• Krása slova - školské kolo

     • Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

      Umiestnenie žiakov: 

      Poézia:

      1.miesto - Matej Zagrapan

      2.miesto - Terézia Matejičková

      3. miesto - Nina Adamičková

      Próza:

      1.miesto - Samuel Škarupa

      2.miesto - Ema Kormancová

      3.miesto - Milan Šmatlava

      Srdečne blahoželáme!

     • Predvianočný florbalový turnaj

     •  

      17.12.2018 – 19.12. 2018

      Finále

      19.12.2018

      Výsledky finalových zápasov

      1. miesto – Sparta

      2. miesto – Broskyňáci

      3. miesto  - Snehuliaci

      4. miesto  - Zajačia mafia

      Víťazom a všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalších športových výkonov. 

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     •  Riaditeľka školy, Mgr. Veronika Mačuhová oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a  § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách so súhlasom  zriaďovateľa základnej školy obce Oščadnica

                                                     udeľuje

                                           žiakom 1. - 9. ročníka

                                          v ZŠ Oščadnica - Ústredie

       

                                            riaditeľské voľno

                                                 dňa: 21. 12. 2018

       

                                         z prevádzkových dôvodov.

       

      V Oščadnici, dňa 14. 12. 2018                          Mgr. Veronika Mačuhová,

                                                                                              riaditeľka školy                                                                   

     • Školská ľudová muzička

     • Dňa 13.12.2018 sa v obci Oščadnica uskutočnilo stretnutie starostov všetkých kysuckých obcí.  Naši žiaci im pripravili krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili s tradičnými ľudovými a vianočnými piesňami. Spev a muzička mladých talentovaných žiačikov našej školy im spríjemnili  pracovnú poradu.

    • List Ježiškovi
     • List Ježiškovi

     • Z kalendára na nás máva  Mikuláš a to je najvyšší čas poslať list Ježiškovi. My v 2.B sme už svoj zoznam želaní odoslali. A čo vy?

     • Anjelik pre radosť

     • Žiaci našej školy sa každoročne v predvianočnom čase zapájajú do projektu Anjelik pre radosť, ktorý organizuje Centrum voľného času v Čadci. Svojimi prácami hladia srdcia obyvateľov Domovov dôchodcov, ktorí si tieto dielka potom ukladajú nielen do svojich izieb, ale i svojich sŕdc.

     • Betlehemy ako ich nepoznáme

     • Návšteva Kysuckého múzea v Čadci sa niesla v predvianočnej atmosfére. Žiaci 5. ročníka si spolu s pani učiteľkami vyskúšali výrobu tradičných vianočných oblátok a zakúpili si vianočné ozdôbky. So záujmom si pozreli aj výstavu starých dobových fotografií a pohľadníc. Na výstave si tiež mohli pozrieť zaujímavé betlehemy, ktoré boli vyrobené z rôznych druhov materiálov.

     • Život našich predkov

     • Ako vyzeral každodenný život našich starých otcov a mám? Čo bolo ich náplňou práce, ako sa vedeli zabávať a ako plynul čas ľuďom, ktorí žili bez moderných výdobytkov dnešnej doby? O tomto všetkom sa dozvedeli žiaci 6.-8. ročníka na dopoludňajšom podujatí v Dome kultúry v Oščadnici. Časy dávno minulé si priblížili filmom  Jánošík v jeho pôvodnom znení a  staré mamy i starí otcovia deťom veľmi pútavo  rozprávali o ich detstve a predvádzali im ako sa páralo perie, štiepalo drevo .... a rôzne iné praktické zručnosti.

     • Červené stužky

     •  

      Červené stužky sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS.

       

      Základná škola Oščadnica – Ústredie

      Športom pre Červené stužky

       

      Basketbalový turnaj

       žiakov a žiačok

      8. – 9. ročníka

       

       

      13.11.2018

       

      4 – členné družstvá

      Podmienky:

      -  v družstve musí hrať minimálne 1 alebo aj viac dievčat

      - trieda môže vytvoriť aj viac družstiev

      - každý hráč môže byť členom iba jedného družstva

       

      Prihlásiť sa môžete u p. uč. Mačejkovej

     • Slávnostná imatrikulácia

     • Dňa 9.11.2018 školský parlament  zorganizoval pekné dopoludňajšie podujatie pre žiakov 1. a 5. ročníka našej školy. V duchu ľudových tradícií boli naši milí prváci a piataci pasovaní za žiakov našej školy. Žiakov privítali pán richtár a pani richtárka. Pri pasovaní ochutnali tradičné jedlá: chlieb so soľou, med, ovčí syr, orechy, jablká.  Po pasovaní nasledovali súťaže medzi triednymi kolektívmi v klobúkovom behu cez prekážky, varení tradičnej furmanskej polievky a triafaní loptičky do pohára. Pravá ľudová zábava bola spojená so zdravým občerstvením. Za splnené úlohy boli žiaci ocenení malou dobrotou - kysuckým tvarohovým koláčikom a ľudovou stužkou. Dopoludnie spríjemňovala žiakom detská ľudová muzička. Ľudovú atmosféru dotvárali žiaci parlamentu a pani učiteľky odeté v tradičných ľudových krojoch.

     • Halloween

     • Posledný deň pred prázdninami bol u nás v škole Halloween. Niektorí žiaci prišli do školy v rôznych strašidelných maskách. Čarovnú atmosféru dotvárala výzdoba, strašidelné úlohy a chutné maškrty. 

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Dňa 24.11.2018 sa na našej škole konalo podujatie venované Medzinárodnému dňu školských knižníc. Počas celého vyučovania sa aktivity žiakov i učiteľov spájali s čítaním. Žiaci si  v triedach vytvorili výstavky svojich najobľúbenejších kníh a diskutovali o nich. Učitelia prezentovali žiakom svoje obľúbené knihy. Súčasťou tohto dňa bol aj čitateľský maratón. Žiaci na hodinách čítali rôzne literárne žánre, napr. rozprávky, bájky, báje, matematické rozprávky..., ale i odbornú literatúru a diskutovali o prečítaných dielach.  Z tohto dňa si žiaci odniesli poznanie, aké je čítanie v živote človeka veľmi dôležité

     • Záložky do kníh, ktoré spájajú školy

     • Žiaci 1. - 9. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy tvorili záložky, ktoré pošlú žiakom partnerskej Základnej školy Klokočova  v  obci Hnúšťa. Tento projekt partnerstva škôl realizujeme už niekoľko rokov v spolupráci so Slovenskou knižnicou, ktorá každoročne organizuje medzinárodný projekt "Záložky do kníh spájajú školy".

     • Športová olympiáda prváčikov

     • Dňa 23.10.2018 si naši šikovní prváci testovali kondíciu, rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť na športovej olympiáde. Športová olympiáda bola zameraná na zistenie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Prváčikovia absolvovali 9 športových disciplín: 

      1. sed - ľah

      2. zostava s tyčou

      3. skok do diaľky

      4. predklon v sede

      5. kotúľanie troch lôpt

      6. výdrž v zhybe

      7. člnkový beh

      8. vytrvalostný beh

      9. naháňačka

      Naši športovci úspešne zvládli všetky disciplíny. Za svoje výkony boli odmenení diplomom a medailou. O pohodlie a dobrú organizáciu sa postarali pani učiteľky a najmä dievčatá 9. ročníka, ktoré sa našim športovcom celé doobedie naplno venovali.  

     • Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku

     • Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa dňa 19.10.2018 konala na našej škole milá akcia s názvom „Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku“.  Starí rodičia chodili do tried čítať alebo rozprávať rozprávky.

      Všetkým starým rodičom veľmi pekne ďakujeme za príjemné chvíle, ktoré sme s nimi strávili.heart

     • Jazykový týždeň EUROWEEK

     • v spolupráci s Kysuckým európskym informačným centrom KERIC sme v dňoch 16. – 17.10. 2018 zrealizovali zážitkové hodiny s dobrovoľníkmi, ktorý nám vo svojich prezentáciách predstavili krajiny, z ktorých pochádzajú. Bolo to kultúrne ale najmä jazykové obohatenie vyučovania.

      Ďakujeme Juniorovi z Hondurasu, Sare zo Španielska, Yen z Vietnamu, Katarine z Rakúska a Vireakovi z Kambodže za pútavé a zábavné spestrenie vyučovacích hodín.

     • Záchranári v našej škole

     • V rámci teoretickej časti Dňa ochrany prírody a človeka nás navštívili záchranári Horskej služby Veľká Rača Oščadnica. Praktickými ukážkami a pútavým rozprávaním nám priblížili ich prácu.

     • Robotika v kocke..... čiže Lego roboty

     • Študenti Gymnázia M. Hurbana v Čadci nám v rámci týždňa programovania predstavili tvorbu a programovanie Lego robotov. Do programovania zapojili aj žiakov 8. a 9. ročníka.

  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje