• Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • V dňoch 24.9.-28.9. 2018 bude prebiehať u žiakov 1.-4. ročníka Týždeň zdravej výživy. Tieto dni budú zamerané na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny. Súčasťou budú aj rôzne pohybové aktivity, výstavy ovocia a zeleniny, tvorba projektov a rôzne iné činnnosti počas vyučovania. 

      Program:

      Pondelok - Deň čistej vody

      Utorok - Deň pohybu a spolupráce

      Streda - Deň jablka

      Štvrtok - Deň bez sladkostí

      Piatok - Deň mlieka

      Týmto týždňom chceme podporiť zdravý životný štýl. 

     • Športové dopoludnie žiakov našej školy

     • Dňa 21.9.2018 si žiaci našej školy užili krásne športové dopoludnie v MM Aréne v Krásne nad Kysucou. Bola to odmena za usilovnú prácu a ocenenie triedneho kolektívu za najnižší počet vymeškaných ospravedlnených hodín v školskom roku 2017/2018. Počas troch hodín strávených v  modernom športovom stredisku si pod vedením trénerov a inštruktorov užili športové aktivity na ľade, v boxérni a vyskúšali si vzdušné športy v Aerial Academy. Touto cestou zároveň ďakujeme našim vyučujúcim, rodičom za  pomoc pri realizácii akcie. Taktiež sa chceme poďakovať  za finančnú pomoc, bez ktorej by sme našim deťom nemali možnosť dopriať tento krásny zážitok.

    •      Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     •  

      Základná škola Oščadnica – Ústredie

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie

      školského roka 2018/2019 sa uskutoční 

      3. septembra 2018 /pondelok/

      o 9.00 hodine

      na školskom dvore

      Základnej školy Oščadnica - Ústredie.

       

       

       

       

     • Malí záhradkári

     • Naša škola motivuje žiakov k vypestovaniu vlastnej zeleniny a kvetov. Na jar sme si zasadili cuketu, hrach, cibuľu, tekvicu, reďkovku, mrkvu, papriku, paradajku a iné druhy rastlín. Zo záhradkárčenia mali deti radosť a tešili sa z vypestovaných rastlín. 

     • ŠKOLA V PRÍRODE 2018

     • Žiaci 4. ročníka prežili krásny týždeň v nádhernom prostredí Malej Fatry. Spolu s pani učiteľkami sa okrem vyučovania venovali turistike a športovým aktivitám. 

     • DEŇ DETÍ

     • Základná škola Oščadnica - Ústredie

       

      DEŇ DETÍ

      pre žiakov 5. – 9. ročníka

       

      v Kysuckej galérii

      31.5.2018

       

      o 8.00 hod.  odchod do Kysuckej galérie po cyklotrase

       

       občerstvenie: kofola, zemiaková placka, zemiaková špirála

      (zdarma po predložení lístka, ktorý dostane každý žiak od triedneho vyučujúceho)

      prehliadka galérie

      prezentácia výtvarnej tvorby

     • Návšteva bábkového divadla v Žiline

     • Dňa 29.5. 2018 sme sa spoločne vybrali autobusom do Žiliny na divadelné predstavenie s názvom Trafená hus. Bola to hra s veľkou dávkou humoru, dotýkala sa tém ako je hľadanie zmyslu života či šťastia, ktoré nás môže stretnúť, keď to najmenej čakáme. 

     • Návšteva hasičskej zbrojnice

     • Dňa 22.5. 2018 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili DHZ Oščadnica. Pre žiakov bola pripravená prednáška o práci a histórii hasičského zboru. Súčasťou bola aj ukážka hasičskej techniky a áut.

      Ďakujeme Miroslavovi Kozovi, ktorý pripravil pre nás toto pekné podujatie. 

     • Cvičenie v prírode

     • V piatok 12.10.2018 sa uskutočnilo Cvičenie v prírode pre žiakov 1. - 4. ročníka. Počas príjemného jesenného počasia sme sa vybrali smerom do Dedovky.

     • Vajanského Martin 2018

     • Pod názvom Vajanského Martin 2018 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prvý májový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

      V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 106 súťažiacich jednotlivcov a 9 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, spisovateľov, hercov, či režisérov.

      Výsledky krajského kola Vajanského Martin 2018:

      II. kategória próza

      účastnícky diplom  -  Nina Šabíková, ZŠ Oščadnica - Ústredie

      III.kategória próza – počet súťažiacich: 14

      3. miestoSoňa Ryboňová, ZŠ Oščadnica – Ústredie

       

      Ďakujeme žiačkam za veľmi úspešnú reprezentáciu našej školy.

       

       

       

     • Deň Slnka - 3. 5. 2018

     • Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár.

      (Slovenské príslovie)

      Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni a nielen preto sme sa rozhodli pripomenúť dôležitosť a význam Slnka.

     • Deň Zeme - 20.4.2018

     • v spolupráci s obecným úradom Oščadnica sa žiaci našej školy pripojili k skrášleniu okolia školy a verejného priestranstva obce.

     • Krása slova - obvodové kolo

     • Dňa 16.2.2018 sa v Krásne nad Kysucou konalo obvodové kolo v prednese poézie a prózy - Krása slova (Hviezdoslavov Kubín). Našu školu veľmi úspešne reprezentovalo 5 žiačok. Tu sú ich výsledky:

      1. kategória- poézia- N. Šabíková z 3.B   - 2. miesto ( postup do okresného kola)

      2. kategória - poézia - E. Kozáková z 5.A - 3. miesto

      3.kategória - poézia - S. Kretíková z 9.B - 2. miesto ( postup do okresného kola)

      3. kategória - próza - S. Ryboňová z 8.B - 1. miesto (postup do okresného kola)

      Za krásnu prezentáciu našej školy dievčatám ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Zápis do 1. ročníka

     • Termín zápisu: 18. apríl 2018 /streda/

      Informácie pre rodičov

       

        Základná škola Oščadnica – Ústredie

       

      OZNAM o zápise detí do 1. ročníka

                   Dňa 18. 4. 2018

      od 13.00 hod. do 16.00 hod.

                 bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

             na prízemí, v budove základnej školy s materskou školou

                                            pri zdravotnom stredisku.

      Rodičia sú zo zákona povinní zapísať deti, ktoré dovŕšia 6. rok veku k  31. 8. 2018.

      K zápisu si prineste: rodný list dieťaťa

                                           občiansky preukaz

      Škola Vám ponúka sadu pomôcok a zošitov, ktoré si môžete zakúpiť sami podľa zoznamu, alebo Vám ich zabezpečí škola v hodnote 7 eur na žiaka.

      Žiakom ponúkame:

      • vyučovanie cudzích jazykov  (anglický, nemecký, ruský)
      • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
      • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a prácu s integrovanými deťmi                                 (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
      • vyučovanie prostredníctvom  nových inovačných a netradičných metód a foriem  (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
      • zapájanie detí  do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
      • organizovanie školských aktivít  v spolupráci deti a učitelia ( školský  parlament)
      • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný)
      • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi  (vydávanie  školského časopisu)

      Rodičia sa môžu informovať  o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch   žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky.

                                                                                                         

                                                                                                     Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                  riaditeľka školy

       

     • Karneval

     • Na našej škole sa stal karneval krásnou tradíciou. Dňa 9.2. 2018 sa žiaci 1.-4. ročníka predstavili v nádherných nápaditých maskách. Karneval bol plný zábavy, tanca a súťaží. 


     • Marec - mesiac knihy

     •  

       

      7.3.2018

      1. Čitateľský maratón

      2. Hodina hlasného čítania

      3. Zahrajme sa na prekladateľov

      4. Dramatizácia literárnych textov

      5. Požičiam si dobrú knihu

     • Krása slova - školské kolo

     • Dňa 7.2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

      Umiestnenie žiakov: 

      Poézia:

      1.miesto - Nina Šabiková

      2.miesto - Matej Zagrapan

      3. miesto - Ema Kormancová

      Próza:

      1.miesto - neudelené

      2.miesto - Karin Křivánková

      3.miesto - Samuel Škarupa

      Srdečne blahoželáme!

       

       

  • Prihlásenie

  • Nedeľa 24. 9. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie