• Mladí zdravotníci

    • 7. 6. 2019
    • Pod záštitou Červeného kríža sa dňa 5.6.2019 v Kultúrnom dome v Čadci uskutočnila súťaž ,,Družstvá mladých zdravotníkov''. Naše žiačky sa poctivo počas školského roka pripravovali, a tak si mohli zmerať svoje teoretické i praktické vedomosti. Po teoretickej stránke výborne odprezentovali prierez histórie Červeného kríža, zdravotnícke postupy pri ošetrovaní rôznych zranení i základy dopravnej výchovy. Z praktických zručností zvládli podať prvú pomoc pri uštipnutí hadom, hypoglykémii a podať kardiopulmonálnu resuscitáciu.

     Bola to ich prvá skúsenosť s touto súťažou a som na nich právom hrdá.

     Mgr. Lucia Palicová

    • Olympiáda z nemeckého jazyka

    • 7. 6. 2019
    • Žiaci našej základnej školy sa pravidelne zúčastňujú olympiády z nemeckého jazyka. A každy rok sa spolu s nimi tešíme z pekných úspechov. Tento školský rok súťažili vo všetkých kolách 29. ročníka olympiády. Z okresného kola, na ktorom našu školu reprezentovali traja žiaci, postúpil do krajského kola Viliam Lipták (5.A). S počtom bodov 93 sa stal víťazom v kategórii 1A a postúpil do celoslovenského kola tejto olympiády. Tu sa v silnej konkurencii najlepších žiakov celého Slovenska  umiestnil na 7. mieste. 

     Najúspešnejší žiaci, ktorí každoročne reperezentujú školu:

     - Viliam Lipták (5.A)

     - Michal Gavlák (8.A)

     - Soňa Ryboňová (9.B)

     - Dávid Hamacek (9.B)

                                   

    • Fotografická súťaž

    • 28. 5. 2019
    • V mesiaci apríl a máj sa žiaci 5.-9. ročníka zapojili do fotografickej súťaže "Zapózuj a odfoť sa". Úlohou bolo napodobniť obrazy maliarov a fotografov. Víťazkami sa stali žiačky 6. ročníka - Mária Brutovská, Nataška Krasňanová a sestry Laura a Lucia Bury. Dievčatám gratulujeme :)

    • Zážitkové vyučovanie s včelárom

    • 24. 5. 2019
    • Dňa 22.5.2019 zavítala k žiakom 5. ročníka vzácna a veľká návšteva. Pán včelár predstavil žiakom mobilný úľ, v ktorom bolo takmer dvadsať tisíc včielok. Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku o živote včiel, zoznámili sa s prácou včelára a mali možnosť vyskúšať si predmety a nástroje, ktoré sa používajú pri starostlivosti o včielky.  Pánovi včelárovi ďakujeme.

    • MODRÝ GOMBÍK 2019

    • 24. 5. 2019
    • Už 15. rok spája Modrý gombík dva svety - ten náš, viacmenej bezproblémový a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú okázané na pomoc druhých. Aj my sme sa tento rok rozhodli podporiť zbierku, ktorej výnos posielame deťom na východnej Ukrajine. Srdečná vďaka všetkým :).

    • Škola v prírode 2019

    • 16. 5. 2019
    • Žiaci štvrtého ročníka sa v dňoch od 6.mája do 10. mája 2019 zúčastnili školy v prírode. Ubytovaní boli v hoteli Gader v malebnej dedinke Blatnica.

     Počas pobytu žiaci zažili veľa zábavy. Tvorili, vyrábali, športovali a spoznávali okolitú prírodu a pamiatky v Gaderskej doline.

     Navštívili zrúcaninu Blatnického hradu. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o dôležitej funkcii hradu v minulosti. Kúsok od novootvorenej brány do Gaderskej doliny je amfiteáter, kde sa realizujú predovšetkým v letnom období rôzne festivaly. Deti sa vyšantili a vyhrali na veľkej ploche amfiteátra.

     Keďže dedinka Blatnica je zaujímavá, nedalo nám, aby sme ju nenavštívili a nespoznali bližšie.

     Počas dňa sa žiaci venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Vyrábali si tričká a šiltovky pomocou textilných farieb. Vytvárali rôzne zaujímavé vzory na tanierikoch pomocou farebných papierov. Kreslili Blatnický hrad pomocou prstových farieb a podobne.

     V škole v prírode sa žiaci aj vzdelávali. Pomocou spirometra si zistili vlastnú vitálnu kapacitu pľúc. Dokonca si vyrobili dýchaciu sústavu s funkčnými pľúcami. Zistili, ako  ďaleko je od nás búrkový mrak pomocou jednoduchej násobilky. Zoznámili sa so starými jednotkami dĺžky, kde používali časti svojho tela.   Okrem náučných aktivít,  sa žiaci  venovali aj športovým aktivitám. Súťažili navzájom, ale aj spolupracovali, ak to športová disciplína vyžadovala.

     Prvý deň si vytvorili obálky a vzájomne si písali poštu, na ktorú potom kamarátovi odpovedali. Každý večer si písali denník, aby vedeli svojim blízkym porozprávať, čo všetko zažili.

     Žiaci si domov odniesli veľa pekných zážitkov a nových skúsenosti. Spoznali lepšie svojich kamarátov a spolužiakov.

      

    • Geografická exkurzia

    • 16. 5. 2019
    • Žiaci 5. ročníka sa v spolu s našimi vyučujúcimi geografie vybrali objavovať krásy a pamiatky Kysúc. Tentokrát zamierili do Bystrickej doliny. V meste Krásno nad Kysucou navštívili expozíciu Mamut. V obci Stará Bystrica si pozreli prvý slovenský orloj, oboznámili sa s jeho vznikom a fungovaním. Krásny výhľad na  Bystrickú dolinu sa im naskytol pri výstupe na rozhľadňu Bobovec. 

    • Deň matiek

    • 13. 5. 2019
    • Druhá májová nedeľa sa spája so sviatkom našich mamičiek a preto sme sa aj my, žiaci našej školy,  zapojili do programu,  ktorý bol venovaný práve im. 

     Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky,

     každú hračku maličkú,

     lež najväčšmi zo všetkého

     ľúbim svoju mamičku.

      

    • Návšteva hasičskej zbrojnice

    • 13. 5. 2019
    • Dňa 29.4.2019 sa žiaci 1.A a 1.B zúčastnili exkurzie v hasičskej zbrojnici v Oščadnici. Dozvedeli sa, ako fungujú hasičské autá, mali možnosť si v autách posedieť. V zasadacej miestnosti si vyskúšali prilby a pozreli si diplomy, trofeje za umiestnenie v hasičských súťažiach.

    • Základný plavecký výcvik

    • 26. 4. 2019
    • Tak, ako každý rok, aj tento školský rok, sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili základného plaveckého výcviku. Výcvik prebiehal od 8.4.-12.4. 2019 v krytej plavárni v Čadci. Cieľom bolo odstrániť u detí strach z vody, čo sa skúseným inštruktorom z Plaveckej školy ŽABKA podarilo na 100 %. Deti boli z akcie nadšené. Výborne sa zabávali a neplavci sa po pár dňoch naučili plávať. Aj plaveckí inštruktori boli s našimi deťmi veľmi spokojní. Na záver boli deti odmenené tradičným mokrým vysvedčením a krásnou loptou pre obidve triedy.

    • DEŇ ZEME

    • 25. 4. 2019
    • V rámci DŇA ZEME sme spolu so žiakmi dnes upratovali okolie školy a našu obec. Udeľujeme pochvalu a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zaslúžili o skrášlenie nášho životného prostredia. Žiaci sa sami presvedčili, aké veľké množstvo odpadu sa nachádza v našom bezprostrednom okolí. Zároveň je to aj chvíľa na zamyslenie sa nad naším vzťahom k prírode a k našej Zemi.

    • Už tá jar ide, Veľká noc bude...

    • 12. 4. 2019
    • Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov jari sa žiaci druhého ročníka zúčastnili tvorivých dielní v Kysuckom múzeu v Čadci. Zdobili sklenené kraslice a dozvedeli sa viac o tradíciách veľkonočných sviatkov. 

    • Riešenie opráv a renovácia priestorov

    • 9. 4. 2019
    • V mesiaci marec prebiehali v priestoroch kmeňovej základnej školy a elokovaného pracoviska 1.-4. ročníka  rozsiahle opravy a renovácia priestorov.  V budove 1. - 4. ročníka sa vybudovali  nové sociálne zariadenia, opravili chodby - podlahy, steny, elektroinštalácia, zrenovovala sa trieda 4.A  a žiakom boli zakúpené nové vešiakové zostavy. V priestoroch kmeňovej základnej školy vznikli 2 počítačové triedy, nový kabinet chémie a biológie a vybudovali sa priestory pre školský archív. Cieľom opráv a renovácie je zlepšiť priestorové podmienky žiakom a vyučujúcim pre kvalitný priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu.

    • Spoznávame kresťanskú symboliku

    • 9. 4. 2019
    • Žiaci 8. ročníka sa dňa 8. apríla v rámci vyučovania predmetu technika zúčastnili  výstavy a tvorivých dielní  „Sakrálne Kysuce“ v Kysuckom múzeu v Čadci. Zámerom výstavy je priblížiť ľudovú zbožnosť a religiozitu Kysučanov v minulosti prostredníctvom sakrálií, liturgických a náboženských predmetov a literárnych diel. Počas prezentácie a prednášky žiaci vytvárali vlastné vitráže s náboženskými motívmi, spoznávali svätcov a kresťanskú symboliku.

      

    • Fyzikálna exkurzia

    • 8. 4. 2019
    • Dňa 5.apríla sa žiaci 7. ročníkov zúčastnili fyzikálnej exkurzie v Matrine na Gymnáziu Viliama Pavlinyho Tóhta. Pod vedením pána PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., naši žiaci aktívne pracovali a realizovali rôzne experimenty. Za svoju šikovnosť v hľadaní riešení a realizovaní zadanej problémovej úlohy získali pochvalu, ale aj jednotky. Experimenty boli z rôznych tematických celkov, ktoré sa vyučujú na hodinách fyziky.   Páčili sa im aj súťaže, v ktorých museli predmet dostať do cieľa skôr ako ich súťažiaci kamaráti. Využili elektrostatickú energiu. Videli učebňu vybavenú rôznymi praktickými fyzikálnymi pomôckami. Pán Jozef Beňuška je dlhoročným učiteľom fyziky. Za svoju prácu získal európske ocenenie najlepší európsky učiteľ fyziky za rok 2017. Toto vyznamenanie mu udelila Európska fyzikálna spoločnosť. Slovenského pedagóga ocenili za dlhoročný významný prínos pre vyučovanie predmetu fyzika. Okrem toho je tiež autorom vlastných učebníc fyziky pre základné školy a gymnáziá, aj v multimediálnej verzii.

    • DEŇ NARCISOV

    • 8. 4. 2019
    • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 23-krát. Ulice v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla 2019 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si ho pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou.

    • JARNÝ  florbalový týždeň

    • 1. 4. 2019
    • Kto súťaži:

                         žiacke tímy 7. – 9. ročníkov

     4 - členné triedne tímy chlapcov a dievčat   (brankár + 3 hráči)

      

     Kedy?

     8.4.  – 11.4.2019

      

     FINÁLE – povinná účasť všetkých súťažiacich

     Prihlášky: p. uč. Mačuha, p. uč. Mačejková

   • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
    • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

    • 21. 3. 2019
    • Základná škola Oščadnica – Ústredie

     OZNAM o zápise detí do 1. ročníka

     Dňa 11. 4. 2019

     od 13.00 hod. do 16.00 hod.

      

                bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

                v budove základnej školy s materskou školou pri  

     zdravotnom stredisku.

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2019, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     K zápisu si prineste:   rodný list dieťaťa

                                           občiansky preukaz

      

     Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

     Produkty vydavateľstva AITEC

     1. Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada 8  zošitov na nácvik písania

     2. Matematika pre prvákov – 1. časť, 2. časť, zbierka úloh, zošit na nácvik písania čísel

     SPOLU: 12 kusov v hodnote 11 eur – prosíme uhradiť pri zápise.

     Taktiež  Vám ponúkame sadu pomôcok a zošitov, ktoré si môžete zakúpiť sami podľa zoznamu, alebo Vám ich zabezpečí škola v hodnote  6 eur na žiaka.

     Žiakom a rodičom ponúkame:

     • vyučovanie cudzích jazykov  (anglický, nemecký, ruský)
     • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
     • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a prácu s integrovanými deťmi                                 (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
     • vyučovanie prostredníctvom  nových inovačných a netradičných metód a foriem  (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
     • zapájanie detí  do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
     • organizovanie školských aktivít  v spolupráci deti a učitelia ( školský  parlament)
     • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný)
     • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi  (vydávanie  školského časopisu)
     • elektronickú žiacku knižku a elektronický školský informačný systém

     Rodičia sa môžu informovať  o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch   žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky -  www.zsoscadnicau.edupage.org.

                                                                                                        

                                                                                                       Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                 riaditeľka školy