• Vesmír očami detí

    • 21. 3. 2023
    • SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlásili  XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí".

     Do súťaže sme tento rok poslali nasledovné práce našich šikovných umelcov.

    • OZNAM

    • 20. 3. 2023
    • Riaditeľka Základnej školy Oščadnica - Ústredie oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

     p o s k y t u j e

     dňa 22. marca 2023 (streda)

     z organizačných dôvodov zabezpečenia TESTOVANIA 9 - 2023

      žiakom 5. - 7. ročníka ZŠ Ošadnica - Ústredie 

     riaditeľské voľno.

      

     Oščadnica, 20.03.2023

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

     Testovanie 9-2023

     Riadny termín Testovania 9 - 2023 sa uskutoční dňa 22.3.2023.

     Všetky organizačné pokyny k Testovaniu 9 2023 sú zverejnené >>TU<<<

     Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie. Začiatok administrácie testovania je o 8.00 hod.

     • 22. marec 2023 (streda) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
     • 23. marec 2023 (štvrtok) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z ukrajinského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).
    • Beseda o zdravej výžive

    • 14. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda o zdravej výžive.

     Dňa 13.3.2023 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy o zdravej výžive. Táto beseda bola zameraná na podporu zdravého životného štýlu. Žiaci sa dozvedeli mnoho informácií o zdravej výžive a správnom stravovaní.

    • Exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka

    • 10. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka.

     V dňoch 8. a 9. marca sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Kysuckom múzeu a v galérii v Čadci. V galérii sa žiaci oboznámili s tvorbou Miliny Zimkovej (obrazy) a jej manžela Norberta Kelecsényiho (sochy - kolorovaný kov). V múzeu si vyskúšali dekorovanie sklenených kraslíc, prezreli si rôzne veľkonočné dekorácie a nakoniec sa oboznámili s malým kúskom histórie blízkeho okolia.

    • MAREC - mesiac knihy

    • 8. 3. 2023
    • Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“ (Ján  Ámos Komenský)

     Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari ale aj s čítaním kníh. Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou. No nebolo tomu tak vždy.

     V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť.

     Marec ako mesiac knihy bol vyhlásený v roku 1955 na počesť

     ľudového básnika Mateja Hrebendu

     Tým sa vzdala úcta mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

     Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ, ktorý cítil veľkú lásku ku knihám. Vyrastal ako polosirota. Od narodenia trpel silnou poruchou zraku. Veľmi rád čítal, no čítať nemohol, pretože dobre nevidel. A keďže sa nemohol venovať tomu, čo ho najviac napĺňalo, chodil z dediny do dediny a prosil ľudí, aby mu čítali. Na svojich cestách zachraňoval knihy pred spálením či vyhodením a tým prispel ku vzniku knižníc.

      

     Či už patríte k verným „knihomoľom“, alebo ste len príležitostnými marcovými čitateľmi, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou! 

        Milí naši žiaci, srdečne Vás pozývame do školskej knižnice, kde na Vás čaká množstvo príbehov, postáv či dobrodružstiev na jednom mieste...

    • Šaliansky Maťko

    • 24. 2. 2023
    • Tento rok sme sa zapojili aj do recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovala v okresnom kole Terezka Matejíčková (7.B), ktorá sa umiestnila na krásnom 2. mieste. 

     Srdečne gratulujeme.

    • Krása slova - obvodové kolo

    • 24. 2. 2023
    • Dnes, 24. 2. 2023,  máme za sebou úspešný deň. Žiaci našej školy sa zúčastnili obvodového kola v umeleckom prednese poézie a prózy. Z tejto súťaže si odnášame krásne výsledky. 

     V 1. kategórii (roč. 1. - 4.) v prednese poézie sa umiestnila na 3. mieste Kristínka Krupiková a v prednese prózy Nataška Poláčková, ktorá získala 1. miesto.

     V 2. kategórii (roč. 5. - 6.) sa na 1. mieste v prednese poézie umiestnila Nelka Krupiková.

     V 3. kategórii získal Matej Zagrapan 1. miesto v prednese poézie a Andrej Vajčovec 1. miesto v prednese prózy.

     Víťazi postupujú do okresného kola. Všetkým srdečne gratulujeme.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

    • 24. 2. 2023
    • Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú aj do jazykových súťaží. V konkurencii škôl sa im aj tento rok podarilo uspieť na úrovni krájskej súťaže v olympiáde v nemeckom jazyku.

     Tento rok sa krajské kolo konalo na súkromnej strednej škole EDUCO v Námestove. Žiaci z celého Žilinského kraja prezentovali svoje vedomosti v niekoľkých kategóriách. V kategórii 1B, ktorá je určená pre žiakov 8.- 9. ročníka, získal s počtom 91 bodov  krásne 3. miesto náš žiak 9. ročníka Viliam Lipták. 

     Viliamovi gratulujeme a prajeme úspechy aj v kategórii 2A, ktorá ho čaká na strednej škole.

    • Tvorivá prezentácia

    • 24. 2. 2023
    • V utorok 21. 2. navštívili našu školu žiaci a pedagógovia zo SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Naši žiaci si za ich pomoci mohli vyskúšať prácu s laboratórnymi prístrojmi a pomôckami a  rozličnými metódami určiť pH vody, pozreli a vyskúšali si spôsoby obrábania dreva a stavebných materiálov. Študenti SOŠ im predviedli ovládanie CNC stroja a výrobky, ktoré za jeho pomoci môžu vytvoriť.  Pedagógovia im zasa odprezentovali učebné a študijné odbory a možnosti štúdia na ich strednej škole.

    • Karneval

    • 20. 2. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

     Dňa 17.2.2023 sa žiaci 1. stupňa počas triedneho karnevalu učili v maskách. Žiaci 1. - 4. ročníka sa tak premenili na zvieratká, šašov, rozprávkové bytosti, policajtov, vojakov a iné zaujímavé postavy. Triedny karneval bol plný zábavy, smiechu a zážitkového vyučovania, počas ktorého museli žiaci plniť rôzne úlohy.

    • Krása slova

    • 3. 2. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Krása slova.

     Dňa 30. januára sa uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži KRÁSA SLOVA. V kategórii próza dosiahli úspechy: Nataša Poláčková zo 4.B - 1. miesto, Lilien Matejíčková z 3.B - 2. miesto, Rebeka Trúchla z 2.B - 3. miesto. V kategórii poézia dosiahli úspechy: Kristína Krupíková z 2.A - 1. miesto, Samuel Šurina zo 4.B - 2. miesto, Elizabeta Brádlerová zo 4.A - 3. miesto.

    • Mimoriadne prerušenie vyučovania

    • 14. 12. 2022
    •      Z dôvodu vysokého výskytu chrípky a akútnych respiračných ochorení žiakov, ktorý presiahol 40% a v zmysle § 54 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR. č.15/2005-R podľa č.5, odseku 2, po prerokovaní vzniknutej situácie a so súhlasom zriaďovateľa školy a rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva RÚVZ  - Čadca

     prerušujem vyučovanie v Základnej škole Oščadnica – Ústredie

     od 15.12. 2022 do 22.12.2022.

     Vyučovanie bude pokračovať  po vianočných prázdninách od 9.1.2023.

      

      

     V Oščadnici, dňa 14.12. 2022                                                                    Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                            riaditeľka školy   

      

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

    • 14. 12. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok .

     Tento rok sme sa so žiakmi prvého stupňa zapojili do výzvy plnej lásky a dobrých skutkov. Naši žiaci spolu so svojimi rodičmi pripravili krásne darčeky pre CSS Slniečko, ktoré sa nachádza v našej obci. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili, veríme, že obdarovaní budú mať úsmev na tvári a radosť v srdiečku tak, ako aj naše deti, keď nosili pripravené krabice do školy.

    • Vianočná pošta

    • 12. 12. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pošta .

     Už 6 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať pozdrav starkým do rôznych domovov. My sme sa zapojili už tretí raz. Snažili sme sa vložiť do pozdravov kus lásky a srdiečka, aby sme vyčarili úsmevy tým, ktorí ich dostanú.