• RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    • 20. 3. 2019
    •                          Základná škola Oščadnica – Ústredie

      

     Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

      

                                             udeľuje

                       na návrh  zriaďovateľa Obce Oščadnica

                                 riaditeľské voľno

      

                           Základnej  školy  Oščadnica - Ústredie 

                                         dňa 29. 3. 2019

                  z organizačných dôvodov pri príležitosti Dňa učiteľov.

              

                                Vyučovanie pokračuje 1. 4. 2019

      

      

      

                                                                   Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                              riaditeľka školy

    • Krása slova - okresné kolo

    • 15. 3. 2019
    • Celoslovenská postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy už dlhé roky patrí  medzi súťaže, do ktorej sa pravidelne zapájame a dlhodobo dosahujeme pekné výsledky. Inak tomu nebolo ani tento rok. Do okresného kola postúpilo z našej školy päť žiačok. Najväčší úspech a postup do krajského kola v Martine aj tento rok obhájila žiačka 9.B Soňa Ryboňová v prednese prózy. Pekné tretie miesto v prednese poézie získala Nina Šabiková z 4.B triedy. Všetkým zúčastneným žiačkam ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a Soni budeme držať palce v krajskom kole. Za úspechom nie je len talent našich žiakov, ale i dôsledná príprava pod vedením p. uč. Zagrapanovej a p. uč. Horčičákovej.

    • Zimná kalokagatia

    • 14. 3. 2019
    •  V športovom areáli FIS na Štrbskom Plese a na svahu Interski sa v dňoch 12. až 13. marca 2019 uskutočnil už 9. ročník Zimnej Kalokagatie, športových súťaží žiakov základných škôl z celého Slovenska. 

     Grécke slovo kalokagatia vyjadruje antický ideál spojenia krásneho tela s ušľachtilým duchom. Rovnaké slovo si za názov pozoruhodného podujatia vybrali aj olympijskí nadšenci na čele s Antonom Javorkom, keď začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia v Trnave rozbiehali olympiádu detí a mládeže, na ktorej sa prostredníctvom aktívneho športovania detí a mládeže, kombinovaného s vedomostnými a umeleckými súťažami s olympijskou tematikou v praxi presadzuje výchovný ideál harmonického rozvoja osobnosti.

      Vyhlasovateľom tohto najvýznamnejšieho žiackeho športového podujatia na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský olympijský výbor a Kalokagatia na Slovensku. 

     Tento školský rok sme sa do tejto súťaže zapojili aj my. Šikovní a športovo nadaní žiaci našej školy svojimi výkonmi v zjazdovom lyžovaní preukázali, že patria medzi top pretekárov v tejto športovej disciplíne. Žiakom patrí veľká gratulácia a pochvala za skvelú reprezentáciu nielen našej základnej školy ale i celého Kysuckého regiónu. 

     Umiestnenie našich žiakov:

     Matej Poláček - 6. miesto, kat. žiaci

     Sebastián Gavlák - 28. miesto, kat. mladší predžiaci

     Štrbová Eliška - 18. miesto, kat. ml. žiačky

     Stempinová Vanesa - 29. miesto, kat. ml. žiačky

     Haladejová Vanesa- 28. miesto, kat. ml. žiačky

    • Kurz korčuľovania

    • 14. 3. 2019
    • Týždenný korčuliarsky kurz, ktorý absolvovali žiaci 6. ročníka ZŠ Oščadnica - Ústredie a ZŠ Zborov nad Bystricou je za nami. Deti boli fantasktické. Veľa sa naučili a hlavne si to užívali rovnako ako inštruktori. Formou hier a rôznych  aktivít získlali základné pohybové zručnosti na ľadovej ploche. V posledný deň sa uskutočnila detská ľadová olympiáda. Každý žiak si okrem sladkej odmeny odniesol krásny diplom a veľa skvelých zížitkov. 

    • "Tvoja správna voľba"

    • 20. 3. 2019
    • Dňa 25.2. 2019 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili interaktívnej tvorivej dielne a výstavy s názvom "Tvoja správna voľba", ktorá sa uskutočnila v priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci. Hlavným cieľom bola snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania.

    • Krása slova - obvodové kolo

    • 26. 2. 2019
    • Dňa 21. 2. 2019 sa uskutočnilo obvodové kolo v prednese poézie a prózy mladších a starších žiakov v Krásne nad Kysucou.

     Umiestnenie žiakov: 

     I.kategória

     3. miesto - Matej Zagrapan /poézia/

     II. kategória

     2. miesto - Adelka Gilániová /próza/

     2. miesto - Eliška Kozáková /poézia/

     III. kategória

     1. miesto - Viktória Pechalová /poézia/

     Srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

      

    • VALENTíNSKY PLES

    • 22. 2. 2019
    • Dňa 17.2.2019 sa v našej škole uskutočnil  Valentínsky ples, ktorý organizoval  Školský parlament. Po príhovore pani riaditeľky Veroniky Mačuhovej tanečnú zábavu otvorili žiaci 9. ročníka. Okrem tradičnej tanečnej zábavy, hier a bohatej tomboly si žiaci pochutili na  rôznych dobrotách, ktorési  spolu s rodičmi pripravili žiaci školského parlamentu. 

    • Karneval

    • 18. 2. 2019
    • Fašiangy sú obdobím zábavy, veselosti, hojnosti a plesov. Spev, hudba a smiech sa ozývali aj našou školou dňa 15.2.2019. Žiaci 1. - 4. ročníka sa premenili na zvieratká, šašov, rozprávkové bytosti, policajtov, vojakov a iné zaujímavé postavy. Karneval bol plný zábavy, tanca a súťaží.

    • Krása slova - školské kolo

    • 18. 2. 2019
    • Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

     Umiestnenie žiakov: 

     Poézia:

     1.miesto - Matej Zagrapan

     2.miesto - Terézia Matejičková

     3. miesto - Nina Adamičková

     Próza:

     1.miesto - Samuel Škarupa

     2.miesto - Ema Kormancová

     3.miesto - Milan Šmatlava

     Srdečne blahoželáme!

    • Predvianočný florbalový turnaj

    • 20. 12. 2018
    •  

     17.12.2018 – 19.12. 2018

     Finále

     19.12.2018

     Výsledky finalových zápasov

     1. miesto – Sparta

     2. miesto – Broskyňáci

     3. miesto  - Snehuliaci

     4. miesto  - Zajačia mafia

     Víťazom a všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalších športových výkonov. 

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    • 3. 5. 2018
    •  Riaditeľka školy, Mgr. Veronika Mačuhová oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a  § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách so súhlasom  zriaďovateľa základnej školy obce Oščadnica

                                                    udeľuje

                                          žiakom 1. - 9. ročníka

                                         v ZŠ Oščadnica - Ústredie

      

                                           riaditeľské voľno

                                                dňa: 21. 12. 2018

      

                                        z prevádzkových dôvodov.

      

     V Oščadnici, dňa 14. 12. 2018                          Mgr. Veronika Mačuhová,

                                                                                             riaditeľka školy                                                                   

    • Školská ľudová muzička

    • 14. 12. 2018
    • Dňa 13.12.2018 sa v obci Oščadnica uskutočnilo stretnutie starostov všetkých kysuckých obcí.  Naši žiaci im pripravili krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili s tradičnými ľudovými a vianočnými piesňami. Spev a muzička mladých talentovaných žiačikov našej školy im spríjemnili  pracovnú poradu.

   • List Ježiškovi
    • List Ježiškovi

    • 6. 12. 2018
    • Z kalendára na nás máva  Mikuláš a to je najvyšší čas poslať list Ježiškovi. My v 2.B sme už svoj zoznam želaní odoslali. A čo vy?

    • Anjelik pre radosť

    • 4. 12. 2018
    • Žiaci našej školy sa každoročne v predvianočnom čase zapájajú do projektu Anjelik pre radosť, ktorý organizuje Centrum voľného času v Čadci. Svojimi prácami hladia srdcia obyvateľov Domovov dôchodcov, ktorí si tieto dielka potom ukladajú nielen do svojich izieb, ale i svojich sŕdc.

    • Betlehemy ako ich nepoznáme

    • 30. 11. 2018
    • Návšteva Kysuckého múzea v Čadci sa niesla v predvianočnej atmosfére. Žiaci 5. ročníka si spolu s pani učiteľkami vyskúšali výrobu tradičných vianočných oblátok a zakúpili si vianočné ozdôbky. So záujmom si pozreli aj výstavu starých dobových fotografií a pohľadníc. Na výstave si tiež mohli pozrieť zaujímavé betlehemy, ktoré boli vyrobené z rôznych druhov materiálov.

    • Život našich predkov

    • 27. 11. 2018
    • Ako vyzeral každodenný život našich starých otcov a mám? Čo bolo ich náplňou práce, ako sa vedeli zabávať a ako plynul čas ľuďom, ktorí žili bez moderných výdobytkov dnešnej doby? O tomto všetkom sa dozvedeli žiaci 6.-8. ročníka na dopoludňajšom podujatí v Dome kultúry v Oščadnici. Časy dávno minulé si priblížili filmom  Jánošík v jeho pôvodnom znení a  staré mamy i starí otcovia deťom veľmi pútavo  rozprávali o ich detstve a predvádzali im ako sa páralo perie, štiepalo drevo .... a rôzne iné praktické zručnosti.

    • Hvezdáreň KNM

    • 23. 11. 2018
    • 15.11.2018 žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Krajskú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.