• Bábkové divadlo Žilina

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bábkové divadlo Žilina .

      26.5. mali žiaci prvého stupňa skvelý divadelný zážitok. Spolu s učiteľkami navštívili bábkové divadlo. Rozprávka Snehulienka a sedem trpaslíkov priniesla deťom nevyspytateľné zvraty a príjemné zážitky. Ukázala im, že zlu sa treba vždy postaviť, inak sa nezastaví pred ničím.

     • Život včiel

     • V utorok 24. 5. našu školu navštívil včelár, pán Kuljovský. Žiaci piatych a šiestych ročníkov mali možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku o včelách a včelárstve, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o včelách, ich živote v úli a o ich nenahraditeľnej úlohe v prírode. Žiaci si mohli prezrieť aj mobilný úľ, kde pozorovali kráľovnú, robotnice aj trúdy pri stavbe plástov.  Vyskúšali si mnohé včelárske pomôcky a mohli ochutnať aj med vyrobený včelami, ktoré pozorovali. Žiakom sa prezentácia veľmi páčila a poznatky, ktoré sa dozvedeli využijeme na hodinách biológie.

     • #ZAcistykraj

     • Žiaci 2. stupňa sa v rámci Dňa Zeme zúčastnili výzvy Žilinského samosprávneho kraja #ZAcistykraj. Naši žiaci vyčistili od odpadkov mnohé časti našej obce a odmenou im bude nie len skvelý pocit z pomoci prírode a čisté okolie, ale aj mnohé odmeny, ktoré sme získali. Počas "Dňa rodiny", ktorý sa konal na Budatínskom zámku v nedeľu 14. 5., boli  fotografie našich žiakov vyžrebované a naša škola získala krásne a užitočné odmeny a mnohé pomôcky, ktoré využijeme pri ďalšom čistení a starostlivosti o naše okolie.

      KONAJ DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI :)

     • Deň matiek

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek .

      Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamičkám. Deti ich pod vedením pani učiteliek potešili krásnym vystúpením. 3.A predstavila Rozprávku o veľkom hlade od Ľubomíra Feldeka. 3.B si pripravila vystúpenie Zelenáči.

     • Fyzikálne pokusy Martin

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fyzikálne pokusy Martin.

      Dňa 6. 5. 2022 sa žiaci ôsmych ročníkov zúčastnili prezentácie fyzikálnych pokusov v Martine na Gymnáziu V. P. Tótha, ktoré im predvádzal vynikajúci učiteľ fyziky Jozef Beňuška. Žiaci si mohli mnohé pokusy vyskúšať a zároveň si tak upevniť svoje poznatky z fyziky. 

     • Škola v prírode

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode.

      A už je to tu. Deti sa dočkali konečne krásneho výletu v Terchovej. Škola v prírode Šípková deťom učarovala, páči sa im prostredie a všetky skvelé aktivity, ktoré spolu prežívame.

     • Kúzelná fyzika

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kúzelná fyzika.

      Aj fyzika môže byť zábavná! Presvedčili sa o tom aj naši žiaci na zábavno-vzdelávacom predstavení. Prostredníctvom rôznych experimentov zistili, že fyzika je všade okolo nás a vôbec nemusí byť nudná.

     • Zápis do prvého ročníka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zápis do prvého ročníka.

      Dnešný deň bol výnimočným pre budúcich prváčikov. Po prvý raz navštívili základnú školu, obzreli si triedu a vyskúšali si, ako sa sedí v školskej lavici. V neposlednom rade ukázali pani učiteľkám, akí sú šikovní. Svoju radosť veru neskrývali a my sme si ich všetkých zapísali. Tešíme sa na nich v septembri.

     • Návšteva olympijského múzea

     • Naša škola je v tomto školskom roku zapojená do medzinárodného projektu OCEP - Olympic, Culture and Education Programme. V rámci tohto projektu boli žiaci pozvaní na prehliadku stálej expozície výstavnej siene Prof. Vladimíra Černušáka v Bratislave.

      Slovenské olympijské a športové múzem ponúka výber z viac ako 28-tisíc predmetov, ktoré sa podarilo múzeu počas 35-ročnej akvizičnej činnosti sústrediť do zbierkového fondu. Mnohé z vystavených exponátov sú jedinečné aj v celosvetovom meradle.

      Počas našej prehliadky sme boli oboznámení s krátkou históriou novodobých olympijských hier, pozreli sme si vystavené exponáty a výnimočné videoprezentácie so všetkých olympijských športov, na ktorých sa prezentovali naši slovenskí olympionoci. Na záver prehliadky sme plnili úlohy olympijského kvízu a boli odmenení drobným prezentom.

      Návštevu Bratislavy sme spojili aj s aktívnym športom. V trampolínovom parku, Cyberjump aréna, sme sa nielen zabavili, ale aj otestovali svoje akrobatické schopnosti.

     • Deň Zeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme .

      Žiaci dnes ukázali, že im naša planéta nie je ľahostajná. Počas dňa čistili rôzne miesta v obci. Uvedomili si tak dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Prváci zapojili svoju fantáziu a vytvorili kresby, ktoré zobrazujú našu Zem.

     • Exkurzia

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia .

      Tento týždeň sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali na exkurziu do Čadce. Navštívili múzeum, kde si mohli prezrieť jarnú výstavu a dozvedieť sa o rôznych technikách zdobenia veľkonočných kraslíc. Žiaci si svoju zručnosť vyskúšali  a vyzdobili si veľkonočné vajíčko. Navštívili aj knižnicu, kde sa dozvedeli rôzne zaujímavé informácie z ríše zvierat a sveta kníh.

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Dňa 1. - 10.4. 2022

      bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

      elektronickou formou: https://zsoscadnicau.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

      (elektronicky vyplnenú prihlášku bude evidovať škola, nemusíte ju vytlačiť)

      Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami dieťaťa sa uskutoční v priebehu PREZENČNEJ FORMY ZÁPISU DŇA 28. 4.2022 v čase od 13.00 - 16.00 hod. v budove ZŠ I. stupeň.

      K zápisu si prineste na kontrolu údajov rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov 

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2021, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Podľa zákona 245/2008 Z.z.  s účinnosťou od 1.1.2021 a podľa §5 ods. 3 zákona 596/2003 účinného od 1.1.2021 riaditeľ základnej školy nemá kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

      Pomôcky:

      Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

      Produkty vydavateľstva AITEC

      Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada povinných zošitov na nácvik písania, zošit na nácvik písania čísel

      Cena za sadu  10 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

                                                                                                          

                                                                                                         Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

     • Ďakujeme!

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ďakujeme! .

      Žiaci na prvom stupni sa tešia z nového lega. Je súčasťou rôznych tvorivých aktivít na hodinách. Deti s radosťou a s úsmevom rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu aj počas prestávok.

  • Prihlásenie

  • Piatok 22. 9. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie