• 5. 12. 2017 Deň otvorených dverí 1. - 4. ročník

    • 22. 11. 2017
    • Ukážka prác žiakov na tému Z rozprávky do rozprávky a divadelné predstavenie O dvanástich mesiačikoch. 

     V utorok 5.12. sa v kultúrnom dome uskutočnil netradičný Deň otvorených dverí, kde sa prezentovali žiaci prvého stupňa ZŠ Oščadnica-Ústredie. Pod vedením triednych učiteliek a v spolupráci s pani riaditeľkou si pripravili vlastné spracovanie klasickej rozprávky O dvanástich mesiačikoch. Súčasťou dňa otvorených dverí bola aj prezentácia tvorivej práce žiakov na vyučovaní, s názvom Z rozprávky do rozprávky, do ktorej sa aktívne zapojili rodičia aj starí rodičia. Školská akcia bola odmenená bohatou účasťou a hlasným potleskom.

     Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na príprave Dňa otvorených dverí v našej škole a pomohli tak deťom zažiť pocit úspechu. ĎAKUJEME

      

    • Výtvarná súťaž s dopravným podnikom Žilina

    • 4. 12. 2017
    • Naši žiaci 1.- 4. ročníka sa zapojili do súťaže s dopravným podnikom Žilina o vecné ceny. Súťaž bola súčasťou prieskumu využívania hromadnej alebo individuálnej dopravy v našom regióne.

    • Športom pre Červené stužky

    • 2. 11. 2017
    •                                                   Florbalový týždeň

     Víťazi florbalového turnaja

      

     10. 11. 2017 o 12.00 hod.

     vo finále sa stretli  víťazi jednotlivých ročníkov

      

     1. miesto 6. - 7. ročník:Sokolí    

     2. miesto 6. - 7. ročník: Avengers

      

     1. miesto 8. - 9. ročník: Black devils

     2. miesto 8. - 9. ročník: Češkovia

     Kto súťaži: 4 - členné triedne tímy chlapcov a dievčat

     (brankár + 3 hráči)

     Foto: 

      

      

     Kedy?

     6.11. 2017 o 13.00 hod. - 6. ročník: 6.A chlapci, 6.A dievčatá

     6.B chlapci, 6.B dievčatá

     7.11. 2017 o 13.00 hod. - 7. ročník: 7.A chlapci, 7.A dievčatá

     7.B chlapci, 7.B dievčatá

     8.11. 2017 o 13.00 hod. - 8. ročník: 8.A chlapci, 8.A dievčatá

     8.B chlapci, 8.B dievčatá

     9.11. 2017 o 13.00 hod. - 9. ročník: 9.A chlapci, 9.A dievčatá

     9.B chlapci, 9.B dievčatá

      

     FINÁLE – povinná účasť všetkých súťažiacich

     10. 11. 2017 o 12.00 hod.

     vo finále sa stretnú víťazi jednotlivých ročníkov

      

      

      

      

      

   • Týždeň zdravej výživy
    • Týždeň zdravej výživy

    • 25. 10. 2017
    • V dňoch 16.10 - 20.10.2017 prebiehal na našej škole Týždeň zdravej výživy.

     Tieto dni boli zamerané na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny.

     Týmto týždňom sme chceli podporiť zdravý životný štýl. Súčasťou týždňa bola výstava jesenných plodov a farebný týždeň – obliekame sa vo farbách jesene.

     Aktivity:

     Pondelok – Deň zdravej výživy

     Utorok – Deň spolupráce a duševného zdravia

     Streda – Deň bez sladkostí

     Štvrtok – Bylinkový deň

     Piatok – Deň jablka

      http://zsoscadnicau.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=212

   • Farebný týždeň
   • Jesenná výzdoba v našej škole
   • Medzinárodný deň školských knižníc v našej škole
    • Medzinárodný deň školských knižníc v našej škole

    • 26. 10. 2017
    • Naša základná škola zorganizovala dvojhodinovú aktivitu na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.

     Na prvej vyučovacej hodine riešili žiaci v každom ročníku úlohy a cvičenia primerané ich veku. Žiaci si usporiadali v triedach lavice do tvaru vopred určeného  písmena. Po prečítaní textov pracovali v skupinách. Spolu s triednymi vyučujúcimi si žiaci skontrolovali a zhodnotili prácu jednotlivých skupín pri riešení úloh. Následne si zapísali, koľko percent získali.

     Druhá vyučovacia hodina bola venovaná kreativite. Žiaci písali  rozprávky, bájky, opis či úvahu. Najkrajšie práce sme zaradili do ďalšieho vydania časopisu Ústredíčko.

     Žiaci 5. ročníka navštívili školskú knižnicu, kde sa oboznámili s beletriou a náučnou literatúrou. V triede prezentovali svoju obľúbenú knihu. Následne si  vypočuli rozprávky, ktoré im čítali žiačky 9. ročníka,  a vytvárali k  nim ilustrácie.

     Túto milú aktivitu zorganizovali  pani učiteľky slovenského jazyka - Mgr. D. Krkošová a Mgr. S. Zagrapanová

   • Október - mesiac úcty k starším
   • STOP fajčeniu a drogám
   • STOP fajčeniu a drogám
    • STOP fajčeniu a drogám

    • 10. 10. 2017
    •  

      

     V rámci programu pre podporu zdravého životného štýlu, zorganizovali žiaci našej školy aktivitu, ktorá bola zameraná na problematiku nezdravých vplyvov fajčenia a užívania drog. Do aktivity sa zapojili všetky triedy. Na triednickych hodinách si pripravili nástenky k danej téme. Žiaci 9. ročníka Matej Minárik a Sabína Kretíková si pripravili prednášku o negatívnych vplyvoch fajčenia a užívania drog na ľudský organizmus. Ná záver prednášky bola v každej triede  prednesená báseň od M.Minárika, žiaka 9. ročníka.

      

      

     BÁSEŇ

     Život je až príliš krátky,

     tak si ho nekazme,

     problémy aj veľké hádky

     sú v našom živote výrazné.

      

     Rodičia sa pred deťmi hádajú,

     krik, bitky, hádky veľké

     pred tými najmenšími vyvolávajú

     a v ich srdci ostane prázdno veľké.

      

     A keď deti trocha dospejú,

     smútok, depresie, krik, to všetko vnímajú.

     Môžme si vravieť, ale veď to sú len decká,

     no práve pre nich je to do duše silná pecka.

      

     Nevedia milovať, dokonca ani ľúbiť,

     po pomste chcú neustále túžiť.

     Lenže oni nevedia, že je to zlé,

     ich srdcia sú zatrpknuté a mdlé.

      

     Myslia si, že keď budú ako ostatní,

     keď budú k iným, ale aj k sebe zlí,

     vytrestajú každého, kto trestal ich,

     lenže to je najväčšie klamstvo ich.

      

     Nezmenia už život, ktorý mali,

     to, že sa doma pod perinou sami báli,

     nezmenia tým, že si niečo pichnú do žily,

     oni chcú, aby tento život v krátkosti dožili.

      

     Asi nie, nechcú žiť,

     nemajú pre koho dýchať,

     ale zasa majú s kým piť

     a do žily si smrť pichať.

      

     Smrť v malých kryštálikov podobe,

     oni robia to nevedome,

     myslia si, že keď si pichnú,

     do lepšieho sveta preniknú.

      

      

     Ale mýlia sa a veľmi veľa,

     to, že ich zúbožené telá

     prahnú po tej čírej smrti,

     to ich blízkych na prach drtí.

      

     Nechcú sa naučiť milovať život,

     milujú iba do žily smrti prívod,

     ich blízki snažia sa ich dať dokopy,

     do milovania a do života hodnej podoby.

      

     Lenže mnohým nepodarí sa to,

     nemyslím si, že im to stálo za to.

     Čo chceli takýmto životom dosiahnuť?

     Len to, že o pár rokov sa môžu ich blízki nad ich truhlou natiahnuť.

      

     Žili život, aký doma videli,

     mysleli si, že je to zmysel života pravý.

     Ich život bol veľmi tmavý

     a tak svoj život v krátkosti dožili.

      

     Matej Minárik, 9. A

   • FAREBNÝ TÝŽDEŇ
    • Začína Krúžok ľudového tanca

    • 9. 10. 2017
    •                         Pozor žiaci začíname!!!

      

     Krúžok ľudového tanca bude v stredu 11. 10. 2017 o 13.00 v kultúrnom dome v Oščadnici.

      

     Krúžok môžu navštevovať deti vo veku od 6 do 15 rokov.

   • Plenárne a triedne rodičovské združenie