• Čo nechceš, aby robili iní tebe, nerob ani ty im.
                       • Kurz korčuľovania

                       • 14. 3. 2019
                       • Týždenný korčuliarsky kurz, ktorý absolvovali žiaci 6. ročníka ZŠ Oščadnica - Ústredie a ZŠ Zborov nad Bystricou je za nami. Deti boli fantasktické. Veľa sa naučili a hlavne si to užívali rovnako ako inštruktori. Formou hier a rôznych  aktivít získlali základné pohybové zručnosti na ľadovej ploche. V posledný deň sa uskutočnila detská ľadová olympiáda. Každý žiak si okrem sladkej odmeny odniesol krásny diplom a veľa skvelých zížitkov. 

                       • "Tvoja správna voľba"

                       • 20. 3. 2019
                       • Dňa 25.2. 2019 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili interaktívnej tvorivej dielne a výstavy s názvom "Tvoja správna voľba", ktorá sa uskutočnila v priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci. Hlavným cieľom bola snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania.

                       • Krása slova - obvodové kolo

                       • 26. 2. 2019
                       • Dňa 21. 2. 2019 sa uskutočnilo obvodové kolo v prednese poézie a prózy mladších a starších žiakov v Krásne nad Kysucou.

                        Umiestnenie žiakov: 

                        I.kategória

                        3. miesto - Matej Zagrapan /poézia/

                        II. kategória

                        2. miesto - Adelka Gilániová /próza/

                        2. miesto - Eliška Kozáková /poézia/

                        III. kategória

                        1. miesto - Viktória Pechalová /poézia/

                        Srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

                         

                       • VALENTíNSKY PLES

                       • 22. 2. 2019
                       • Dňa 17.2.2019 sa v našej škole uskutočnil  Valentínsky ples, ktorý organizoval  Školský parlament. Po príhovore pani riaditeľky Veroniky Mačuhovej tanečnú zábavu otvorili žiaci 9. ročníka. Okrem tradičnej tanečnej zábavy, hier a bohatej tomboly si žiaci pochutili na  rôznych dobrotách, ktorési  spolu s rodičmi pripravili žiaci školského parlamentu. 

                       • Karneval

                       • 18. 2. 2019
                       • Fašiangy sú obdobím zábavy, veselosti, hojnosti a plesov. Spev, hudba a smiech sa ozývali aj našou školou dňa 15.2.2019. Žiaci 1. - 4. ročníka sa premenili na zvieratká, šašov, rozprávkové bytosti, policajtov, vojakov a iné zaujímavé postavy. Karneval bol plný zábavy, tanca a súťaží.

                       • Krása slova - školské kolo

                       • 18. 2. 2019
                       • Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

                        Umiestnenie žiakov: 

                        Poézia:

                        1.miesto - Matej Zagrapan

                        2.miesto - Terézia Matejičková

                        3. miesto - Nina Adamičková

                        Próza:

                        1.miesto - Samuel Škarupa

                        2.miesto - Ema Kormancová

                        3.miesto - Milan Šmatlava

                        Srdečne blahoželáme!

                       • Predvianočný florbalový turnaj

                       • 20. 12. 2018
                       •  

                        17.12.2018 – 19.12. 2018

                        Finále

                        19.12.2018

                        Výsledky finalových zápasov

                        1. miesto – Sparta

                        2. miesto – Broskyňáci

                        3. miesto  - Snehuliaci

                        4. miesto  - Zajačia mafia

                        Víťazom a všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalších športových výkonov. 

                       • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

                       • 3. 5. 2018
                       •  Riaditeľka školy, Mgr. Veronika Mačuhová oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a  § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách so súhlasom  zriaďovateľa základnej školy obce Oščadnica

                                                                       udeľuje

                                                             žiakom 1. - 9. ročníka

                                                            v ZŠ Oščadnica - Ústredie

                         

                                                              riaditeľské voľno

                                                                   dňa: 21. 12. 2018

                         

                                                           z prevádzkových dôvodov.

                         

                        V Oščadnici, dňa 14. 12. 2018                          Mgr. Veronika Mačuhová,

                                                                                                                riaditeľka školy                                                                   

                       • Školská ľudová muzička

                       • 14. 12. 2018
                       • Dňa 13.12.2018 sa v obci Oščadnica uskutočnilo stretnutie starostov všetkých kysuckých obcí.  Naši žiaci im pripravili krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili s tradičnými ľudovými a vianočnými piesňami. Spev a muzička mladých talentovaných žiačikov našej školy im spríjemnili  pracovnú poradu.

                      • List Ježiškovi
                       • List Ježiškovi

                       • 6. 12. 2018
                       • Z kalendára na nás máva  Mikuláš a to je najvyšší čas poslať list Ježiškovi. My v 2.B sme už svoj zoznam želaní odoslali. A čo vy?

                       • Anjelik pre radosť

                       • 4. 12. 2018
                       • Žiaci našej školy sa každoročne v predvianočnom čase zapájajú do projektu Anjelik pre radosť, ktorý organizuje Centrum voľného času v Čadci. Svojimi prácami hladia srdcia obyvateľov Domovov dôchodcov, ktorí si tieto dielka potom ukladajú nielen do svojich izieb, ale i svojich sŕdc.

                       • Betlehemy ako ich nepoznáme

                       • 30. 11. 2018
                       • Návšteva Kysuckého múzea v Čadci sa niesla v predvianočnej atmosfére. Žiaci 5. ročníka si spolu s pani učiteľkami vyskúšali výrobu tradičných vianočných oblátok a zakúpili si vianočné ozdôbky. So záujmom si pozreli aj výstavu starých dobových fotografií a pohľadníc. Na výstave si tiež mohli pozrieť zaujímavé betlehemy, ktoré boli vyrobené z rôznych druhov materiálov.

                       • Život našich predkov

                       • 27. 11. 2018
                       • Ako vyzeral každodenný život našich starých otcov a mám? Čo bolo ich náplňou práce, ako sa vedeli zabávať a ako plynul čas ľuďom, ktorí žili bez moderných výdobytkov dnešnej doby? O tomto všetkom sa dozvedeli žiaci 6.-8. ročníka na dopoludňajšom podujatí v Dome kultúry v Oščadnici. Časy dávno minulé si priblížili filmom  Jánošík v jeho pôvodnom znení a  staré mamy i starí otcovia deťom veľmi pútavo  rozprávali o ich detstve a predvádzali im ako sa páralo perie, štiepalo drevo .... a rôzne iné praktické zručnosti.

                       • Hvezdáreň KNM

                       • 23. 11. 2018
                       • 15.11.2018 žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Krajskú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.

                       • Červené stužky

                       • 14. 11. 2018
                       •  

                        Červené stužky sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS.

                         

                        Základná škola Oščadnica – Ústredie

                        Športom pre Červené stužky

                         

                        Basketbalový turnaj

                         žiakov a žiačok

                        8. – 9. ročníka

                         

                         

                        13.11.2018

                         

                        4 – členné družstvá

                        Podmienky:

                        -  v družstve musí hrať minimálne 1 alebo aj viac dievčat

                        - trieda môže vytvoriť aj viac družstiev

                        - každý hráč môže byť členom iba jedného družstva

                         

                        Prihlásiť sa môžete u p. uč. Mačejkovej

                       • Slávnostná imatrikulácia

                       • 14. 11. 2018
                       • Dňa 9.11.2018 školský parlament  zorganizoval pekné dopoludňajšie podujatie pre žiakov 1. a 5. ročníka našej školy. V duchu ľudových tradícií boli naši milí prváci a piataci pasovaní za žiakov našej školy. Žiakov privítali pán richtár a pani richtárka. Pri pasovaní ochutnali tradičné jedlá: chlieb so soľou, med, ovčí syr, orechy, jablká.  Po pasovaní nasledovali súťaže medzi triednymi kolektívmi v klobúkovom behu cez prekážky, varení tradičnej furmanskej polievky a triafaní loptičky do pohára. Pravá ľudová zábava bola spojená so zdravým občerstvením. Za splnené úlohy boli žiaci ocenení malou dobrotou - kysuckým tvarohovým koláčikom a ľudovou stužkou. Dopoludnie spríjemňovala žiakom detská ľudová muzička. Ľudovú atmosféru dotvárali žiaci parlamentu a pani učiteľky odeté v tradičných ľudových krojoch.

                       • Halloween

                       • 26. 10. 2018
                       • Posledný deň pred prázdninami bol u nás v škole Halloween. Niektorí žiaci prišli do školy v rôznych strašidelných maskách. Čarovnú atmosféru dotvárala výzdoba, strašidelné úlohy a chutné maškrty. 

                       • Medzinárodný deň školských knižníc

                       • 26. 10. 2018
                       • Dňa 24.11.2018 sa na našej škole konalo podujatie venované Medzinárodnému dňu školských knižníc. Počas celého vyučovania sa aktivity žiakov i učiteľov spájali s čítaním. Žiaci si  v triedach vytvorili výstavky svojich najobľúbenejších kníh a diskutovali o nich. Učitelia prezentovali žiakom svoje obľúbené knihy. Súčasťou tohto dňa bol aj čitateľský maratón. Žiaci na hodinách čítali rôzne literárne žánre, napr. rozprávky, bájky, báje, matematické rozprávky..., ale i odbornú literatúru a diskutovali o prečítaných dielach.  Z tohto dňa si žiaci odniesli poznanie, aké je čítanie v živote človeka veľmi dôležité

                       • Záložky do kníh, ktoré spájajú školy

                       • 26. 10. 2018
                       • Žiaci 1. - 9. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy tvorili záložky, ktoré pošlú žiakom partnerskej Základnej školy Klokočova  v  obci Hnúšťa. Tento projekt partnerstva škôl realizujeme už niekoľko rokov v spolupráci so Slovenskou knižnicou, ktorá každoročne organizuje medzinárodný projekt "Záložky do kníh spájajú školy".

                     • Zvonenia

                      Utorok 5. 7. 2022
                     • Fotogaléria

                       zatiaľ žiadne údaje
                     • Kontakty

                      • Základná škola Oščadnica - Ústredie
                      • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
                      • 0414382130 0414382970
                      • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
                      • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
                    • Fotogaléria

                      zatiaľ žiadne údaje