• Exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka

    • 10. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka.

     V dňoch 8. a 9. marca sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Kysuckom múzeu a v galérii v Čadci. V galérii sa žiaci oboznámili s tvorbou Miliny Zimkovej (obrazy) a jej manžela Norberta Kelecsényiho (sochy - kolorovaný kov). V múzeu si vyskúšali dekorovanie sklenených kraslíc, prezreli si rôzne veľkonočné dekorácie a nakoniec sa oboznámili s malým kúskom histórie blízkeho okolia.

    • MAREC - mesiac knihy

    • 8. 3. 2023
    • Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“ (Ján  Ámos Komenský)

     Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari ale aj s čítaním kníh. Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou. No nebolo tomu tak vždy.

     V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť.

     Marec ako mesiac knihy bol vyhlásený v roku 1955 na počesť

     ľudového básnika Mateja Hrebendu

     Tým sa vzdala úcta mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

     Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ, ktorý cítil veľkú lásku ku knihám. Vyrastal ako polosirota. Od narodenia trpel silnou poruchou zraku. Veľmi rád čítal, no čítať nemohol, pretože dobre nevidel. A keďže sa nemohol venovať tomu, čo ho najviac napĺňalo, chodil z dediny do dediny a prosil ľudí, aby mu čítali. Na svojich cestách zachraňoval knihy pred spálením či vyhodením a tým prispel ku vzniku knižníc.

      

     Či už patríte k verným „knihomoľom“, alebo ste len príležitostnými marcovými čitateľmi, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou! 

        Milí naši žiaci, srdečne Vás pozývame do školskej knižnice, kde na Vás čaká množstvo príbehov, postáv či dobrodružstiev na jednom mieste...

    • Šaliansky Maťko

    • 24. 2. 2023
    • Tento rok sme sa zapojili aj do recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovala v okresnom kole Terezka Matejíčková (7.B), ktorá sa umiestnila na krásnom 2. mieste. 

     Srdečne gratulujeme.

    • Krása slova - obvodové kolo

    • 24. 2. 2023
    • Dnes, 24. 2. 2023,  máme za sebou úspešný deň. Žiaci našej školy sa zúčastnili obvodového kola v umeleckom prednese poézie a prózy. Z tejto súťaže si odnášame krásne výsledky. 

     V 1. kategórii (roč. 1. - 4.) v prednese poézie sa umiestnila na 3. mieste Kristínka Krupiková a v prednese prózy Nataška Poláčková, ktorá získala 1. miesto.

     V 2. kategórii (roč. 5. - 6.) sa na 1. mieste v prednese poézie umiestnila Nelka Krupiková.

     V 3. kategórii získal Matej Zagrapan 1. miesto v prednese poézie a Andrej Vajčovec 1. miesto v prednese prózy.

     Víťazi postupujú do okresného kola. Všetkým srdečne gratulujeme.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

    • 24. 2. 2023
    • Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú aj do jazykových súťaží. V konkurencii škôl sa im aj tento rok podarilo uspieť na úrovni krájskej súťaže v olympiáde v nemeckom jazyku.

     Tento rok sa krajské kolo konalo na súkromnej strednej škole EDUCO v Námestove. Žiaci z celého Žilinského kraja prezentovali svoje vedomosti v niekoľkých kategóriách. V kategórii 1B, ktorá je určená pre žiakov 8.- 9. ročníka, získal s počtom 91 bodov  krásne 3. miesto náš žiak 9. ročníka Viliam Lipták. 

     Viliamovi gratulujeme a prajeme úspechy aj v kategórii 2A, ktorá ho čaká na strednej škole.

    • Tvorivá prezentácia

    • 24. 2. 2023
    • V utorok 21. 2. navštívili našu školu žiaci a pedagógovia zo SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Naši žiaci si za ich pomoci mohli vyskúšať prácu s laboratórnymi prístrojmi a pomôckami a  rozličnými metódami určiť pH vody, pozreli a vyskúšali si spôsoby obrábania dreva a stavebných materiálov. Študenti SOŠ im predviedli ovládanie CNC stroja a výrobky, ktoré za jeho pomoci môžu vytvoriť.  Pedagógovia im zasa odprezentovali učebné a študijné odbory a možnosti štúdia na ich strednej škole.

    • Karneval

    • 20. 2. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

     Dňa 17.2.2023 sa žiaci 1. stupňa počas triedneho karnevalu učili v maskách. Žiaci 1. - 4. ročníka sa tak premenili na zvieratká, šašov, rozprávkové bytosti, policajtov, vojakov a iné zaujímavé postavy. Triedny karneval bol plný zábavy, smiechu a zážitkového vyučovania, počas ktorého museli žiaci plniť rôzne úlohy.

    • Krása slova

    • 3. 2. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Krása slova.

     Dňa 30. januára sa uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži KRÁSA SLOVA. V kategórii próza dosiahli úspechy: Nataša Poláčková zo 4.B - 1. miesto, Lilien Matejíčková z 3.B - 2. miesto, Rebeka Trúchla z 2.B - 3. miesto. V kategórii poézia dosiahli úspechy: Kristína Krupíková z 2.A - 1. miesto, Samuel Šurina zo 4.B - 2. miesto, Elizabeta Brádlerová zo 4.A - 3. miesto.

    • Mimoriadne prerušenie vyučovania

    • 14. 12. 2022
    •      Z dôvodu vysokého výskytu chrípky a akútnych respiračných ochorení žiakov, ktorý presiahol 40% a v zmysle § 54 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR. č.15/2005-R podľa č.5, odseku 2, po prerokovaní vzniknutej situácie a so súhlasom zriaďovateľa školy a rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva RÚVZ  - Čadca

     prerušujem vyučovanie v Základnej škole Oščadnica – Ústredie

     od 15.12. 2022 do 22.12.2022.

     Vyučovanie bude pokračovať  po vianočných prázdninách od 9.1.2023.

      

      

     V Oščadnici, dňa 14.12. 2022                                                                    Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                            riaditeľka školy   

      

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

    • 14. 12. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok .

     Tento rok sme sa so žiakmi prvého stupňa zapojili do výzvy plnej lásky a dobrých skutkov. Naši žiaci spolu so svojimi rodičmi pripravili krásne darčeky pre CSS Slniečko, ktoré sa nachádza v našej obci. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili, veríme, že obdarovaní budú mať úsmev na tvári a radosť v srdiečku tak, ako aj naše deti, keď nosili pripravené krabice do školy.

    • Vianočná pošta

    • 12. 12. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pošta .

     Už 6 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať pozdrav starkým do rôznych domovov. My sme sa zapojili už tretí raz. Snažili sme sa vložiť do pozdravov kus lásky a srdiečka, aby sme vyčarili úsmevy tým, ktorí ich dostanú.

    • Imatrikulácie prvákov

    • 7. 12. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácie prvákov .

     Školský parlament si pre prvákov pripravil deň plný zábavy a tvorivých aktivít. Po príchode do telocvične sa ocitli na ostrove, kde ich vítali piráti s výborným pirátskym nápojom a rôznymi úlohami. Nakoniec nechýbala poriadna pirátska zábava. Vďaka tomuto dňu a zvládnutiu všetkých úloh sa z našich prvákov stali oficiálne žiaci našej základnej školy.

    • ASTROSTOP

    • 2. 12. 2022
    • Pod týmto názvom sa skrýva astronomická vedomostná, ale aj zábavná súťaž realizovaná prostredníctvom výpočtovej a multimediálnej techniky. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie, fyziky a príbuzných prírodných vied. V tomto roku sa konal už jej 27. ročník. 24. novembra sa uskutočnila súťaž pre okresy Čadca a Kysucké Nové mesto. Zastúpenie mala aj naša škola.

     Reprezentovali nás dvaja žiaci. Adam Vojtuš z 9.B triedy a Samuel Ryboň z 8. B triedy. Otázky z astronómie sa týkali okruhov: slnečná sústava, všeobecná astronómia, kozmonautika v službách astronómie, história astronómie a pod. Ich vedomosti boli na vysokej úrovni. Adam Vojtuš získal 4. miesto a Samuel Ryboň sa umiestnil na 5. mieste v celkovom poradí zúčastnených  žiakov.

    • Červená stužka

    • 2. 12. 2022
    • Červená stužka je symbol solidarity k ľudom nakazených HIV, alebo postihnutých chorobou AIDS. Aktivitami, ktoré organizovala Základná škola Oščadnica Ústredie, chceme vyjadriť podporu kampani ,,Červené stružky“. Dôležitým cieľom aktivít bolo vytvoriť u žiakov správny postoj k vlastnému zdraviu a zdraviu iných ľudí.

     Tvorivé aktivity organizované v mesiacoch október – december 2022:

     •            V mesiaci október sa žiaci zoznamovali s problematikou zákernej choroby AIDS prostredníctvom DVD príbehov.  Žiakov zaujal  život detí v Afrike, ktoré sa s touto chorobou narodili a musia s ňou žiť. Na hodinách techniky  a na triednických hodinách si žiaci pozreli DVD Príbehy anjelov.

     •           Obľúbenou aktivitou našich žiakov bola tvorba pohľadníc s témou „Červené stužky“, ktoré vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy a techniky. Tri pohľadnice sme poslali do súťaže.

     • 21. novembra sa uskutočnila odborná prednáška  a beseda s Mudr. Denisou Margušovou na tému: Zdravý životný štýl a správna hygiena. Prednáška bola určená pre dievčatá  ôsmeho ročníka. 
     • Vo štvrtok  1.12.2022 žiaci  vyvorili živú Červenú stužku.
   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie