• Červené stužky

     • Pohľadnice pre Červené stužky

      Ako každý rok, aj tento sa zapájame do aktivít pre Červené stužky. Žiaci v rámci techniky vyrobili pohľadnice, kde vložili znak preloženú červenú stužku. Pohľadnicami žiaci podporujú a pomáhajú deťom, ktoré trpia ochorením AIDS. Vytvorili množstvo zaujímavých pohľadníc. Tri  z nich boli poslané do súťaže.

      Športom pre Červené  stužky

      Športom pre Červené stužky sa snažíme našich žiakov naučiť sa pozerať na  problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť ich zaujať správny postoj k ťažkostiam a problémom dnešnej doby. V tomto školskom roku sme venovali športu pre Červené stužky dva dni. Žiaci druhého stupňa sa zapojili do súťaže opičej dráhy, kde si vyskúšali ako rýchlo dokážu prejsť rôzne prekážky. Vyskúšali si svoju obratnosť, rýchlosť, presnosť ale aj silu a vytrvalosť. Selfie run je hra, kde štvorčlenné družstva plnili úlohy, pri ktorých sa museli vždy odfotiť. Preto podmienkou tejto hry bolo mať  telefón, ktorým všetky plnené úlohy zaznamenávali.  Družstva boli vynaliezavé a vedeli si poradiť pri každej úlohe. Všetky družstva splnili úlohy v stanovenom čase.

      Živá červená stužka

      V piatok 29.11.2019 sme realizovali živú Červenú stužku. Červenú stužku vytvorili žiaci počas veľkej prestávky. Živá Červená stužka bola realizovaná v telocvični.  Žiaci sa postavili tak, aby vytvorili symbol Červenej  stužky.  Najskôr sme vytvorili stužku, v ktorej žiaci stáli. Potom si kľakli a pootočili sa v jednom smere. Červenú stužku tvorilo 36 žiakov a dve pani učiteľky.

    • List Ježiškovi
     • List Ježiškovi

     • Aj tento rok písali naši prváčikovia listy Ježiškovi. Deti v nich vyjadrovali tajné želania, sny a túžby. K tomu pripojili pozdravy a krásne kresbičky.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

       

                                              udeľuje

                                        riaditeľské voľno

                                pre žiakov 1. - 9. ročníka

                          Základnej  školy  Oščadnica - Ústredie 

                                         dňa 29. 11. 2019

                             z organizačných dôvodov  konania

            slávnostnej akadémie pri príležitosti  70. výročia založenia školy.

               

                                 Vyučovanie pokračuje 2. 12. 2019

       

       

       

                                                                  

     • Záložka do knihy spája školy

     • V mesiaci október sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali na hodinách VYV a SJL záložky do kníh na tému List za listom  - baví ma čítať a následne si ju vymenili so žiakmi zo ZŠ v Nitre. Cieľom projektu bolo nielen podporiť u žiakov čítanie kníh, ale i nadviazanie kontaktov so žiakmi z pridelenej školy.

     • Drotári a drotárstvo

     • Žiaci deviatych ročníkov boli dňa 7.11.2019 na exkurzii v Kysuckom  múzeum v Čadci. Zoznámili sa so životom a prácou drotárov predovšetkým na Kysuciach. Drotári sa počas celej existencie drotárstva prezentovali ako vynaliezaví a zruční výrobcovia, ktorí dokonale ovládali možnosti použitia drôtu pri zhotovovaní rôznych úžitkových a umeleckých predmetov. Etnológ PhDr. Alojz Kontrik, pracovník Kysuckého múzea v Čadci, žiakom ukázal a porozprával aké drotárske výrobky sa zachovali a sú súčasťou výstavy. Potom si žiaci vyskúšali prácu drotárov. Vyrobili si srdiečko, ktoré vypletali pomocou drôtu. Práca s drôtom sa im páčila.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

     • Dňa 23.10.2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie pohybových zručností žiakov 1. ročníka. Testovanie prebehlo formou športovej olympiády. Žiaci si v rôznych disciplínach vyskúšali svoju vytrvalosť, obratnosť a ohybnosť.

     • Ako správne triediť odpad

     • Dňa 29.10.2019 sa naši žiaci zúčastnili výchovno - zábavného predstavenia s názvom Ako správne triediť odpad s postavičkami Tárajko a Popletajka.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Dňa 22.10. si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V rámci tohto dňa sa na našej škole uskutočnili zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť tento sviatok.

      Aj žiaci piatych až deviatych ročníkov si pripravili spolu so svojimi vyučujúcimi aktivity súvisiace s Medzinárodným  dňom školských knižníc. Počas uplynulého týždňa na hodinách literatúry diskutovali o prečítaných knihách, prezentovali čiteteľské denníky pred spolužiakmi, vytvárali z nich nástenky a zostavovali triedne knižnice z prečítaných diel. Źaci si navzájom prezentovali projekty o svojich najobľúbenejších literárnych hrdinoch.

      Spolu sa veľmi tešíme na novozriadenú školskú knižnicu, ktorú budeme  s radosťou využívať pri ďalších čiteteľských aktivitách. 

  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje