• RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    • 3. 5. 2018
    •  Riaditeľka školy, Mgr. Veronika Mačuhová oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a  § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách so súhlasom  zriaďovateľa základnej školy obce Oščadnica

                                                    udeľuje

                                          žiakom 1. - 9. ročníka

                                         v ZŠ Oščadnica - Ústredie

      

                                           riaditeľské voľno

                                                dňa: 21. 12. 2018

      

                                        z prevádzkových dôvodov.

      

     V Oščadnici, dňa 14. 12. 2018                          Mgr. Veronika Mačuhová,

                                                                                             riaditeľka školy                                                                   

    • Školská ľudová muzička

    • 14. 12. 2018
    • Dňa 13.12.2018 sa v obci Oščadnica uskutočnilo stretnutie starostov všetkých kysuckých obcí.  Naši žiaci im pripravili krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili s tradičnými ľudovými a vianočnými piesňami. Spev a muzička mladých talentovaných žiačikov našej školy im spríjemnili  pracovnú poradu.

   • List Ježiškovi
    • List Ježiškovi

    • 6. 12. 2018
    • Z kalendára na nás máva  Mikuláš a to je najvyšší čas poslať list Ježiškovi. My v 2.B sme už svoj zoznam želaní odoslali. A čo vy?

    • Anjelik pre radosť

    • 4. 12. 2018
    • Žiaci našej školy sa každoročne v predvianočnom čase zapájajú do projektu Anjelik pre radosť, ktorý organizuje Centrum voľného času v Čadci. Svojimi prácami hladia srdcia obyvateľov Domovov dôchodcov, ktorí si tieto dielka potom ukladajú nielen do svojich izieb, ale i svojich sŕdc.

    • Betlehemy ako ich nepoznáme

    • 30. 11. 2018
    • Návšteva Kysuckého múzea v Čadci sa niesla v predvianočnej atmosfére. Žiaci 5. ročníka si spolu s pani učiteľkami vyskúšali výrobu tradičných vianočných oblátok a zakúpili si vianočné ozdôbky. So záujmom si pozreli aj výstavu starých dobových fotografií a pohľadníc. Na výstave si tiež mohli pozrieť zaujímavé betlehemy, ktoré boli vyrobené z rôznych druhov materiálov.

    • Život našich predkov

    • 27. 11. 2018
    • Ako vyzeral každodenný život našich starých otcov a mám? Čo bolo ich náplňou práce, ako sa vedeli zabávať a ako plynul čas ľuďom, ktorí žili bez moderných výdobytkov dnešnej doby? O tomto všetkom sa dozvedeli žiaci 6.-8. ročníka na dopoludňajšom podujatí v Dome kultúry v Oščadnici. Časy dávno minulé si priblížili filmom  Jánošík v jeho pôvodnom znení a  staré mamy i starí otcovia deťom veľmi pútavo  rozprávali o ich detstve a predvádzali im ako sa páralo perie, štiepalo drevo .... a rôzne iné praktické zručnosti.

    • Hvezdáreň KNM

    • 23. 11. 2018
    • 15.11.2018 žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Krajskú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.

    • Červené stužky

    • 14. 11. 2018
    •  

     Červené stužky sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS.

      

     Základná škola Oščadnica – Ústredie

     Športom pre Červené stužky

      

     Basketbalový turnaj

      žiakov a žiačok

     8. – 9. ročníka

      

      

     13.11.2018

      

     4 – členné družstvá

     Podmienky:

     -  v družstve musí hrať minimálne 1 alebo aj viac dievčat

     - trieda môže vytvoriť aj viac družstiev

     - každý hráč môže byť členom iba jedného družstva

      

     Prihlásiť sa môžete u p. uč. Mačejkovej

    • Slávnostná imatrikulácia

    • 14. 11. 2018
    • Dňa 9.11.2018 školský parlament  zorganizoval pekné dopoludňajšie podujatie pre žiakov 1. a 5. ročníka našej školy. V duchu ľudových tradícií boli naši milí prváci a piataci pasovaní za žiakov našej školy. Žiakov privítali pán richtár a pani richtárka. Pri pasovaní ochutnali tradičné jedlá: chlieb so soľou, med, ovčí syr, orechy, jablká.  Po pasovaní nasledovali súťaže medzi triednymi kolektívmi v klobúkovom behu cez prekážky, varení tradičnej furmanskej polievky a triafaní loptičky do pohára. Pravá ľudová zábava bola spojená so zdravým občerstvením. Za splnené úlohy boli žiaci ocenení malou dobrotou - kysuckým tvarohovým koláčikom a ľudovou stužkou. Dopoludnie spríjemňovala žiakom detská ľudová muzička. Ľudovú atmosféru dotvárali žiaci parlamentu a pani učiteľky odeté v tradičných ľudových krojoch.

    • Halloween

    • 26. 10. 2018
    • Posledný deň pred prázdninami bol u nás v škole Halloween. Niektorí žiaci prišli do školy v rôznych strašidelných maskách. Čarovnú atmosféru dotvárala výzdoba, strašidelné úlohy a chutné maškrty. 

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 26. 10. 2018
    • Dňa 24.11.2018 sa na našej škole konalo podujatie venované Medzinárodnému dňu školských knižníc. Počas celého vyučovania sa aktivity žiakov i učiteľov spájali s čítaním. Žiaci si  v triedach vytvorili výstavky svojich najobľúbenejších kníh a diskutovali o nich. Učitelia prezentovali žiakom svoje obľúbené knihy. Súčasťou tohto dňa bol aj čitateľský maratón. Žiaci na hodinách čítali rôzne literárne žánre, napr. rozprávky, bájky, báje, matematické rozprávky..., ale i odbornú literatúru a diskutovali o prečítaných dielach.  Z tohto dňa si žiaci odniesli poznanie, aké je čítanie v živote človeka veľmi dôležité

    • Záložky do kníh, ktoré spájajú školy

    • 26. 10. 2018
    • Žiaci 1. - 9. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy tvorili záložky, ktoré pošlú žiakom partnerskej Základnej školy Klokočova  v  obci Hnúšťa. Tento projekt partnerstva škôl realizujeme už niekoľko rokov v spolupráci so Slovenskou knižnicou, ktorá každoročne organizuje medzinárodný projekt "Záložky do kníh spájajú školy".

    • Športová olympiáda prváčikov

    • 23. 10. 2018
    • Dňa 23.10.2018 si naši šikovní prváci testovali kondíciu, rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť na športovej olympiáde. Športová olympiáda bola zameraná na zistenie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Prváčikovia absolvovali 9 športových disciplín: 

     1. sed - ľah

     2. zostava s tyčou

     3. skok do diaľky

     4. predklon v sede

     5. kotúľanie troch lôpt

     6. výdrž v zhybe

     7. člnkový beh

     8. vytrvalostný beh

     9. naháňačka

     Naši športovci úspešne zvládli všetky disciplíny. Za svoje výkony boli odmenení diplomom a medailou. O pohodlie a dobrú organizáciu sa postarali pani učiteľky a najmä dievčatá 9. ročníka, ktoré sa našim športovcom celé doobedie naplno venovali.  

    • Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku

    • 21. 10. 2018
    • Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa dňa 19.10.2018 konala na našej škole milá akcia s názvom „Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku“.  Starí rodičia chodili do tried čítať alebo rozprávať rozprávky.

     Všetkým starým rodičom veľmi pekne ďakujeme za príjemné chvíle, ktoré sme s nimi strávili.heart

    • Jazykový týždeň EUROWEEK

    • 17. 10. 2018
    • v spolupráci s Kysuckým európskym informačným centrom KERIC sme v dňoch 16. – 17.10. 2018 zrealizovali zážitkové hodiny s dobrovoľníkmi, ktorý nám vo svojich prezentáciách predstavili krajiny, z ktorých pochádzajú. Bolo to kultúrne ale najmä jazykové obohatenie vyučovania.

     Ďakujeme Juniorovi z Hondurasu, Sare zo Španielska, Yen z Vietnamu, Katarine z Rakúska a Vireakovi z Kambodže za pútavé a zábavné spestrenie vyučovacích hodín.

    • Záchranári v našej škole

    • 17. 10. 2018
    • V rámci teoretickej časti Dňa ochrany prírody a človeka nás navštívili záchranári Horskej služby Veľká Rača Oščadnica. Praktickými ukážkami a pútavým rozprávaním nám priblížili ich prácu.

    • Robotika v kocke..... čiže Lego roboty

    • 17. 10. 2018
    • Študenti Gymnázia M. Hurbana v Čadci nám v rámci týždňa programovania predstavili tvorbu a programovanie Lego robotov. Do programovania zapojili aj žiakov 8. a 9. ročníka.

    • OZNAM

    • 2. 10. 2018
    •  

     Celoškolské ZRŠ  a   konzultácie rodičov s triednymi vyučujúcimi sa uskutočnia

     utorok, 9.10.2018 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v  Oščadnici.

     Program: 
     - správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov v šk. roku 2017/2018
     - plán aktivít na šk. rok 2018/2019
     - informácie o elektronickej komunikácii
     - schválenie rodičovského príspevku
     - diskusia

     Prosím rodičov, aby si svoje pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa aspoň jeden z rodičov zúčastnil. Samozrejme vítame, ak prídu obaja. :) Rešpektujte prosím, že v  doobedňajších hodinách prebieha výchovno-vzdelávací proces.

     Ďakujeme
      

   • Farebný týždeň
    • Farebný týždeň

    • 10. 10. 2018
    • 15.10. -19.10. sa obliekame vo farbách jesene.

     PONDELOK - červená

     UTOROK -  zelená

     STREDA - žltá

     ŠTVRTOK - hnedá

     PIATOK - oranžová

    • Európsky týždeň športu

    • 24. 9. 2018
    • Športové aktivity žiakov ZŠ

     Program

     Beháme pre zdravie  17. – 21.9.2018

     - súčet nabehaných metrov každej skupiny chlapcov a dievčat na hodinách TSV

      

     24. 9. – 28.9.2018

     Turnaj v basketbale

     7. , 8., 9. ročník

     triedne tímy (1 dievča + 3 chlapci)

     hrací čas 2x7 min.

     streda od 13.00 hod.

      

     Turnaj vo vybíjanej

     6., 7., 8. roč.

     triedne tímy (5 dievčat + 3 chlapci)

     hrací čas 2x7 min.

     štvrtok od 13.00 hod.

      

     telocvičňa ZŠ

     Triedne tímy: prihlášky si treba vyzdvihnúť u

     p. uč. Mačejkovej a p. uč. Mačuhu

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie