• Návšteva hasičskej zbrojnice

    • 27. 5. 2018
    • Dňa 22.5. 2018 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili DHZ Oščadnica. Pre žiakov bola pripravená prednáška o práci a histórii hasičského zboru. Súčasťou bola aj ukážka hasičskej techniky a áut.

     Ďakujeme Miroslavovi Kozovi, ktorý pripravil pre nás toto pekné podujatie. 

    • Cvičenie v prírode

    • 15. 10. 2018
    • V piatok 12.10.2018 sa uskutočnilo Cvičenie v prírode pre žiakov 1. - 4. ročníka. Počas príjemného jesenného počasia sme sa vybrali smerom do Dedovky.

    • Vajanského Martin 2018

    • 11. 5. 2018
    • Pod názvom Vajanského Martin 2018 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prvý májový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

     V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 106 súťažiacich jednotlivcov a 9 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, spisovateľov, hercov, či režisérov.

     Výsledky krajského kola Vajanského Martin 2018:

     II. kategória próza

     účastnícky diplom  -  Nina Šabíková, ZŠ Oščadnica - Ústredie

     III.kategória próza – počet súťažiacich: 14

     3. miestoSoňa Ryboňová, ZŠ Oščadnica – Ústredie

      

     Ďakujeme žiačkam za veľmi úspešnú reprezentáciu našej školy.

      

      

      

    • Deň Slnka - 3. 5. 2018

    • 3. 5. 2018
    • Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár.

     (Slovenské príslovie)

     Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni a nielen preto sme sa rozhodli pripomenúť dôležitosť a význam Slnka.

    • Deň Zeme - 20.4.2018

    • 19. 4. 2018
    • v spolupráci s obecným úradom Oščadnica sa žiaci našej školy pripojili k skrášleniu okolia školy a verejného priestranstva obce.

    • Krása slova - obvodové kolo

    • 31. 3. 2018
    • Dňa 16.2.2018 sa v Krásne nad Kysucou konalo obvodové kolo v prednese poézie a prózy - Krása slova (Hviezdoslavov Kubín). Našu školu veľmi úspešne reprezentovalo 5 žiačok. Tu sú ich výsledky:

     1. kategória- poézia- N. Šabíková z 3.B   - 2. miesto ( postup do okresného kola)

     2. kategória - poézia - E. Kozáková z 5.A - 3. miesto

     3.kategória - poézia - S. Kretíková z 9.B - 2. miesto ( postup do okresného kola)

     3. kategória - próza - S. Ryboňová z 8.B - 1. miesto (postup do okresného kola)

     Za krásnu prezentáciu našej školy dievčatám ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Zápis do 1. ročníka

    • 25. 3. 2018
    • Termín zápisu: 18. apríl 2018 /streda/

     Informácie pre rodičov

      

       Základná škola Oščadnica – Ústredie

      

     OZNAM o zápise detí do 1. ročníka

                  Dňa 18. 4. 2018

     od 13.00 hod. do 16.00 hod.

                bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

            na prízemí, v budove základnej školy s materskou školou

                                           pri zdravotnom stredisku.

     Rodičia sú zo zákona povinní zapísať deti, ktoré dovŕšia 6. rok veku k  31. 8. 2018.

     K zápisu si prineste: rodný list dieťaťa

                                          občiansky preukaz

     Škola Vám ponúka sadu pomôcok a zošitov, ktoré si môžete zakúpiť sami podľa zoznamu, alebo Vám ich zabezpečí škola v hodnote 7 eur na žiaka.

     Žiakom ponúkame:

     • vyučovanie cudzích jazykov  (anglický, nemecký, ruský)
     • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
     • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a prácu s integrovanými deťmi                                 (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
     • vyučovanie prostredníctvom  nových inovačných a netradičných metód a foriem  (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
     • zapájanie detí  do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
     • organizovanie školských aktivít  v spolupráci deti a učitelia ( školský  parlament)
     • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný)
     • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi  (vydávanie  školského časopisu)

     Rodičia sa môžu informovať  o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch   žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky.

                                                                                                        

                                                                                                    Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                 riaditeľka školy

      

    • Karneval

    • 9. 2. 2018
    • Na našej škole sa stal karneval krásnou tradíciou. Dňa 9.2. 2018 sa žiaci 1.-4. ročníka predstavili v nádherných nápaditých maskách. Karneval bol plný zábavy, tanca a súťaží. 


    • Marec - mesiac knihy

    • 7. 3. 2018
    •  

      

     7.3.2018

     1. Čitateľský maratón

     2. Hodina hlasného čítania

     3. Zahrajme sa na prekladateľov

     4. Dramatizácia literárnych textov

     5. Požičiam si dobrú knihu

    • Krása slova - školské kolo

    • 7. 2. 2018
    • Dňa 7.2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

     Umiestnenie žiakov: 

     Poézia:

     1.miesto - Nina Šabiková

     2.miesto - Matej Zagrapan

     3. miesto - Ema Kormancová

     Próza:

     1.miesto - neudelené

     2.miesto - Karin Křivánková

     3.miesto - Samuel Škarupa

     Srdečne blahoželáme!

      

      

    • Krása slova - okresné kolo

    • 31. 3. 2018
    • Dňa 8.3.2018 sa konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy Krása slova ( Hviezdoslavov Kubín).

     Našu školu reprezentovali 3 žiačky - N. Šabíková ( 3.B), S. Ryboňová (8.B) a S. Kretíková (9.B). Dievčatá nám urobili obrovskú radosť, pretože dôstojne reprezentovali našu školu.

     N. Šabíková spolu so S. Ryboňovou obsadili 1. miesto a postupujú do krajského kola, ktoré sa  uskutoční  v Martine.

     Srdečne blahoželáme a v  neľahkom boji s obrovskou konkurenciou držíme palce!

    • HANDS UP CREW

    • 9. 2. 2018
    • Dňa 7.2. 2018 zavítala do našej školy skupina HANDS UP CREWSkupina HANDS UP CREW je spojením basketbalového a futbalového freestylu. Toto zaujímavé spojenie prináša nezabudnuteľnú show, ktorá prezentuje množstvo skvelých kúskov, trikov a zábavy. Súčasťou programu boli hry a súťaže pre žiakov. 

    • Šaliansky Maťko

    • 31. 3. 2018
    • Dňa 24.1. 2018 sa v Kysuckej knižnici v Čadci konalo okresné kolo v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko. Našu školu v nej reprezentovali dve naše žiačky - E. Kozáková z 5.A a S. Ozaňáková zo 7.B.

     S. Ozaňáková získala v 3. kategórii krásne 2. miesto.

     Srdečne blahoželáme!

    • OZNAM Riaditeľské voľno

    • 22. 1. 2018
    • Riaditeľské voľno  pre žiakov 5. - 9. ročníka

     Základná škola Oščadnica – Ústredie

      

     Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

      

                                                 udeľuje

                       na návrh  zriaďovateľa Obce Oščadnica

                                riaditeľské voľno

                                     žiakom 5. - 9 . ročníka

                           Základnej  školy  Oščadnica - Ústredie 

                                         dňa 26.1.2018

                                   z organizačných dôvodov,

                        10. Medzinárodného zimného zrazu turistov

                          ubytovaných v ZŠ Oščadnica – Ústredie.

                                

                         Vyučovanie pokračuje v pondelok, 29.1. 2018

      

      

                                                                   Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                      riaditeľka školy

    • GASTRODEŇ

    • 18. 12. 2017
    •    Naša základná škola sa prezentovala na vianočnom podujatí, ktoré organizuje obec Oščadnica. V rámci výučby predmetov Svet práce a technika, záujmového krúžku "Šikovné ruky, bystrá hlava" vyrobili žiaci pod vedením pani učiteliek D. Mačejkovej a T. Slivkovej  zaujímavé výrobky z dreva, papiera a dekoratívnych materiálov.  

    • Vianočné vystúpenie žiakov 1.- 9. ročníka

    • 14. 12. 2017
    • 21.12.2018 o 8.00 hod. a o 9.30 hod.  sa v Dome kultúry v Oščadnici uskutoční tradičné vianočné vystúpenie žiakov 1.- 9. ročníka.

       

     Srdečne pozývame rodičov, starých rodičov i ostatných priateľov školy, ktorí chcú s nami stráviť príjemné predvianočné  chvíle a pozrieť si tvorbu našich žiakov, ktorí pracujú v rôznych záujmových krúžkoch a školskom parlamente. 

    • Riaditeľské voľno

    • 4. 12. 2017
    • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách

     udeľuje 

     riaditeľské voľno

      

     žiakom 1. - 9. ročníka

     Základnej školy Oščadnica - Ústredie

      

     dňa 22.12.2017

      

     z technických a prevádzkových dôvodov.

      

     Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách - 8.1.2018