• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Dňa 1. - 10.4. 2022

      bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

      elektronickou formou: https://zsoscadnicau.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

      (elektronicky vyplnenú prihlášku bude evidovať škola, nemusíte ju vytlačiť)

      Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami dieťaťa sa uskutoční v priebehu PREZENČNEJ FORMY ZÁPISU DŇA 28. 4.2022 v čase od 13.00 - 16.00 hod. v budove ZŠ I. stupeň.

      K zápisu si prineste na kontrolu údajov rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov 

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2021, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Podľa zákona 245/2008 Z.z.  s účinnosťou od 1.1.2021 a podľa §5 ods. 3 zákona 596/2003 účinného od 1.1.2021 riaditeľ základnej školy nemá kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

      Pomôcky:

      Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

      Produkty vydavateľstva AITEC

      Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada povinných zošitov na nácvik písania, zošit na nácvik písania čísel

      Cena za sadu  10 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

                                                                                                          

                                                                                                         Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

     • Apríl, tak trochu bláznivý mesiac

     • Školský parlament pozýva všetkých žiakov vytvoriť si Bláznivý apríl.

      Každý piatok (začínajúc už 1. apríla), je potrebné prísť do školy inak ako obvykle. 

      1. apríla si neberte so sebou školskú tašku, ale pomôcky prineste v niečom inom - ako napríklad v košíku, kufri, nákupnej taške, kvetináči či kočíku.

      Ďalší piatok, 8. apríla,  sa ani netreba ráno prezliekať, pretože môžete prísť do školy v pyžame.

      Po Veľkej noci, 22. apríla sa oblečte, akoby ste mali o 70 rokov viac - inšpiráciu nájdete v šatníku babky a dedka.

      No a posledný piatok, 29. apríla, sa prezlečte za filmové hviezdy - akékoľvek filmové alebo rozprávkové postavy. 

     • European Money quiz aj u nás v škole

     • Vo štvrtok, 24. marca sa žiaci 8. B triedy zúčastnili národného finále súťaže European money quiz.eu. Svoje sily si preverili tri skupiny ôsmakov so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska. Súťaž prebiehala online a zúčastnilo sa jej viac než 200 tímov. Žiaci si vyskúšali rýchlosť a vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti či bezpečnosti na internete. Najlepší tím našej školy obsadil 60. miesto. 

     • Deň vody

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody .

      Na prvom stupni sa dnešný deň niesol v hesle: ,,Každá kvapka sa počíta." Žiaci sa prostredníctvom rôznych aktivít dozvedali o význame a dôležitosti vody v našom živote.

     • Ponožková výzva

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ponožková výzva.

      Ponožková výzva sa každoročne koná 21.3. a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, ich prijatie spoločnosťou, šancou na bežné vzdelávanie, prácu.

     • SVETOVÝ DEŇ VODY 2022

     • Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

      Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne.

      Témou Svetového dňa vody 2022,

      ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca,

      je „Podzemná voda“.

      Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.

      O význame vody v našom živote sa učia žiaci 7. ročníka na projektových  hodinách biológie.

     • Kurz korčuľovania

     • Keď nás pohyb baví....

      Žiaci 6. ročníka absolvovali 5-dňový kurz korčuľovania pod vedením trénerov ľadového hokeja.

     • SNEHUŽIACI

     • Počas dištančného vzdelávania a vianočných prázdnin prišla do niektorých rodín vzácna návšteva až z Fínska. Na pár dní mali nových spolužiakov zo snehu - snehužiakov. Aj keď títo snehužiaci boli veľkí sympaťáci, do školy v januári prísť nestihli, pretože museli odcestovať na Severný pól. Veríme, že o rok prídu opäť na návštevu. 

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje