Kariérové a výchovné poradenstvo

   • Konzultačné hodiny

   •          Kariérová a výchovná poradkyňa

              Mgr. Jana Smolková

      Konzultačné hodiny:           

          Utorok      11:05 – 12:45

     Piatok      9:15 – 10:00

    Poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach:

    • profesijnej orientácie,
    • výchovy a vzdelávania,
    • v oblasti prevencie problémového správania žiakov.

    Konzultačná činnosť - zameraná na:

    • poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách,
    • poskytovanie informácií o možnostiach voľby povolania,
    • poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.

          

     

   • Vyber si povolanie, ktoré budeš milovať a nebude dňa, kedy budeš musieť pracovať.

   • Začiatok je najdôležitejšia časť našej práce.

   •  

    Vedieť, čo je dobré nestačí, musíme to tiež milovať.

    Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie