• Červené stužky

    • 14. 11. 2018
    •  

     Červené stužky sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS.

      

     Základná škola Oščadnica – Ústredie

     Športom pre Červené stužky

      

     Basketbalový turnaj

      žiakov a žiačok

     8. – 9. ročníka

      

      

     13.11.2018

      

     4 – členné družstvá

     Podmienky:

     -  v družstve musí hrať minimálne 1 alebo aj viac dievčat

     - trieda môže vytvoriť aj viac družstiev

     - každý hráč môže byť členom iba jedného družstva

      

     Prihlásiť sa môžete u p. uč. Mačejkovej

    • Slávnostná imatrikulácia

    • 14. 11. 2018
    • Dňa 9.11.2018 školský parlament  zorganizoval pekné dopoludňajšie podujatie pre žiakov 1. a 5. ročníka našej školy. V duchu ľudových tradícií boli naši milí prváci a piataci pasovaní za žiakov našej školy. Žiakov privítali pán richtár a pani richtárka. Pri pasovaní ochutnali tradičné jedlá: chlieb so soľou, med, ovčí syr, orechy, jablká.  Po pasovaní nasledovali súťaže medzi triednymi kolektívmi v klobúkovom behu cez prekážky, varení tradičnej furmanskej polievky a triafaní loptičky do pohára. Pravá ľudová zábava bola spojená so zdravým občerstvením. Za splnené úlohy boli žiaci ocenení malou dobrotou - kysuckým tvarohovým koláčikom a ľudovou stužkou. Dopoludnie spríjemňovala žiakom detská ľudová muzička. Ľudovú atmosféru dotvárali žiaci parlamentu a pani učiteľky odeté v tradičných ľudových krojoch.

    • Halloween

    • 26. 10. 2018
    • Posledný deň pred prázdninami bol u nás v škole Halloween. Niektorí žiaci prišli do školy v rôznych strašidelných maskách. Čarovnú atmosféru dotvárala výzdoba, strašidelné úlohy a chutné maškrty. 

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 26. 10. 2018
    • Dňa 24.11.2018 sa na našej škole konalo podujatie venované Medzinárodnému dňu školských knižníc. Počas celého vyučovania sa aktivity žiakov i učiteľov spájali s čítaním. Žiaci si  v triedach vytvorili výstavky svojich najobľúbenejších kníh a diskutovali o nich. Učitelia prezentovali žiakom svoje obľúbené knihy. Súčasťou tohto dňa bol aj čitateľský maratón. Žiaci na hodinách čítali rôzne literárne žánre, napr. rozprávky, bájky, báje, matematické rozprávky..., ale i odbornú literatúru a diskutovali o prečítaných dielach.  Z tohto dňa si žiaci odniesli poznanie, aké je čítanie v živote človeka veľmi dôležité

    • Záložky do kníh, ktoré spájajú školy

    • 26. 10. 2018
    • Žiaci 1. - 9. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy tvorili záložky, ktoré pošlú žiakom partnerskej Základnej školy Klokočova  v  obci Hnúšťa. Tento projekt partnerstva škôl realizujeme už niekoľko rokov v spolupráci so Slovenskou knižnicou, ktorá každoročne organizuje medzinárodný projekt "Záložky do kníh spájajú školy".

    • Športová olympiáda prváčikov

    • 23. 10. 2018
    • Dňa 23.10.2018 si naši šikovní prváci testovali kondíciu, rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť na športovej olympiáde. Športová olympiáda bola zameraná na zistenie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Prváčikovia absolvovali 9 športových disciplín: 

     1. sed - ľah

     2. zostava s tyčou

     3. skok do diaľky

     4. predklon v sede

     5. kotúľanie troch lôpt

     6. výdrž v zhybe

     7. člnkový beh

     8. vytrvalostný beh

     9. naháňačka

     Naši športovci úspešne zvládli všetky disciplíny. Za svoje výkony boli odmenení diplomom a medailou. O pohodlie a dobrú organizáciu sa postarali pani učiteľky a najmä dievčatá 9. ročníka, ktoré sa našim športovcom celé doobedie naplno venovali.  

    • Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku

    • 21. 10. 2018
    • Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa dňa 19.10.2018 konala na našej škole milá akcia s názvom „Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku“.  Starí rodičia chodili do tried čítať alebo rozprávať rozprávky.

     Všetkým starým rodičom veľmi pekne ďakujeme za príjemné chvíle, ktoré sme s nimi strávili.heart

    • Jazykový týždeň EUROWEEK

    • 17. 10. 2018
    • v spolupráci s Kysuckým európskym informačným centrom KERIC sme v dňoch 16. – 17.10. 2018 zrealizovali zážitkové hodiny s dobrovoľníkmi, ktorý nám vo svojich prezentáciách predstavili krajiny, z ktorých pochádzajú. Bolo to kultúrne ale najmä jazykové obohatenie vyučovania.

     Ďakujeme Juniorovi z Hondurasu, Sare zo Španielska, Yen z Vietnamu, Katarine z Rakúska a Vireakovi z Kambodže za pútavé a zábavné spestrenie vyučovacích hodín.

    • Záchranári v našej škole

    • 17. 10. 2018
    • V rámci teoretickej časti Dňa ochrany prírody a človeka nás navštívili záchranári Horskej služby Veľká Rača Oščadnica. Praktickými ukážkami a pútavým rozprávaním nám priblížili ich prácu.

    • Robotika v kocke..... čiže Lego roboty

    • 17. 10. 2018
    • Študenti Gymnázia M. Hurbana v Čadci nám v rámci týždňa programovania predstavili tvorbu a programovanie Lego robotov. Do programovania zapojili aj žiakov 8. a 9. ročníka.

    • OZNAM

    • 2. 10. 2018
    •  

     Celoškolské ZRŠ  a   konzultácie rodičov s triednymi vyučujúcimi sa uskutočnia

     utorok, 9.10.2018 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v  Oščadnici.

     Program: 
     - správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov v šk. roku 2017/2018
     - plán aktivít na šk. rok 2018/2019
     - informácie o elektronickej komunikácii
     - schválenie rodičovského príspevku
     - diskusia

     Prosím rodičov, aby si svoje pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa aspoň jeden z rodičov zúčastnil. Samozrejme vítame, ak prídu obaja. :) Rešpektujte prosím, že v  doobedňajších hodinách prebieha výchovno-vzdelávací proces.

     Ďakujeme
      

   • Farebný týždeň
    • Farebný týždeň

    • 10. 10. 2018
    • 15.10. -19.10. sa obliekame vo farbách jesene.

     PONDELOK - červená

     UTOROK -  zelená

     STREDA - žltá

     ŠTVRTOK - hnedá

     PIATOK - oranžová

    • Európsky týždeň športu

    • 24. 9. 2018
    • Športové aktivity žiakov ZŠ

     Program

     Beháme pre zdravie  17. – 21.9.2018

     - súčet nabehaných metrov každej skupiny chlapcov a dievčat na hodinách TSV

      

     24. 9. – 28.9.2018

     Turnaj v basketbale

     7. , 8., 9. ročník

     triedne tímy (1 dievča + 3 chlapci)

     hrací čas 2x7 min.

     streda od 13.00 hod.

      

     Turnaj vo vybíjanej

     6., 7., 8. roč.

     triedne tímy (5 dievčat + 3 chlapci)

     hrací čas 2x7 min.

     štvrtok od 13.00 hod.

      

     telocvičňa ZŠ

     Triedne tímy: prihlášky si treba vyzdvihnúť u

     p. uč. Mačejkovej a p. uč. Mačuhu

   • Týždeň zdravej výživy
    • Týždeň zdravej výživy

    • 23. 9. 2018
    • V dňoch 24.9.-28.9. 2018 bude prebiehať u žiakov 1.-4. ročníka Týždeň zdravej výživy. Tieto dni budú zamerané na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny. Súčasťou budú aj rôzne pohybové aktivity, výstavy ovocia a zeleniny, tvorba projektov a rôzne iné činnnosti počas vyučovania. 

     Program:

     Pondelok - Deň čistej vody

     Utorok - Deň pohybu a spolupráce

     Streda - Deň jablka

     Štvrtok - Deň bez sladkostí

     Piatok - Deň mlieka

     Týmto týždňom chceme podporiť zdravý životný štýl. 

    • Športové dopoludnie žiakov našej školy

    • 24. 9. 2018
    • Dňa 21.9.2018 si žiaci našej školy užili krásne športové dopoludnie v MM Aréne v Krásne nad Kysucou. Bola to odmena za usilovnú prácu a ocenenie triedneho kolektívu za najnižší počet vymeškaných ospravedlnených hodín v školskom roku 2017/2018. Počas troch hodín strávených v  modernom športovom stredisku si pod vedením trénerov a inštruktorov užili športové aktivity na ľade, v boxérni a vyskúšali si vzdušné športy v Aerial Academy. Touto cestou zároveň ďakujeme našim vyučujúcim, rodičom za  pomoc pri realizácii akcie. Taktiež sa chceme poďakovať  za finančnú pomoc, bez ktorej by sme našim deťom nemali možnosť dopriať tento krásny zážitok.

   •      Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

    • 4. 9. 2017
    •  

     Základná škola Oščadnica – Ústredie

     Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie

     školského roka 2018/2019 sa uskutoční 

     3. septembra 2018 /pondelok/

     o 9.00 hodine

     na školskom dvore

     Základnej školy Oščadnica - Ústredie.

      

      

      

      

    • Malí záhradkári

    • 18. 6. 2018
    • Naša škola motivuje žiakov k vypestovaniu vlastnej zeleniny a kvetov. Na jar sme si zasadili cuketu, hrach, cibuľu, tekvicu, reďkovku, mrkvu, papriku, paradajku a iné druhy rastlín. Zo záhradkárčenia mali deti radosť a tešili sa z vypestovaných rastlín. 

    • ŠKOLA V PRÍRODE 2018

    • 18. 6. 2018
    • Žiaci 4. ročníka prežili krásny týždeň v nádhernom prostredí Malej Fatry. Spolu s pani učiteľkami sa okrem vyučovania venovali turistike a športovým aktivitám. 

    • DEŇ DETÍ

    • 29. 5. 2018
    • Základná škola Oščadnica - Ústredie

      

     DEŇ DETÍ

     pre žiakov 5. – 9. ročníka

      

     v Kysuckej galérii

     31.5.2018

      

     o 8.00 hod.  odchod do Kysuckej galérie po cyklotrase

      

      občerstvenie: kofola, zemiaková placka, zemiaková špirála

     (zdarma po predložení lístka, ktorý dostane každý žiak od triedneho vyučujúceho)

     prehliadka galérie

     prezentácia výtvarnej tvorby

    • Návšteva bábkového divadla v Žiline

    • 30. 5. 2018
    • Dňa 29.5. 2018 sme sa spoločne vybrali autobusom do Žiliny na divadelné predstavenie s názvom Trafená hus. Bola to hra s veľkou dávkou humoru, dotýkala sa tém ako je hľadanie zmyslu života či šťastia, ktoré nás môže stretnúť, keď to najmenej čakáme.