v jesenných chladných dňoch si spríjemňujú prestávky s kamarátkou knižkou. 

     • Noc výskumníkov

     • Naša škola sa zapojila do celoeurópskeho programu Noc výskumníkov, vďaka ktorému mali naši najstarší žiaci možnosť vyskúšať si niektoré forenzné vedecké pokusy. V pokuse "nie je čierna ako čierna" sa nám podarilo odhaliť v čiernych fixkách aj iné farby. V ďalšom pokuse žiaci pomocou jednoduchých chemikálií zvýraznili svoj odtlačok prsta na bielom papieri. Posledný pokus nám zreteľne ukázal, že podľa slín dokážeme určiť nielen to, či niekto fajčí, ale aj to, aký silný fajčiar je. Nasimulovali sme množstvo SCN- (tiokyanátanového aniónu) v slinách silného fajčiara, priemerného fajčiara a nefajčiara a nakoniec otestovali aj svoje vlastné sliny a porovnali ich.

  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje