• Symbol červenej stužky

      Každoročne sa zapájame do aktivít, ktoré sú súčasťou celoslovenskej kampane Červené stužky. Výrobou pohľadníc sa žiaci učia vnímať problematiku HIV/AIDS. Zároveň si vytvárajú správny postoj k problémom dnešnej doby, k vlastnému zdraviu a životu druhých ľudí.

      Prvou aktivitou pre Červené stužky je výroba pohľadníc, ktoré si žiaci vybraných ročníkov vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy. Z pohľadníc, ktoré nakreslili žiaci, sme vytvorili nástenku. Výrobou pohľadníc podporujú žiaci predovšetkým deti, ktoré nie vlastnou vinou trpia chorobou AIDS.

     • Učíme sa pracovať s drevom

      Žiaci 8. ročníkov sa zúčastnili dňa 14.11.2022 na exkurzii v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou. Zoznámili sa s priestormi školy, ale aj s priestormi odborných dielní. V chemickom laboratóriu realizovali viaceré zaujímavé pokusy. V stolárskych dielňach pracovali žiaci na výrobe drevených stojanov na servítky a na výrobe vtáčích búdok. Pri práci žiakom pomáhali študenti SOŠ a pán majster. Žiaci brúsili, rezali drevené doštičky a následne spájali jednotlivé časti pomocou klincov a kladiva do hotových výrobkov.

     • Kysucká hvezdáreň

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kysucká hvezdáreň .

      Naši štvrtáci navštívili hvezdáreň, kde si vypočuli rôzne poznatky z oblasti astronómie, mohli sledovať rôzne vesmírne objekty a modely telies slnečnej sústavy. Videli ,,Hviezdne nebo", navštívili ,,Geopark", v ktorom pozorovali ukážky hornín typických pre Kysuce. A taktiež prešli ,,Cestou planét".

     • Záložka do knihy spája školy

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Záložka do knihy spája školy .

      Aj tento rok sme sa zapojili do projektu ,,Záložka do knihy spája školy." Očarujúci svet rozprávok a príbehov mohli žiaci vyjadriť rôznymi technikami na záložke. Výmenou záložiek môžu školy poznávať život žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň nadviazať medzi sebou i kontakt.

     • Testovanie pohybových predpokladov

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Testovanie pohybových predpokladov .

      27.10. sa v našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvého a tretieho ročníka. Cieľom tohto projektu je zistiť úroveň pohybovej výkonnosti žiakov. Deti si počas pripravenej športovej olympiády vyskúšali rôzne disciplíny, za ktoré ich čakala aj malá odmena.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 27. 11. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje