• Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

    • 18. 2. 2020
    • Už sa stalo tradíciou, že sa v rámci vyučovacieho procesu zapájame do rôznych súťaží a olympiád, kde si žiaci majú možnosť otestovať svoje vedomosti a poznatky z rôznych vzdelávacích oblastí. Ovládanie cudzieho jazyka je v dnešnej dobe veľmi dôležité. No nie každému ide učenie jazykov ľahko. Nájdu sa však aj výnimky, ktorým to ide takpovediac ako po masle. Michal Gavlák z 9.A a Viliam Lipták zo 6.B sú toho príkladom. Každoročne sa im podarí prebojovať a uspieť na krajskom kole tejto postupovej súťaže. Okrem výborného umiestnenia v okresnom kole, kde obaja postúpili z prvého miesta, sa v krajskom kole umiestnili na krásnych miestach. Michal Gavlák sa v kategórii 1B umiestnil  na peknom 3. mieste. Viliam Lipták sa so stratou 6 bodov z celkového počtu 100 bodov stal víťazom tohto kola a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 23.3.2020 v Bratislave. Gratulujeme k postupu a držíme mu palce. 

    • Valentínsky ples

    • 18. 2. 2020
    • Plesová sezóna je v plnom prúde. Aj v našej škole sme plesali na školskom Valentínskom plese. O organizáciu a celkový priebeh celej zábavy sa postarali žiaci a učitelia zo školského parlamentu. Ples otvorila pani riaditeľka a v slávnostnom valčíku roztancovali dievčatá a chlapci náš učiteľský zbor. Okrem voľnej tanečnej zábavy sa žiaci zapájali aj do tanečných súťaží - novinový, balónový, stoličkový tanec. Program spestrili aj dievčatá skvelým tanečným vystúpením. Ako na každom plese, aj na našom sme si pomaškrtili na výbornom občerstvení, ktoré pripravili žiaci spolu s rodičmi. Spomedzi všetkých tancujúcich si žiaci zvolili kráľa a kráľovnú školského plesu. Ples sme ukončili bohatou tombolou a malou odmenou pre každého účastníka.

    • JA O 10 ROKOV

    • 5. 2. 2020
    • Na hodinách občianskej náuky žiaci 6.B premýšľali o svojich snoch. Čím by chceli byť? Kde by chceli bývať? Čo bude napĺňať ich život o 10 rokov? Všetko to zhrnuli do jedného krátkeho listu, ktorý si otvoria až o 10 rokov. Držíme palce, aby sa im sny splnili :)

   • Krása slova - školské kolo
    • Krása slova - školské kolo

    • 4. 2. 2020
    • Dňa 29.1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

      

     Umiestnenie žiakov

     Próza:

     1.miesto: Terézia Matejičková, 4.B

     2.miesto: Samuel Škarupa, 4.B

     3.miesto: -

     Poézia:

     1.miesto: Matej Zagrapan, 4.B

     2.miesto: Kristián Švaňa, 2.B

     3.miesto: Simona Romanová, 2.B

     Srdečne blahoželáme!

   • 70. výročie školy
    • Vianočný pozdrav

    • 19. 12. 2019
    • Už sa blížia Vianoce,

     ten čas rýchlo letí.

     Na stromčeku sviečky svietia,

     šťastím žiaria deti.

     Starý rok už odchádza,

     Nový ide za ním.

     Nech Vám len radosť prináša,

     to je naším prianím.

      

     Veselé Vianoce všetkým ...

      

    • Vyčaruj niekomu Vianoce

    • 19. 12. 2019
    • V predvianočnom období sa naši žiaci zapojili do krásnej akcie s názvom "Vyčaruj niekomu Vianoce". Chlapci a dievčatá zo školského parlamentu spoločne zo svojimi spolužiakmi vyrobili krabičky plné lásky, ktoré naplnili užitočnými drobnosťami, cukrovinkami, či vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Spoločne takto  urobili radosť niekoľkým starším  alebo osamote žijúcim ľuďom, ktorým pri odovzdávaní darčekov vyčarovali úsmev a slzičku dojatia. Veď aj o tom sú Vianoce...

    • Predvianočný FLORBALOVÝ TURNAJ

    • 18. 12. 2019
    • 17. 12. 2019

     Kde: telocvičňa ZŠ Oščadnica - Ústredie

     Čas: od 13.00  hod.

     Výsledky turnaja vo florbale

     1. miesto – HE MING WEI
     2. miesto – GOLDEN KNIGHTS
     3. miesto  - UN NAME
     4. miesto – INSA NE
     5. miesto  - CITRÓNY

     Všetkým zúčastneným tímom gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalších športových výkonov.

    • Prezentácia remesiel

    • 12. 12. 2019
    • Dňa 11.12. navštívili žiakov 8. - 9. ročníka študenti a vyučujúci Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou. Pripravili si pre nich zaujímavé aktivity, v ktorých  si mali možnosť vyskúšať pracovné techniky používané pri práci s rôznymi materiálmi. Žiaci si vyskúšali výrobu podnožky, stavbu komína, zhotovenie krovu, výrobu šindľov, čalúnenie stoličky i maliarske techniky. Taktiež im študentky prezentovali ako sa meria kvalita vody a prácu na CNC stroji. 

    • Červené stužky

    • 12. 12. 2019
    • Pohľadnice pre Červené stužky

     Ako každý rok, aj tento sa zapájame do aktivít pre Červené stužky. Žiaci v rámci techniky vyrobili pohľadnice, kde vložili znak preloženú červenú stužku. Pohľadnicami žiaci podporujú a pomáhajú deťom, ktoré trpia ochorením AIDS. Vytvorili množstvo zaujímavých pohľadníc. Tri  z nich boli poslané do súťaže.

     Športom pre Červené  stužky

     Športom pre Červené stužky sa snažíme našich žiakov naučiť sa pozerať na  problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť ich zaujať správny postoj k ťažkostiam a problémom dnešnej doby. V tomto školskom roku sme venovali športu pre Červené stužky dva dni. Žiaci druhého stupňa sa zapojili do súťaže opičej dráhy, kde si vyskúšali ako rýchlo dokážu prejsť rôzne prekážky. Vyskúšali si svoju obratnosť, rýchlosť, presnosť ale aj silu a vytrvalosť. Selfie run je hra, kde štvorčlenné družstva plnili úlohy, pri ktorých sa museli vždy odfotiť. Preto podmienkou tejto hry bolo mať  telefón, ktorým všetky plnené úlohy zaznamenávali.  Družstva boli vynaliezavé a vedeli si poradiť pri každej úlohe. Všetky družstva splnili úlohy v stanovenom čase.

     Živá červená stužka

     V piatok 29.11.2019 sme realizovali živú Červenú stužku. Červenú stužku vytvorili žiaci počas veľkej prestávky. Živá Červená stužka bola realizovaná v telocvični.  Žiaci sa postavili tak, aby vytvorili symbol Červenej  stužky.  Najskôr sme vytvorili stužku, v ktorej žiaci stáli. Potom si kľakli a pootočili sa v jednom smere. Červenú stužku tvorilo 36 žiakov a dve pani učiteľky.

   • List Ježiškovi
    • List Ježiškovi

    • 5. 12. 2019
    • Aj tento rok písali naši prváčikovia listy Ježiškovi. Deti v nich vyjadrovali tajné želania, sny a túžby. K tomu pripojili pozdravy a krásne kresbičky.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • 26. 11. 2019
    • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

      

                                             udeľuje

                                       riaditeľské voľno

                               pre žiakov 1. - 9. ročníka

                         Základnej  školy  Oščadnica - Ústredie 

                                        dňa 29. 11. 2019

                            z organizačných dôvodov  konania

           slávnostnej akadémie pri príležitosti  70. výročia založenia školy.

              

                                Vyučovanie pokračuje 2. 12. 2019

      

      

      

                                                                 

    • Záložka do knihy spája školy

    • 20. 11. 2019
    • V mesiaci október sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali na hodinách VYV a SJL záložky do kníh na tému List za listom  - baví ma čítať a následne si ju vymenili so žiakmi zo ZŠ v Nitre. Cieľom projektu bolo nielen podporiť u žiakov čítanie kníh, ale i nadviazanie kontaktov so žiakmi z pridelenej školy.

    • Drotári a drotárstvo

    • 15. 11. 2019
    • Žiaci deviatych ročníkov boli dňa 7.11.2019 na exkurzii v Kysuckom  múzeum v Čadci. Zoznámili sa so životom a prácou drotárov predovšetkým na Kysuciach. Drotári sa počas celej existencie drotárstva prezentovali ako vynaliezaví a zruční výrobcovia, ktorí dokonale ovládali možnosti použitia drôtu pri zhotovovaní rôznych úžitkových a umeleckých predmetov. Etnológ PhDr. Alojz Kontrik, pracovník Kysuckého múzea v Čadci, žiakom ukázal a porozprával aké drotárske výrobky sa zachovali a sú súčasťou výstavy. Potom si žiaci vyskúšali prácu drotárov. Vyrobili si srdiečko, ktoré vypletali pomocou drôtu. Práca s drôtom sa im páčila.

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

    • 11. 11. 2019
    • Dňa 23.10.2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie pohybových zručností žiakov 1. ročníka. Testovanie prebehlo formou športovej olympiády. Žiaci si v rôznych disciplínach vyskúšali svoju vytrvalosť, obratnosť a ohybnosť.

    • Ako správne triediť odpad

    • 4. 11. 2019
    • Dňa 29.10.2019 sa naši žiaci zúčastnili výchovno - zábavného predstavenia s názvom Ako správne triediť odpad s postavičkami Tárajko a Popletajka.

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 22. 10. 2019
    • Dňa 22.10. si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V rámci tohto dňa sa na našej škole uskutočnili zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť tento sviatok.

     Aj žiaci piatych až deviatych ročníkov si pripravili spolu so svojimi vyučujúcimi aktivity súvisiace s Medzinárodným  dňom školských knižníc. Počas uplynulého týždňa na hodinách literatúry diskutovali o prečítaných knihách, prezentovali čiteteľské denníky pred spolužiakmi, vytvárali z nich nástenky a zostavovali triedne knižnice z prečítaných diel. Źaci si navzájom prezentovali projekty o svojich najobľúbenejších literárnych hrdinoch.

     Spolu sa veľmi tešíme na novozriadenú školskú knižnicu, ktorú budeme  s radosťou využívať pri ďalších čiteteľských aktivitách. 

    • Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku!

    • 18. 10. 2019
    • Október je mesiacom úcty k starším. Aj tento rok sa dňa 16.10.2019 konala na našej škole milá akcia s názvom „Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku“.  Starí rodičia chodili do tried čítať alebo rozprávať rozprávky.

     Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli.

     Vaše vnúčatá