Kariérové a výchovné poradenstvo

  • Výchovný poradca v Základnej škole Oščadnica - Ústredie

   Mgr. Jana Smolková

   Konzultačné hodiny:           

        štvrtok → 7:30 - 8 :15 hod.

         piatok  →  11.00 - 13.15 hod.

   Poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach:

   • profesijnej orientácie,
   • výchovy a vzdelávania,
   • v oblasti prevencie problémového správania žiakov.

   Konzultačná činnosť - zameraná na:

   • poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách,
   • poskytovanie informácií o možnostiach voľby povolania,
   • poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.
   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie