• OZNAM O VYUČOVANÍ od 10.1.2022

     • Po predĺžených vianočných prázdninách sa začne v pondelok 10. januára 2022 prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov základnej školy podľa riadneho rozvrhu.

      Prevádzky škôl sa budú naďalej riadiť Školským semaforom.

      Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať domácimi AG samotestami. Zisťovanie záujmu  o samotesty prebieha prostredníctvom rodičovského konta Edupage od 5.1.2022 do 9.1.2022 (nedeľa).

      Distribúcia neprevzatých testov z minulého roka bude prebiehať od 10.1.2022 počas školského vyučovania. Nové testy budú distribuované podľa harmonogramu, ktorý určí príslušný krajský školský úrad.

      V prípade pozitivity žiaka je potrebné túto informáciu bezodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi. Riaditeľ môže so súhlasom zriaďovateľa príslušnú triedu uzatvoriť a žiaci budú pokračovať dištančnou výučbou. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe, alebo sa v škole vyskytne vysoký počet nakazených osôb.

      Na školách sú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Výnimku majú deti MŠ a osoby so závažnými poruchami autistického spektra či ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ako aj pedagogickí zamestnanci, ktorí týchto žiakov vzdelávajú. (MŠVVaŠ zo dňa 4.1.2022)

      Vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom konta edupage a  oznamom na našej webovej stránke.

      V Oščadnici, dňa 7.1.2022

      vedenie školy

     • Je tu čas Vianoc!

     • Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočný stromček. Naši šikovní žiaci s pomocou svojich učiteliek vytvorili naozaj krásne netradičné vianočné stromčeky. Porota našla medzi nimi aj víťaza, a to triedu 3.A. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci 2.B a 4.B. Tretie miesto patrilo 2.A a 3.B. Všetkým gratulujeme.  Svoje odmeny dostali v dnešný deň. Okrem detskej radosti z výhry sa našou školou niesli zvuky vianočných kolied, vôňa medovníčkov a výborného detského punču. 

      Všetkým prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok!  

     • Na prvom stupni vôbec nie je nuda!

     • V októbri sme si farebnú jeseň vytvorili v našich triedach. Ako? Chodili sme do školy oblečení vo farbách jesene, nemohla chýbať červená, oranžová, zelená či žltá. Daná farba sa usmievala na nás aj z našich desiatových krabičiek, kde žiakov čakala vždy nejaká zdravá dobrota. 

      Ako viem čítať? Žiaci sa zapojili do týždňa hlasného čítania. Naše triedy sa zmenili na čitárske kráľovstvá. Ozývalo sa z nich zvučné čítanie kráľov a kráľovien. Žiaci takto predviedli svoje čitateľské schopnosti.  Dokonca to zvládli aj online. 

       Aj tento rok sme sa zapojili do ,, Vianočnej pošty."  Radi urobíme dobrý skutok a potešíme neznámych starkých, ktorým vytvoríme vianočný pozdrav. Odmenou nám je nielen krásny certifikát. Hlavne máme radosť, že sme aspoň takou maličkosťou niekomu spríjemnili predvianočný čas. 

      Potešiť druhých nám naozaj robí radosť. Vytvorli sme rôznych ,,anjelikov pre radosť ", ktorí odleteli do CVČ v Čadci. Zapojením sa do tejto výzvy sme potešili klientov v domovoch pre seniorov i klientov charity v našom okrese. 

      Šikovní tretiaci nám pripomenuli zvyky, na ktoré sa zabúda. Dievčatá nám pripomenuli zabudnutú tradíciu na Barboru. Chlapci predviedli vareškový tanec. 

      V deň sv. Mikuláša nás Mikuláš potešil svojou návštevou a obdaril sladkou odmenou. Čakanie na neho sme si spríjemnili horúcou čokoládou s maršmelákami. Tretiaci už po tretie nezabudli poslať Ježiškovi svoj list s tajnými prianiami. 

      Štvrtáci si v čítanke prišli na svoje! Okrem toho, že ich článok ,,Zákaz stavania snehuliakov" veľmi pobavil, rozhodli sa, že oni si snehuliakov postavia priamo vo svojej triede. A vznikli veru aj krásni sivuliaci. 

      Radi posielame pozdravy do sveta. Pod rukami tretiakov a štvrtákov vznikli aj pozdravy pre olympionikov. Pevne veríme, že sa každý dostane na správnu adresu a urobia im radosť. Našim olympionikom držíme palce!  

     • Súťaž: Postav svojho snehužiaka

     • Pozývame všetkých milovníkov snehu, aby sa zapojili do súťaže a vytvorili snehuliakov, ktorí by pokojne mohli byť aj ich spolužiakmi. Správneho snehužiaka je potrebné správne obliecť a vychystať do školy. Súťaž vyhodnotíme v januári. Pri stavaní želáme veľa zábavy a tešíme sa na vaše fotky.

      Fotografie posielajte na mail: vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, cez Edupage: pani učiteľkám školského parlamentu: Mgr. V. Šmatlavová, Mgr. Tatiana Ševčíková, Mgr. M. Matejíčková, Veronika Mačuhová

     • Záložka do knihy spája školy

     • V mesiacoch október a november sa naša škola opäť zapojila do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali na hodinách VYV a SJL záložky do kníh na tému  Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní a následne si ju vymenili so žiakmi zo ZŠ v Palíne. Cieľom projektu bolo nielen podporiť u žiakov čítanie kníh, ale i nadviazanie kontaktov so žiakmi z pridelenej školy.

     • Medzinárodná návšteva

     • Dnešný deň sme sme sa spolu so žiakmi v rámci Európskeho dňa jazykov preniesli na chvíľu do slnečného Španielska a exotického Gruzínska. V rámci spolupráce s neziskovou mimovládnou mládežníckou organizáciou KERIC, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 7 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce,  sme privítali na škole dve dobrovoľníčky. Keti z Gruzínska a Christina zo Španielska zaujímavými prezentáciami obohatili hodiny Anglického jazyka, naučili nás tancovať ich tradičné tance a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii o ich rodných krajinách.

      Spolupráca s KERICom bude prebiehať počas celého školského roka a dobrovoľníci budú viesť konverzačné hodiny anglického jazyka na vyučovaní.

  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje