• Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku!

     • Október je mesiacom úcty k starším. Aj tento rok sa dňa 16.10.2019 konala na našej škole milá akcia s názvom „Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku“.  Starí rodičia chodili do tried čítať alebo rozprávať rozprávky.

      Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli.

      Vaše vnúčatá

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne a zároveň celoškolské stretnutie rodičov a pedagogických zamestnacov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10.10.2019 nasledovne:

      - triedne RZ o 15.00 - 15.45 hod. v triedach ZŠ

      - celoškolské RZ o 16.00 hod. v Dome kultúry v Oščadnici

       Program: 

      - informácie triednych vyučujúcich
      - správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov v šk. roku 2018/2019
      - plán aktivít na šk. rok 2019/2020
      - schválenie rodičovského príspevku
      - diskusia

      Prosíme rodičov, aby si svoje pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa aspoň jeden z rodičov zúčastnil. Samozrejme vítame, ak prídu obaja. :) Rešpektujte prosím, že v  doobedňajších hodinách prebieha výchovno-vzdelávací proces.

      Ďakujeme

     • Prezentácia práce policajtov, záchranárov a kynológov

     • 4.10. 2019 bol na našej škole deň venovaný práci policajtov, záchranárov a kynológov. Dopoludnie žiaci strávili v spoločnosti nebojácnych policajtov a život zachraňujúcich zdravotníkov. Súčasťou prezentácie bola aj prednáška policajtov a záchranárov, v rámci ktorej sa žiaci dozvedeli rôzne užitočné informácie. Deti si mohli pozrieť vozidlo záchrannej zdravotnej služby, policajnú motorku a boli obdarovaní rôznymi zdravotníckymi pomôckami. Najzaujímavejšou časťou dňa bola pre deti práca kynológa, ktorý spolu so psíkom predviedli svoju zručnosť a šikovnosť.

      Za príjemné chvíle, ktoré sme strávili s týmito výnimočnými ľudmi, im patrí veľká vďaka.

     • Európsky týždeň športu

     • Každoročne sa naša škola zapája do Európskeho týždňa športu. Tento rok sa športový týždeň konal v dňoch od 23. 9. 2019 do 27. 9.  2019. V rámci tohto týždňa sa žiaci našej školy zúčastnili viacerých turnajov. V pondelok bol futbalový turnaj, v utorok turnaj vo vybíjanej a vo štvrtok žiaci súťažili v hre Lovecká sezóna. V družstvách boli chlapci spolu s dievčatami. Vedeli spolu hrať a spolupracovať. Šport napomáha k lepším vzťahom v kolektíve a k väčšej tolerancii medzi žiakmi.

      Aktivity:

      - týždeň zdravej výživy

      - futbalový turnaj družstiev

      - turnaj vo vybíjanej

      - Lovecká sezóna

      - outdoorové aktivity v prírode

     • Cvičenie v prírode

     • Dňa 27.9.2019 si žiaci 1.-4. ročníka počas trasy smerom cez Zagrapu a Dedovku vychutnali krásy jesennej prírody a zahrali sa rôzne súťažné hry. Žiaci boli príjemne unavení a plní zážitkov.

     • Týždeň zdravej výživy

     • V dňoch 23.9.-26.9. 2019 prebiehal u žiakov 1.-4. ročníka Týždeň zdravej výživy. Tieto dni boli zamerané na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny. Súčasťou boli aj rôzne pohybové aktivity, výstavy ovocia a zeleniny, tvorba projektov a rôzne iné činnosti počas vyučovania. 

      Program:

      Pondelok - Ovocný deň

      Utorok - Deň bez sladkostí

      Streda - Deň mlieka

      Štvrtok - Zeleninový deň

    • Slávnosté otvorenie školského roka 2019/2020
     • Slávnosté otvorenie školského roka 2019/2020

     • Riaditeľstvo Základnej školy Oščadnica - Ústredie oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční

      dňa 2. septembra 2019 o 9.15 hod.

      v areáli ZŠ Oščadnica - Ústredie.

       

       

  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje