• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Dňa 1. - 10.4. 2022

      bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

      elektronickou formou: https://zsoscadnicau.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

      (elektronicky vyplnenú prihlášku bude evidovať škola, nemusíte ju vytlačiť)

      Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami dieťaťa sa uskutoční v priebehu PREZENČNEJ FORMY ZÁPISU DŇA 28. 4.2022 v čase od 13.00 - 16.00 hod. v budove ZŠ I. stupeň.

      K zápisu si prineste na kontrolu údajov rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov 

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2021, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Podľa zákona 245/2008 Z.z.  s účinnosťou od 1.1.2021 a podľa §5 ods. 3 zákona 596/2003 účinného od 1.1.2021 riaditeľ základnej školy nemá kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

      Pomôcky:

      Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

      Produkty vydavateľstva AITEC

      Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada povinných zošitov na nácvik písania, zošit na nácvik písania čísel

      Cena za sadu  10 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

                                                                                                          

                                                                                                         Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

     • Ďakujeme!

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ďakujeme! .

      Žiaci na prvom stupni sa tešia z nového lega. Je súčasťou rôznych tvorivých aktivít na hodinách. Deti s radosťou a s úsmevom rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu aj počas prestávok.

     • Apríl, tak trochu bláznivý mesiac

     • Školský parlament pozýva všetkých žiakov vytvoriť si Bláznivý apríl.

      Každý piatok (začínajúc už 1. apríla), je potrebné prísť do školy inak ako obvykle. 

      1. apríla si neberte so sebou školskú tašku, ale pomôcky prineste v niečom inom - ako napríklad v košíku, kufri, nákupnej taške, kvetináči či kočíku.

      Ďalší piatok, 8. apríla,  sa ani netreba ráno prezliekať, pretože môžete prísť do školy v pyžame.

      Po Veľkej noci, 22. apríla sa oblečte, akoby ste mali o 70 rokov viac - inšpiráciu nájdete v šatníku babky a dedka.

      No a posledný piatok, 29. apríla, sa prezlečte za filmové hviezdy - akékoľvek filmové alebo rozprávkové postavy. 

     • European Money quiz aj u nás v škole

     • Vo štvrtok, 24. marca sa žiaci 8. B triedy zúčastnili národného finále súťaže European money quiz.eu. Svoje sily si preverili tri skupiny ôsmakov so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska. Súťaž prebiehala online a zúčastnilo sa jej viac než 200 tímov. Žiaci si vyskúšali rýchlosť a vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti či bezpečnosti na internete. Najlepší tím našej školy obsadil 60. miesto. 

     • Deň vody

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody .

      Na prvom stupni sa dnešný deň niesol v hesle: ,,Každá kvapka sa počíta." Žiaci sa prostredníctvom rôznych aktivít dozvedali o význame a dôležitosti vody v našom živote.

     • Ponožková výzva

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ponožková výzva.

      Ponožková výzva sa každoročne koná 21.3. a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, ich prijatie spoločnosťou, šancou na bežné vzdelávanie, prácu.

     • SVETOVÝ DEŇ VODY 2022

     • Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

      Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne.

      Témou Svetového dňa vody 2022,

      ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca,

      je „Podzemná voda“.

      Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.

      O význame vody v našom živote sa učia žiaci 7. ročníka na projektových  hodinách biológie.

     • Kurz korčuľovania

     • Keď nás pohyb baví....

      Žiaci 6. ročníka absolvovali 5-dňový kurz korčuľovania pod vedením trénerov ľadového hokeja.

     • IQ olympiáda pre žiakov 5. - 9. ročníka

     • Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

        Albert Einstein

      Milí žiaci,

      tento rok sa koná už 11. ročník IQ olympiády. IQ olympiáda je súťaž organizovaná Mensou Slovensko.

      Heslo súťaže je:

      IQ Olympiáda – odváž sa používať vlastný rozum.

      Preto táto súťaž nie je o meraní IQ. Súťaž chce ukázať ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť Vašu priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie.

      Súťaž je tak ako po minulé roky určená  pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl.

      V priebehu marca prebieha registrácia žiakov do súťaže. Školské kolo bude prebiehať on-line v apríli. On-line školské kolo pozostáva z riešenia 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

      Všetci budú súťažiť opäť o zaujímavé ceny – notebook, tablety, knihy, inteligentné hodinky, logické hry, .... a veľa ďalších cien

      11. ročník súťaže IQ olympiáda

      Registrovať sa môžete tu:

       Neváhajte sa registrovať: https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

      Registrácia zaberie maximálne 5 minút (Treba správne napísať svoje meno a priezvisko, školu nájdete v zozname a svoju triedu. Musíte vedieť svoju fungujúcu e-mailovú adresu, na ktorú dostanete heslo – môže to prísť do spamu) . Chcem  však upozorniť, že po registrácií musí ešte rodič (zákonný zástupca) odsúhlasiť Vašu účasť v súťaži, opäť elektronicky. Bez tohto kroku sa žiak súťaže nemôže zúčastniť. 

      Viac informácii o súťaži: 

      - pravidlá súťaže: https://iqolympiada.sk/?p=29             

      informácie pre žiakov:  https://test.iqolympiada.sk/o_sutazi_ziaci/ 

      Dôležité dátumy:

      Registrácia účastníkov 1.3.-31.3.2022

      Školské kolo sa rieši on-line – súťažiaci môžu úlohy riešiť v škole, doma, v knižniciach, skrátka kdekoľvek, kde sa pripoja na internet.

      Regionálne kolo

      Celoslovenské kolo

       

      Odváž sa používať vlastný rozum

      Immanuel Kant

       

     • SNEHUŽIACI

     • Počas dištančného vzdelávania a vianočných prázdnin prišla do niektorých rodín vzácna návšteva až z Fínska. Na pár dní mali nových spolužiakov zo snehu - snehužiakov. Aj keď títo snehužiaci boli veľkí sympaťáci, do školy v januári prísť nestihli, pretože museli odcestovať na Severný pól. Veríme, že o rok prídu opäť na návštevu. 

     • Záhradka do triedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Záhradka do triedy .

      Naši tretiaci a štvrtáci sa zapojili do súťaže, ktorú zorganizoval obchodný reťazec Kaufland. Získali tak balík na pestovanie rastlín. Po vypestovaní záhradky majú šancu vyhrať pre svoju školu super ceny. Držíme im palce!

       

      Žiaci si vytvorili jedinečné kvetináče, kde zasadili svoju rastlinku. Niektorí sa už radujú, že semienko vyklíčilo. 

     • Póla radí deťom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Póla radí deťom .

      Na prvom stupni nás svojou návštevou potešila pani policajtka. Tá žiakom hravou a zaujímavou formou priblížila, ako sa majú správať na ceste. Vysvetlili si, ako majú prechádzať cez cestu, z čoho sa skladá bicykel. Dozvedeli sa dôležitosť reflexných prvkov na cestách. Stretnutie bolo pre žiakov veľkým zážitkom.

     • Úspechy našich žiakov

     • Minulý týždeň sa uskutočnilo obvodové kolo recitačnej súťaže KRÁSA SLOVA. Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí dosiahli úspechy v týchto kategóriách:

      2. kategória - próza: Terézia Matejíčková (6.roč.), 2. miesto

      2. kategória - poézia:  Matej Zagrapan (6.roč.), 1. miesto

      3. kategória - próza:   Andrej Vajčovec (8.roč.), 1. miesto

      Všetci súťažiaci postupujú do okresného kola.

      Viliam Lipták, žiak 8. ročníka, úspešne reprezentoval našu školu v olympiáde z nemeckého jazyka. Z okresného kola postúpil do krajského kola, kde získal veľmi pekné 3. miesto v náročnej konkurencii.

      Žiaci II. stupňa sa počas I. polroka zapojili do zaujímavej súťaže zo slovenského jazyka YPSILON JE HRA. Súťaž bola zameraná na čitateľskú gramotnosť a jazykovú tvorivosť. Viacerí zo zúčastnených dosiahli vysokú percentuálnu úspešnosť. 

      VŠETKÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A DRŽÍME PALCE PRI DOSAHOVANÍ ĎALŠÍCH ÚSPECHOV!

     • Už som školák

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Už som školák .

      K prváčikom zavítala vzácna návšteva, ktorá si pre nich pripravila rôzne úlohy. Preverila ich šikovnosť a obratnosť. Oni ukázali, že plniť takéto úlohy je pre nich hračka. A tak sa oficiálne stali bystrými žiakmi našej školy.

     • Zdravý pohyb na snehu

     • V dňoch 7.2.- 11.2.2022 si žiaci 8. ročníka užili skvelý týždeň plný pohybu, oddychu a zábavy na lyžiarskom výcviku v lyžiarskom stredisku GAJUZ v Oščadnici. 

     • OZNAM O VYUČOVANÍ od 10.1.2022

     • Po predĺžených vianočných prázdninách sa začne v pondelok 10. januára 2022 prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov základnej školy podľa riadneho rozvrhu.

      Prevádzky škôl sa budú naďalej riadiť Školským semaforom.

      Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať domácimi AG samotestami. Zisťovanie záujmu  o samotesty prebieha prostredníctvom rodičovského konta Edupage od 5.1.2022 do 9.1.2022 (nedeľa).

      Distribúcia neprevzatých testov z minulého roka bude prebiehať od 10.1.2022 počas školského vyučovania. Nové testy budú distribuované podľa harmonogramu, ktorý určí príslušný krajský školský úrad.

      V prípade pozitivity žiaka je potrebné túto informáciu bezodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi. Riaditeľ môže so súhlasom zriaďovateľa príslušnú triedu uzatvoriť a žiaci budú pokračovať dištančnou výučbou. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe, alebo sa v škole vyskytne vysoký počet nakazených osôb.

      Na školách sú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Výnimku majú deti MŠ a osoby so závažnými poruchami autistického spektra či ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ako aj pedagogickí zamestnanci, ktorí týchto žiakov vzdelávajú. (MŠVVaŠ zo dňa 4.1.2022)

      Vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom konta edupage a  oznamom na našej webovej stránke.

      V Oščadnici, dňa 7.1.2022

      vedenie školy

     • Je tu čas Vianoc!

     • Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočný stromček. Naši šikovní žiaci s pomocou svojich učiteliek vytvorili naozaj krásne netradičné vianočné stromčeky. Porota našla medzi nimi aj víťaza, a to triedu 3.A. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci 2.B a 4.B. Tretie miesto patrilo 2.A a 3.B. Všetkým gratulujeme.  Svoje odmeny dostali v dnešný deň. Okrem detskej radosti z výhry sa našou školou niesli zvuky vianočných kolied, vôňa medovníčkov a výborného detského punču. 

      Všetkým prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok!  

  • Prihlásenie

  • Štvrtok 7. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie