• Tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

    • 11. 3. 2020
    • 10.03.2020  (Usmernenie č. 3 celé znenie)

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 3. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

     RUŠIA SA:

     1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov lyžiarske zájazdy, školské výlety, exkurzie,

     2. okresné, krajské celoštátne kolá súťaže detí.

     3. športové podujatia v priestoroch školy.

     Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti alebo oni sami vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby aj so svojimi detmi dodržali 14-dňovú domácu izoláciu(Vyhláška č. SHHSRVSU/2448/2020 rozhodnutie-verejna-vyhlaska-izolacia-v-domacom-prostredi.pdf)

     Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva SR.

     V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom, aby deti nechali doma.

     Ak sa rozhodnete nedať dieťa do školy z uvedených dôvodov, oznámte to triednym učiteľom a jeho neprítomnosť ospravedlníme.

     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

     - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

     - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

     - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

     Preventívne ochranné opatrenia:

     - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

     - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

     - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

     - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

     Nariaďuje sa:

     Dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. SHHSRVSU/2448/2020 (rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí)

     rozhodnutie-verejna-vyhlaska-izolacia-v-domacom-prostredi.pdf

     Dôležité kontakty:

    • TESTOVANIE 9 - 2020

    • 11. 3. 2020
    • Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka T9-2020 sa uskutoční dňa 1. apríla 2020 (streda).

     Testovanie 9 je určené žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

     Cieľom testovania je:

     • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
     • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
     • poskytnúť školám, riadiacim orgánom a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

     Podrobnejšie informácie >>>TU<<<

      

    • Lyžiarsky výcvik

    • 18. 2. 2020
    • Dňa 10.2.-14.2. 2020 sa žiaci 7.A, 7.B zúčastnili lyžiarskeho výcviku v blízkosti našej základnej školy, a to v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska ŠPORTCENTRUM, ktoré sa nachádza priamo v strede obce Oščadnica. Počas lyžiarskeho výcviku sa žiaci  každý deň zoznamovali s metodickým radom zjazdového lyžovania - chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate. Lyžiarsky výcvik poskytol i možnosť, aby si žiaci upevnili i priateľské vzťahy, spolupatričnosť a pomoc, ktorá sa prejavovala nielen pri snahe o pomoc pri páde, ale tiež spolužiaka niečo naučiť, zdokonaliť. Správanie žiakov bolo na dobrej úrovni, žiaci prejavili záujem o športovanie, do ktorého lyžovanie určite zaradia. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy lyžiarskeho výcviku i za každého počasia (slniečko, sneženie, dážď, búrka i snehová búrka).

    • Ako zimujú naše zvieratá

    • 18. 2. 2020
    • Žiaci 4. a 5. ročníka sa dňa 13.2.2020 zúčastnili na súťaži organizovanej Centrom voľného času v Čadci. Súžaž "Ako zimujú naše zvieratá" pozostávala z testu a poznávania jednotlivých živočíchov. Žiakom sa súťaž pačila, zaujala ich najmä poznávacia časť. Keďže sa súťaže zúčastnili prvýkrát, boli vysoko motivovaní a odniesli si mnohé zážitky. Skupina štvrtákov sa umiestnila na krásnom 4. mieste. Dievčenský tím mal silnejšiu konkurenciu, ale aj napriek nižšiemu umiestneniu boli dievčatá so svojim výkonom spokojné. Obom tímom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

    • Krása slova - obvodové kolo

    • 18. 2. 2020
    • Dňa 13.2. 2020 sa konalo obvodové kolo recitačnej súťaže Krása slova v Krásne nad Kysucou. Pre našu školu to bol mimoriadne úspešný deň, pretože všetci súťažiaci, ktorí postúpili do obvodového kola, postúpili aj do okresného kola. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii T. Matejíčková - 1. miesto (próza) a M. Zagrapan - 1.miesto (poézia); v 2. kategórii A. Vajčovec - 1. miesto (próza); v 3. kategórii V. Pechalová - 1. miesto (poézia) a A. Gilániová - 2.miesto (próza). Súťažiacim srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

    • 18. 2. 2020
    • Už sa stalo tradíciou, že sa v rámci vyučovacieho procesu zapájame do rôznych súťaží a olympiád, kde si žiaci majú možnosť otestovať svoje vedomosti a poznatky z rôznych vzdelávacích oblastí. Ovládanie cudzieho jazyka je v dnešnej dobe veľmi dôležité. No nie každému ide učenie jazykov ľahko. Nájdu sa však aj výnimky, ktorým to ide takpovediac ako po masle. Michal Gavlák z 9.A a Viliam Lipták zo 6.B sú toho príkladom. Každoročne sa im podarí prebojovať a uspieť na krajskom kole tejto postupovej súťaže. Okrem výborného umiestnenia v okresnom kole, kde obaja postúpili z prvého miesta, sa v krajskom kole umiestnili na krásnych miestach. Michal Gavlák sa v kategórii 1B umiestnil  na peknom 3. mieste. Viliam Lipták sa so stratou 6 bodov z celkového počtu 100 bodov stal víťazom tohto kola a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 23.3.2020 v Bratislave. Gratulujeme k postupu a držíme mu palce. 

    • Valentínsky ples

    • 18. 2. 2020
    • Plesová sezóna je v plnom prúde. Aj v našej škole sme plesali na školskom Valentínskom plese. O organizáciu a celkový priebeh celej zábavy sa postarali žiaci a učitelia zo školského parlamentu. Ples otvorila pani riaditeľka a v slávnostnom valčíku roztancovali dievčatá a chlapci náš učiteľský zbor. Okrem voľnej tanečnej zábavy sa žiaci zapájali aj do tanečných súťaží - novinový, balónový, stoličkový tanec. Program spestrili aj dievčatá skvelým tanečným vystúpením. Ako na každom plese, aj na našom sme si pomaškrtili na výbornom občerstvení, ktoré pripravili žiaci spolu s rodičmi. Spomedzi všetkých tancujúcich si žiaci zvolili kráľa a kráľovnú školského plesu. Ples sme ukončili bohatou tombolou a malou odmenou pre každého účastníka.

    • JA O 10 ROKOV

    • 5. 2. 2020
    • Na hodinách občianskej náuky žiaci 6.B premýšľali o svojich snoch. Čím by chceli byť? Kde by chceli bývať? Čo bude napĺňať ich život o 10 rokov? Všetko to zhrnuli do jedného krátkeho listu, ktorý si otvoria až o 10 rokov. Držíme palce, aby sa im sny splnili :)

   • Krása slova - školské kolo
    • Krása slova - školské kolo

    • 4. 2. 2020
    • Dňa 29.1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

      

     Umiestnenie žiakov

     Próza:

     1.miesto: Terézia Matejičková, 4.B

     2.miesto: Samuel Škarupa, 4.B

     3.miesto: -

     Poézia:

     1.miesto: Matej Zagrapan, 4.B

     2.miesto: Kristián Švaňa, 2.B

     3.miesto: Simona Romanová, 2.B

     Srdečne blahoželáme!

   • 70. výročie školy
    • Vianočný pozdrav

    • 19. 12. 2019
    • Už sa blížia Vianoce,

     ten čas rýchlo letí.

     Na stromčeku sviečky svietia,

     šťastím žiaria deti.

     Starý rok už odchádza,

     Nový ide za ním.

     Nech Vám len radosť prináša,

     to je naším prianím.

      

     Veselé Vianoce všetkým ...

      

    • Vyčaruj niekomu Vianoce

    • 19. 12. 2019
    • V predvianočnom období sa naši žiaci zapojili do krásnej akcie s názvom "Vyčaruj niekomu Vianoce". Chlapci a dievčatá zo školského parlamentu spoločne zo svojimi spolužiakmi vyrobili krabičky plné lásky, ktoré naplnili užitočnými drobnosťami, cukrovinkami, či vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Spoločne takto  urobili radosť niekoľkým starším  alebo osamote žijúcim ľuďom, ktorým pri odovzdávaní darčekov vyčarovali úsmev a slzičku dojatia. Veď aj o tom sú Vianoce...

    • Predvianočný FLORBALOVÝ TURNAJ

    • 18. 12. 2019
    • 17. 12. 2019

     Kde: telocvičňa ZŠ Oščadnica - Ústredie

     Čas: od 13.00  hod.

     Výsledky turnaja vo florbale

     1. miesto – HE MING WEI
     2. miesto – GOLDEN KNIGHTS
     3. miesto  - UN NAME
     4. miesto – INSA NE
     5. miesto  - CITRÓNY

     Všetkým zúčastneným tímom gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalších športových výkonov.

    • Prezentácia remesiel

    • 12. 12. 2019
    • Dňa 11.12. navštívili žiakov 8. - 9. ročníka študenti a vyučujúci Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou. Pripravili si pre nich zaujímavé aktivity, v ktorých  si mali možnosť vyskúšať pracovné techniky používané pri práci s rôznymi materiálmi. Žiaci si vyskúšali výrobu podnožky, stavbu komína, zhotovenie krovu, výrobu šindľov, čalúnenie stoličky i maliarske techniky. Taktiež im študentky prezentovali ako sa meria kvalita vody a prácu na CNC stroji. 

    • Červené stužky

    • 12. 12. 2019
    • Pohľadnice pre Červené stužky

     Ako každý rok, aj tento sa zapájame do aktivít pre Červené stužky. Žiaci v rámci techniky vyrobili pohľadnice, kde vložili znak preloženú červenú stužku. Pohľadnicami žiaci podporujú a pomáhajú deťom, ktoré trpia ochorením AIDS. Vytvorili množstvo zaujímavých pohľadníc. Tri  z nich boli poslané do súťaže.

     Športom pre Červené  stužky

     Športom pre Červené stužky sa snažíme našich žiakov naučiť sa pozerať na  problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť ich zaujať správny postoj k ťažkostiam a problémom dnešnej doby. V tomto školskom roku sme venovali športu pre Červené stužky dva dni. Žiaci druhého stupňa sa zapojili do súťaže opičej dráhy, kde si vyskúšali ako rýchlo dokážu prejsť rôzne prekážky. Vyskúšali si svoju obratnosť, rýchlosť, presnosť ale aj silu a vytrvalosť. Selfie run je hra, kde štvorčlenné družstva plnili úlohy, pri ktorých sa museli vždy odfotiť. Preto podmienkou tejto hry bolo mať  telefón, ktorým všetky plnené úlohy zaznamenávali.  Družstva boli vynaliezavé a vedeli si poradiť pri každej úlohe. Všetky družstva splnili úlohy v stanovenom čase.

     Živá červená stužka

     V piatok 29.11.2019 sme realizovali živú Červenú stužku. Červenú stužku vytvorili žiaci počas veľkej prestávky. Živá Červená stužka bola realizovaná v telocvični.  Žiaci sa postavili tak, aby vytvorili symbol Červenej  stužky.  Najskôr sme vytvorili stužku, v ktorej žiaci stáli. Potom si kľakli a pootočili sa v jednom smere. Červenú stužku tvorilo 36 žiakov a dve pani učiteľky.

   • List Ježiškovi
    • List Ježiškovi

    • 5. 12. 2019
    • Aj tento rok písali naši prváčikovia listy Ježiškovi. Deti v nich vyjadrovali tajné želania, sny a túžby. K tomu pripojili pozdravy a krásne kresbičky.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • 26. 11. 2019
    • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

      

                                             udeľuje

                                       riaditeľské voľno

                               pre žiakov 1. - 9. ročníka

                         Základnej  školy  Oščadnica - Ústredie 

                                        dňa 29. 11. 2019

                            z organizačných dôvodov  konania

           slávnostnej akadémie pri príležitosti  70. výročia založenia školy.

              

                                Vyučovanie pokračuje 2. 12. 2019

      

      

      

                                                                 

    • Záložka do knihy spája školy

    • 20. 11. 2019
    • V mesiaci október sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali na hodinách VYV a SJL záložky do kníh na tému List za listom  - baví ma čítať a následne si ju vymenili so žiakmi zo ZŠ v Nitre. Cieľom projektu bolo nielen podporiť u žiakov čítanie kníh, ale i nadviazanie kontaktov so žiakmi z pridelenej školy.

    • Drotári a drotárstvo

    • 15. 11. 2019
    • Žiaci deviatych ročníkov boli dňa 7.11.2019 na exkurzii v Kysuckom  múzeum v Čadci. Zoznámili sa so životom a prácou drotárov predovšetkým na Kysuciach. Drotári sa počas celej existencie drotárstva prezentovali ako vynaliezaví a zruční výrobcovia, ktorí dokonale ovládali možnosti použitia drôtu pri zhotovovaní rôznych úžitkových a umeleckých predmetov. Etnológ PhDr. Alojz Kontrik, pracovník Kysuckého múzea v Čadci, žiakom ukázal a porozprával aké drotárske výrobky sa zachovali a sú súčasťou výstavy. Potom si žiaci vyskúšali prácu drotárov. Vyrobili si srdiečko, ktoré vypletali pomocou drôtu. Práca s drôtom sa im páčila.

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

    • 11. 11. 2019
    • Dňa 23.10.2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie pohybových zručností žiakov 1. ročníka. Testovanie prebehlo formou športovej olympiády. Žiaci si v rôznych disciplínach vyskúšali svoju vytrvalosť, obratnosť a ohybnosť.