• Prezentácia remesiel

    • 12. 12. 2019
    • Dňa 11.12. navštívili žiakov 8. - 9. ročníka študenti a vyučujúci Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou. Pripravili si pre nich zaujímavé aktivity, v ktorých  si mali možnosť vyskúšať pracovné techniky používané pri práci s rôznymi materiálmi. Žiaci si vyskúšali výrobu podnožky, stavbu komína, zhotovenie krovu, výrobu šindľov, čalúnenie stoličky i maliarske techniky. Taktiež im študentky prezentovali ako sa meria kvalita vody a prácu na CNC stroji. 

    • Červené stužky

    • 12. 12. 2019
    • Pohľadnice pre Červené stužky

     Ako každý rok, aj tento sa zapájame do aktivít pre Červené stužky. Žiaci v rámci techniky vyrobili pohľadnice, kde vložili znak preloženú červenú stužku. Pohľadnicami žiaci podporujú a pomáhajú deťom, ktoré trpia ochorením AIDS. Vytvorili množstvo zaujímavých pohľadníc. Tri  z nich boli poslané do súťaže.

     Športom pre Červené  stužky

     Športom pre Červené stužky sa snažíme našich žiakov naučiť sa pozerať na  problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť ich zaujať správny postoj k ťažkostiam a problémom dnešnej doby. V tomto školskom roku sme venovali športu pre Červené stužky dva dni. Žiaci druhého stupňa sa zapojili do súťaže opičej dráhy, kde si vyskúšali ako rýchlo dokážu prejsť rôzne prekážky. Vyskúšali si svoju obratnosť, rýchlosť, presnosť ale aj silu a vytrvalosť. Selfie run je hra, kde štvorčlenné družstva plnili úlohy, pri ktorých sa museli vždy odfotiť. Preto podmienkou tejto hry bolo mať  telefón, ktorým všetky plnené úlohy zaznamenávali.  Družstva boli vynaliezavé a vedeli si poradiť pri každej úlohe. Všetky družstva splnili úlohy v stanovenom čase.

     Živá červená stužka

     V piatok 29.11.2019 sme realizovali živú Červenú stužku. Červenú stužku vytvorili žiaci počas veľkej prestávky. Živá Červená stužka bola realizovaná v telocvični.  Žiaci sa postavili tak, aby vytvorili symbol Červenej  stužky.  Najskôr sme vytvorili stužku, v ktorej žiaci stáli. Potom si kľakli a pootočili sa v jednom smere. Červenú stužku tvorilo 36 žiakov a dve pani učiteľky.

   • List Ježiškovi
    • List Ježiškovi

    • 5. 12. 2019
    • Aj tento rok písali naši prváčikovia listy Ježiškovi. Deti v nich vyjadrovali tajné želania, sny a túžby. K tomu pripojili pozdravy a krásne kresbičky.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • 26. 11. 2019
    • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

      

                                             udeľuje

                                       riaditeľské voľno

                               pre žiakov 1. - 9. ročníka

                         Základnej  školy  Oščadnica - Ústredie 

                                        dňa 29. 11. 2019

                            z organizačných dôvodov  konania

           slávnostnej akadémie pri príležitosti  70. výročia založenia školy.

              

                                Vyučovanie pokračuje 2. 12. 2019

      

      

      

                                                                 

    • Záložka do knihy spája školy

    • 20. 11. 2019
    • V mesiaci október sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali na hodinách VYV a SJL záložky do kníh na tému List za listom  - baví ma čítať a následne si ju vymenili so žiakmi zo ZŠ v Nitre. Cieľom projektu bolo nielen podporiť u žiakov čítanie kníh, ale i nadviazanie kontaktov so žiakmi z pridelenej školy.

    • Drotári a drotárstvo

    • 15. 11. 2019
    • Žiaci deviatych ročníkov boli dňa 7.11.2019 na exkurzii v Kysuckom  múzeum v Čadci. Zoznámili sa so životom a prácou drotárov predovšetkým na Kysuciach. Drotári sa počas celej existencie drotárstva prezentovali ako vynaliezaví a zruční výrobcovia, ktorí dokonale ovládali možnosti použitia drôtu pri zhotovovaní rôznych úžitkových a umeleckých predmetov. Etnológ PhDr. Alojz Kontrik, pracovník Kysuckého múzea v Čadci, žiakom ukázal a porozprával aké drotárske výrobky sa zachovali a sú súčasťou výstavy. Potom si žiaci vyskúšali prácu drotárov. Vyrobili si srdiečko, ktoré vypletali pomocou drôtu. Práca s drôtom sa im páčila.

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

    • 11. 11. 2019
    • Dňa 23.10.2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie pohybových zručností žiakov 1. ročníka. Testovanie prebehlo formou športovej olympiády. Žiaci si v rôznych disciplínach vyskúšali svoju vytrvalosť, obratnosť a ohybnosť.

    • Ako správne triediť odpad

    • 4. 11. 2019
    • Dňa 29.10.2019 sa naši žiaci zúčastnili výchovno - zábavného predstavenia s názvom Ako správne triediť odpad s postavičkami Tárajko a Popletajka.

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 22. 10. 2019
    • Dňa 22.10. si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V rámci tohto dňa sa na našej škole uskutočnili zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť tento sviatok.

     Aj žiaci piatych až deviatych ročníkov si pripravili spolu so svojimi vyučujúcimi aktivity súvisiace s Medzinárodným  dňom školských knižníc. Počas uplynulého týždňa na hodinách literatúry diskutovali o prečítaných knihách, prezentovali čiteteľské denníky pred spolužiakmi, vytvárali z nich nástenky a zostavovali triedne knižnice z prečítaných diel. Źaci si navzájom prezentovali projekty o svojich najobľúbenejších literárnych hrdinoch.

     Spolu sa veľmi tešíme na novozriadenú školskú knižnicu, ktorú budeme  s radosťou využívať pri ďalších čiteteľských aktivitách. 

    • Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku!

    • 18. 10. 2019
    • Október je mesiacom úcty k starším. Aj tento rok sa dňa 16.10.2019 konala na našej škole milá akcia s názvom „Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku“.  Starí rodičia chodili do tried čítať alebo rozprávať rozprávky.

     Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli.

     Vaše vnúčatá

    • Obliekame sa vo farbách jesene

    • 8. 10. 2019
    • 14. 18. 10. 2019 

     Pondelok - žltá    

     Utorok - zelená 

     Streda – červená    

     Štvrtok – hnedá 

     Piatok – oranžová 

   • OZNAM
    • OZNAM

    • 7. 10. 2019
    • Milí rodičia,

     pozývame Vás na triedne a zároveň celoškolské stretnutie rodičov a pedagogických zamestnacov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10.10.2019 nasledovne:

     - triedne RZ o 15.00 - 15.45 hod. v triedach ZŠ

     - celoškolské RZ o 16.00 hod. v Dome kultúry v Oščadnici

      Program: 

     - informácie triednych vyučujúcich
     - správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov v šk. roku 2018/2019
     - plán aktivít na šk. rok 2019/2020
     - schválenie rodičovského príspevku
     - diskusia

     Prosíme rodičov, aby si svoje pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa aspoň jeden z rodičov zúčastnil. Samozrejme vítame, ak prídu obaja. :) Rešpektujte prosím, že v  doobedňajších hodinách prebieha výchovno-vzdelávací proces.

     Ďakujeme

    • Prezentácia práce policajtov, záchranárov a kynológov

    • 5. 10. 2019
    • 4.10. 2019 bol na našej škole deň venovaný práci policajtov, záchranárov a kynológov. Dopoludnie žiaci strávili v spoločnosti nebojácnych policajtov a život zachraňujúcich zdravotníkov. Súčasťou prezentácie bola aj prednáška policajtov a záchranárov, v rámci ktorej sa žiaci dozvedeli rôzne užitočné informácie. Deti si mohli pozrieť vozidlo záchrannej zdravotnej služby, policajnú motorku a boli obdarovaní rôznymi zdravotníckymi pomôckami. Najzaujímavejšou časťou dňa bola pre deti práca kynológa, ktorý spolu so psíkom predviedli svoju zručnosť a šikovnosť.

     Za príjemné chvíle, ktoré sme strávili s týmito výnimočnými ľudmi, im patrí veľká vďaka.

    • Európsky týždeň športu

    • 23. 9. 2019
    • Každoročne sa naša škola zapája do Európskeho týždňa športu. Tento rok sa športový týždeň konal v dňoch od 23. 9. 2019 do 27. 9.  2019. V rámci tohto týždňa sa žiaci našej školy zúčastnili viacerých turnajov. V pondelok bol futbalový turnaj, v utorok turnaj vo vybíjanej a vo štvrtok žiaci súťažili v hre Lovecká sezóna. V družstvách boli chlapci spolu s dievčatami. Vedeli spolu hrať a spolupracovať. Šport napomáha k lepším vzťahom v kolektíve a k väčšej tolerancii medzi žiakmi.

     Aktivity:

     - týždeň zdravej výživy

     - futbalový turnaj družstiev

     - turnaj vo vybíjanej

     - Lovecká sezóna

     - outdoorové aktivity v prírode

    • Cvičenie v prírode

    • 2. 10. 2019
    • Dňa 27.9.2019 si žiaci 1.-4. ročníka počas trasy smerom cez Zagrapu a Dedovku vychutnali krásy jesennej prírody a zahrali sa rôzne súťažné hry. Žiaci boli príjemne unavení a plní zážitkov.

    • Týždeň zdravej výživy

    • 2. 10. 2019
    • V dňoch 23.9.-26.9. 2019 prebiehal u žiakov 1.-4. ročníka Týždeň zdravej výživy. Tieto dni boli zamerané na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny. Súčasťou boli aj rôzne pohybové aktivity, výstavy ovocia a zeleniny, tvorba projektov a rôzne iné činnosti počas vyučovania. 

     Program:

     Pondelok - Ovocný deň

     Utorok - Deň bez sladkostí

     Streda - Deň mlieka

     Štvrtok - Zeleninový deň

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie