• Cvičenie v prírode

     • Dňa 27.9.2019 si žiaci 1.-4. ročníka počas trasy smerom cez Zagrapu a Dedovku vychutnali krásy jesennej prírody a zahrali sa rôzne súťažné hry. Žiaci boli príjemne unavení a plní zážitkov.

     • Týždeň zdravej výživy

     • V dňoch 23.9.-26.9. 2019 prebiehal u žiakov 1.-4. ročníka Týždeň zdravej výživy. Tieto dni boli zamerané na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny. Súčasťou boli aj rôzne pohybové aktivity, výstavy ovocia a zeleniny, tvorba projektov a rôzne iné činnosti počas vyučovania. 

      Program:

      Pondelok - Ovocný deň

      Utorok - Deň bez sladkostí

      Streda - Deň mlieka

      Štvrtok - Zeleninový deň

    • Slávnosté otvorenie školského roka 2019/2020
     • Slávnosté otvorenie školského roka 2019/2020

     • Riaditeľstvo Základnej školy Oščadnica - Ústredie oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční

      dňa 2. septembra 2019 o 9.15 hod.

      v areáli ZŠ Oščadnica - Ústredie.

       

       

     • Svetový deň kultúrnej rozmanitosti vo svete

     • 24. 5. 2019 

      Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili workshopu v KERICu, ktorý bol venovaný kultúrnej rozmanitosti ľudí vo svete. Táto nevšedná akcia umožnila žiakom ochutnať medzinárodnú kuchyňu, preskúšať si vedomosti o Európskej únií, dozvedieť sa o gestách z iných krajín a k tomu všetkému sa vžili aj do role niekoho iného. Pridanou hodnotou bola najmä komunikácia v anglickom jazyku s viacerými dobrovoľníkmi, ktorí boli veľmi priateľskí a dobrosrdeční.

     • EUROWEEK

     • 30. – 31. 5. 2019 

      V týchto dňoch navštívili našu školu dobrovoľníci z KERICu, ktorí reprezentovali svoju kultúru, tradície a zvyky. Žiaci sa mohli dozvedieť zaujímavosti z krajín ako Turecko (Ayse), Španielsko (Anna), Fínsko (Mirka), Rakúsko (Kathia). Priblížili im iný pohľad na dané krajiny. Navyše počas školského roka sme hosťovali francúzskeho dobrovoľníka Sabriho, ktorý chodieval raz do týždňa na hodiny anglického jazyka a pomáhal s výučbou. Touto udalosťou sa  ukončilo jeho pôsobenie u nás a deti mali možnosť sa s ním rozlúčiť. Vrelá vďaka patrí mládežníckej organizácií KERIC, ktorá nám umožnila takúto spoluprácu.

     • Škola, v ktorej budem riaditeľom

     • V mesiaci jún žiaci 6. ročníka na hodinách občianskej náuky premýšľali a tvorili projekty na tému "Škola, v ktorej budem riaditeľom". Žiaci si vysnívali školy, v ktorých prevládalo vyučovanie rôznych športov, informatiky, ale našla sa aj škola kúziel alebo školský výlet na Island. Tieto podnetné nápady nás veľmi potešili.

     • Tvorivé dielne s ovčou vlnou

     • V Kysuckom múzeu v Čadci sa v mesiaci máj a jún realizovali tvorivé dielne -  plstenie. V rámci predmetu technika si naši žiaci siedmeho ročníka vyskúšali tvorbu brošní starou technikou. Pracovali s farbenou ovčou vlnou a špeciálnou ihlou, ktorou ovčiu vlnu vtláčali do podložky z molitanu. Práca sa deťom veľmi páčila. Vyrobili si brošne rôzneho tvaru. Mgr. D. Mačejková

     • Exkurzia v Ostrave

     • Výroba železa je témou, ktorou sa zaoberáme v ôsmom ročníku na hodinách chémie. Ako a kde sa vyrába a spracuváva železo sme si boli so žiakmi ôsmeho ročníka pozrieť na vlastné oči. Aby sme naplnili autobus, pridali sa k nám i siedmaci a mohli sme vyraziť na cestu k našim susedom, do Ostravy.

      Rozdelení na dve skupiny sme si nasadili prilby a vydali sme sa smerom k Bolt tower. Sprievodcovia nám porozprávali históriu Vítkovic, opísali výrobu železa a vzali nás na najvyššie miesto veže, odkiaľ sme mali výhľad na celú Ostravu.

      Vedľa Bolt tower-u sa nachádza i Svet techniky, kde hravou formou predstavujú vedu a techniku. Žiaci si vyskúšali rôzne stimulácie, interaktívne hry a podľa ich úsmevov sme usúdili, že veda sa dá robiť aj zábavne.

      Mgr. Lucia Palicová

     • Športové priateľstvá

     • Dňa 7. 6. 2019 sme sa so žiačkami našej školy zúčastnili priateľského zápasu vo vybíjanej. Zápas sa realizoval v ZŠ s MŠ v Turzovke. Počas obvodného a okresného kola vo vybíjanej v tomto školskom roku si žiačky našej školy a žiačky Turzovky navzájom držali palce a povzbudzovali sa. Turnaj navrhli žiačky, aby upevnili nové kamarátske vzťahy. Šport mladých ľudí spája a vedie k novým kamarátstvam.

     • Bábkové divadlo Žilina

     • Dňa 5.6. 2019 žiaci 1.- 4. ročníka oslávili Deň detí návštevou Bábkového divadla Žilina a Rosenfeldovho pálaca. V Rosenfeldovom paláci sme si pozreli tajomný svet bábok. Súčasťou bola aj výstava obrazov a tvorivé dielne pre deti. Potom sme sa presunuli do bábkového divadla na krásne predstavenie Zvedavý sloník. Sloník Bimbo nás previedol po Afrike a počas svojho putovania stretával všakovaké zvieratá: žirafy, antilopy, škriekajúce opice, veľkého krokodíla, pštrosa, starú korytnačku, leoparda a dlhého hada menom Krajta. Žiaci sa z predstavenia tešili a ostali v nich príjemné spomienky a zážitky.

     • Mladí zdravotníci

     • Pod záštitou Červeného kríža sa dňa 5.6.2019 v Kultúrnom dome v Čadci uskutočnila súťaž ,,Družstvá mladých zdravotníkov''. Naše žiačky sa poctivo počas školského roka pripravovali, a tak si mohli zmerať svoje teoretické i praktické vedomosti. Po teoretickej stránke výborne odprezentovali prierez histórie Červeného kríža, zdravotnícke postupy pri ošetrovaní rôznych zranení i základy dopravnej výchovy. Z praktických zručností zvládli podať prvú pomoc pri uštipnutí hadom, hypoglykémii a podať kardiopulmonálnu resuscitáciu.

      Bola to ich prvá skúsenosť s touto súťažou a som na nich právom hrdá.

      Mgr. Lucia Palicová

     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Žiaci našej základnej školy sa pravidelne zúčastňujú olympiády z nemeckého jazyka. A každy rok sa spolu s nimi tešíme z pekných úspechov. Tento školský rok súťažili vo všetkých kolách 29. ročníka olympiády. Z okresného kola, na ktorom našu školu reprezentovali traja žiaci, postúpil do krajského kola Viliam Lipták (5.A). S počtom bodov 93 sa stal víťazom v kategórii 1A a postúpil do celoslovenského kola tejto olympiády. Tu sa v silnej konkurencii najlepších žiakov celého Slovenska  umiestnil na 7. mieste. 

      Najúspešnejší žiaci, ktorí každoročne reperezentujú školu:

      - Viliam Lipták (5.A)

      - Michal Gavlák (8.A)

      - Soňa Ryboňová (9.B)

      - Dávid Hamacek (9.B)

                                    

     • Fotografická súťaž

     • V mesiaci apríl a máj sa žiaci 5.-9. ročníka zapojili do fotografickej súťaže "Zapózuj a odfoť sa". Úlohou bolo napodobniť obrazy maliarov a fotografov. Víťazkami sa stali žiačky 6. ročníka - Mária Brutovská, Nataška Krasňanová a sestry Laura a Lucia Bury. Dievčatám gratulujeme :)

     • Zážitkové vyučovanie s včelárom

     • Dňa 22.5.2019 zavítala k žiakom 5. ročníka vzácna a veľká návšteva. Pán včelár predstavil žiakom mobilný úľ, v ktorom bolo takmer dvadsať tisíc včielok. Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku o živote včiel, zoznámili sa s prácou včelára a mali možnosť vyskúšať si predmety a nástroje, ktoré sa používajú pri starostlivosti o včielky.  Pánovi včelárovi ďakujeme.

     • MODRÝ GOMBÍK 2019

     • Už 15. rok spája Modrý gombík dva svety - ten náš, viacmenej bezproblémový a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú okázané na pomoc druhých. Aj my sme sa tento rok rozhodli podporiť zbierku, ktorej výnos posielame deťom na východnej Ukrajine. Srdečná vďaka všetkým :).

     • Škola v prírode 2019

     • Žiaci štvrtého ročníka sa v dňoch od 6.mája do 10. mája 2019 zúčastnili školy v prírode. Ubytovaní boli v hoteli Gader v malebnej dedinke Blatnica.

      Počas pobytu žiaci zažili veľa zábavy. Tvorili, vyrábali, športovali a spoznávali okolitú prírodu a pamiatky v Gaderskej doline.

      Navštívili zrúcaninu Blatnického hradu. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o dôležitej funkcii hradu v minulosti. Kúsok od novootvorenej brány do Gaderskej doliny je amfiteáter, kde sa realizujú predovšetkým v letnom období rôzne festivaly. Deti sa vyšantili a vyhrali na veľkej ploche amfiteátra.

      Keďže dedinka Blatnica je zaujímavá, nedalo nám, aby sme ju nenavštívili a nespoznali bližšie.

      Počas dňa sa žiaci venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Vyrábali si tričká a šiltovky pomocou textilných farieb. Vytvárali rôzne zaujímavé vzory na tanierikoch pomocou farebných papierov. Kreslili Blatnický hrad pomocou prstových farieb a podobne.

      V škole v prírode sa žiaci aj vzdelávali. Pomocou spirometra si zistili vlastnú vitálnu kapacitu pľúc. Dokonca si vyrobili dýchaciu sústavu s funkčnými pľúcami. Zistili, ako  ďaleko je od nás búrkový mrak pomocou jednoduchej násobilky. Zoznámili sa so starými jednotkami dĺžky, kde používali časti svojho tela.   Okrem náučných aktivít,  sa žiaci  venovali aj športovým aktivitám. Súťažili navzájom, ale aj spolupracovali, ak to športová disciplína vyžadovala.

      Prvý deň si vytvorili obálky a vzájomne si písali poštu, na ktorú potom kamarátovi odpovedali. Každý večer si písali denník, aby vedeli svojim blízkym porozprávať, čo všetko zažili.

      Žiaci si domov odniesli veľa pekných zážitkov a nových skúsenosti. Spoznali lepšie svojich kamarátov a spolužiakov.

       

     • Geografická exkurzia

     • Žiaci 5. ročníka sa v spolu s našimi vyučujúcimi geografie vybrali objavovať krásy a pamiatky Kysúc. Tentokrát zamierili do Bystrickej doliny. V meste Krásno nad Kysucou navštívili expozíciu Mamut. V obci Stará Bystrica si pozreli prvý slovenský orloj, oboznámili sa s jeho vznikom a fungovaním. Krásny výhľad na  Bystrickú dolinu sa im naskytol pri výstupe na rozhľadňu Bobovec. 

  • Prihlásenie

  • Štvrtok 7. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie