• Návšteva u včelára

    • 14. 6. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva u včelára .

     V krásny slnečný deň navštívili naši druháci pána včelára, ktorý im pútavo porozprával zaujímavosti zo života včiel. Zoznámili sa s rôznymi pomôckami, ktoré sú potrebné pri tejto práci. Deti videli, ako sa med získava a dokonca ho mohli aj vyskúšať.

    • School Language Star

    • 25. 5. 2022
    • Dňa 26.5. prebehol na našej  škole prvý ročník jazykovej súťaže - Školská jazyková star. 

     Žiaci 5.až 9.ročníka si mohli otestovať svoje vedomosti z anglického, ruského a nemeckého jazyka. Jazykové testy  boli prispôsobené jazykovej úrovni žiakov a hodnotili najmä čítanie s porozumením, lexiku a gramatiku. Výsledky našich žiakov nás veľmi potešili, ba až motivovali. Ďakujeme za túto príležitosť a blahoželáme výhercom: 

     Anglický jazyk                                       

     5.ročník J. Lalik,   5.A 

     6.ročník  M.Zagrapan, 6.B 

     7.ročník Karin Křivánková, 7.B 

     8.ročník F. Kadura, 8.B 

     9.ročník M.Ďuráč, 9.A 

     Nemecký jazyk

     7. ročník Karin Křivánková, 7.B

     8. - 9. ročník  Sebastián gavlák, 9.A

     Ruský jazyk 

     7. - 9. ročník Jakub Boris Maják

    • Beh olympijského dňa v Banskej Bystrici

    • 2. 6. 2022
    • Žiaci našej školy sa zapojením do európskeho projektu OCEP zúčastnili celoslovenského podujatia osláv olympijského dňa, ktorý sa tento rok konal v Parku pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici. 
     V rámci celoslovenských osláv Olympijského dňa aj svojou účasťou vyzdvihli dôležitosť pohybu i hlavné motto „Hýb sa! Uč sa! Objavuj! Spoločne za lepší svet!“

     Pre účastníkov bol pripravený bohatý sprievodný program. Nechýbali tradičné Behy Olympijského dňa, do ktorých sa zapojilo takmer 400 detí. Osobnou účasťou v pozícii štartérov či tých, ktorí najlepších dekorovali medailami, boli olympijskí víťazi Anastasia Kuzminová, Elena Kaliská a Matej Tóth, členka MOV a bronzová olympijská medailistka Danka Barteková, prezident SOŠV Anton Siekel.  Každý účastník Behu Olympijského dňa získal medailu, najlepší aj vecné ceny.

      

    • Bábkové divadlo Žilina

    • 29. 5. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bábkové divadlo Žilina .

     26.5. mali žiaci prvého stupňa skvelý divadelný zážitok. Spolu s učiteľkami navštívili bábkové divadlo. Rozprávka Snehulienka a sedem trpaslíkov priniesla deťom nevyspytateľné zvraty a príjemné zážitky. Ukázala im, že zlu sa treba vždy postaviť, inak sa nezastaví pred ničím.

    • Život včiel

    • 25. 5. 2022
    • V utorok 24. 5. našu školu navštívil včelár, pán Kuljovský. Žiaci piatych a šiestych ročníkov mali možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku o včelách a včelárstve, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o včelách, ich živote v úli a o ich nenahraditeľnej úlohe v prírode. Žiaci si mohli prezrieť aj mobilný úľ, kde pozorovali kráľovnú, robotnice aj trúdy pri stavbe plástov.  Vyskúšali si mnohé včelárske pomôcky a mohli ochutnať aj med vyrobený včelami, ktoré pozorovali. Žiakom sa prezentácia veľmi páčila a poznatky, ktoré sa dozvedeli využijeme na hodinách biológie.

    • #ZAcistykraj

    • 22. 5. 2022
    • Žiaci 2. stupňa sa v rámci Dňa Zeme zúčastnili výzvy Žilinského samosprávneho kraja #ZAcistykraj. Naši žiaci vyčistili od odpadkov mnohé časti našej obce a odmenou im bude nie len skvelý pocit z pomoci prírode a čisté okolie, ale aj mnohé odmeny, ktoré sme získali. Počas "Dňa rodiny", ktorý sa konal na Budatínskom zámku v nedeľu 14. 5., boli  fotografie našich žiakov vyžrebované a naša škola získala krásne a užitočné odmeny a mnohé pomôcky, ktoré využijeme pri ďalšom čistení a starostlivosti o naše okolie.

     KONAJ DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI :)

    • Deň matiek

    • 11. 5. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek .

     Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamičkám. Deti ich pod vedením pani učiteliek potešili krásnym vystúpením. 3.A predstavila Rozprávku o veľkom hlade od Ľubomíra Feldeka. 3.B si pripravila vystúpenie Zelenáči.

    • Fyzikálne pokusy Martin

    • 10. 5. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fyzikálne pokusy Martin.

     Dňa 6. 5. 2022 sa žiaci ôsmych ročníkov zúčastnili prezentácie fyzikálnych pokusov v Martine na Gymnáziu V. P. Tótha, ktoré im predvádzal vynikajúci učiteľ fyziky Jozef Beňuška. Žiaci si mohli mnohé pokusy vyskúšať a zároveň si tak upevniť svoje poznatky z fyziky. 

    • Škola v prírode

    • 10. 5. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode.

     A už je to tu. Deti sa dočkali konečne krásneho výletu v Terchovej. Škola v prírode Šípková deťom učarovala, páči sa im prostredie a všetky skvelé aktivity, ktoré spolu prežívame.

    • Kúzelná fyzika

    • 2. 5. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kúzelná fyzika.

     Aj fyzika môže byť zábavná! Presvedčili sa o tom aj naši žiaci na zábavno-vzdelávacom predstavení. Prostredníctvom rôznych experimentov zistili, že fyzika je všade okolo nás a vôbec nemusí byť nudná.

    • Zápis do prvého ročníka

    • 28. 4. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zápis do prvého ročníka.

     Dnešný deň bol výnimočným pre budúcich prváčikov. Po prvý raz navštívili základnú školu, obzreli si triedu a vyskúšali si, ako sa sedí v školskej lavici. V neposlednom rade ukázali pani učiteľkám, akí sú šikovní. Svoju radosť veru neskrývali a my sme si ich všetkých zapísali. Tešíme sa na nich v septembri.

    • Návšteva olympijského múzea

    • 28. 4. 2022
    • Naša škola je v tomto školskom roku zapojená do medzinárodného projektu OCEP - Olympic, Culture and Education Programme. V rámci tohto projektu boli žiaci pozvaní na prehliadku stálej expozície výstavnej siene Prof. Vladimíra Černušáka v Bratislave.

     Slovenské olympijské a športové múzem ponúka výber z viac ako 28-tisíc predmetov, ktoré sa podarilo múzeu počas 35-ročnej akvizičnej činnosti sústrediť do zbierkového fondu. Mnohé z vystavených exponátov sú jedinečné aj v celosvetovom meradle.

     Počas našej prehliadky sme boli oboznámení s krátkou históriou novodobých olympijských hier, pozreli sme si vystavené exponáty a výnimočné videoprezentácie so všetkých olympijských športov, na ktorých sa prezentovali naši slovenskí olympionoci. Na záver prehliadky sme plnili úlohy olympijského kvízu a boli odmenení drobným prezentom.

     Návštevu Bratislavy sme spojili aj s aktívnym športom. V trampolínovom parku, Cyberjump aréna, sme sa nielen zabavili, ale aj otestovali svoje akrobatické schopnosti.

    • Deň Zeme

    • 22. 4. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme .

     Žiaci dnes ukázali, že im naša planéta nie je ľahostajná. Počas dňa čistili rôzne miesta v obci. Uvedomili si tak dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Prváci zapojili svoju fantáziu a vytvorili kresby, ktoré zobrazujú našu Zem.

    • Exkurzia

    • 7. 4. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia .

     Tento týždeň sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali na exkurziu do Čadce. Navštívili múzeum, kde si mohli prezrieť jarnú výstavu a dozvedieť sa o rôznych technikách zdobenia veľkonočných kraslíc. Žiaci si svoju zručnosť vyskúšali  a vyzdobili si veľkonočné vajíčko. Navštívili aj knižnicu, kde sa dozvedeli rôzne zaujímavé informácie z ríše zvierat a sveta kníh.

   • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

    • 30. 3. 2022
    • Dňa 1. - 10.4. 2022

     bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     elektronickou formou: https://zsoscadnicau.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

     (elektronicky vyplnenú prihlášku bude evidovať škola, nemusíte ju vytlačiť)

     Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami dieťaťa sa uskutoční v priebehu PREZENČNEJ FORMY ZÁPISU DŇA 28. 4.2022 v čase od 13.00 - 16.00 hod. v budove ZŠ I. stupeň.

     K zápisu si prineste na kontrolu údajov rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov 

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2021, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Podľa zákona 245/2008 Z.z.  s účinnosťou od 1.1.2021 a podľa §5 ods. 3 zákona 596/2003 účinného od 1.1.2021 riaditeľ základnej školy nemá kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

     Pomôcky:

     Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

     Produkty vydavateľstva AITEC

     Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada povinných zošitov na nácvik písania, zošit na nácvik písania čísel

     Cena za sadu  10 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

                                                                                                         

                                                                                                        Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy