Kariérové a výchovné poradenstvo

   • Konzultačné hodiny

   •          Kariérová a výchovná poradkyňa

              Mgr. Jana Smolková

      Konzultačné hodiny:           

          Štvrtok      7:30 – 8:15

    Piatok      11:05 – 12:45

    Poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach:

    • profesijnej orientácie,
    • výchovy a vzdelávania,
    • v oblasti prevencie problémového správania žiakov.

    Konzultačná činnosť - zameraná na:

    • poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách,
    • poskytovanie informácií o možnostiach voľby povolania,
    • poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.

          

     

   • Vyber si povolanie, ktoré budeš milovať a nebude dňa, kedy budeš musieť pracovať.

   • Začiatok je najdôležitejšia časť našej práce.

   •  

    Vedieť, čo je dobré nestačí, musíme to tiež milovať.

    Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.