• OZNAM O VYUČOVANÍ od 10.1.2022

     • Po predĺžených vianočných prázdninách sa začne v pondelok 10. januára 2022 prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov základnej školy podľa riadneho rozvrhu.

      Prevádzky škôl sa budú naďalej riadiť Školským semaforom.

      Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať domácimi AG samotestami. Zisťovanie záujmu  o samotesty prebieha prostredníctvom rodičovského konta Edupage od 5.1.2022 do 9.1.2022 (nedeľa).

      Distribúcia neprevzatých testov z minulého roka bude prebiehať od 10.1.2022 počas školského vyučovania. Nové testy budú distribuované podľa harmonogramu, ktorý určí príslušný krajský školský úrad.

      V prípade pozitivity žiaka je potrebné túto informáciu bezodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi. Riaditeľ môže so súhlasom zriaďovateľa príslušnú triedu uzatvoriť a žiaci budú pokračovať dištančnou výučbou. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe, alebo sa v škole vyskytne vysoký počet nakazených osôb.

      Na školách sú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Výnimku majú deti MŠ a osoby so závažnými poruchami autistického spektra či ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ako aj pedagogickí zamestnanci, ktorí týchto žiakov vzdelávajú. (MŠVVaŠ zo dňa 4.1.2022)

      Vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom konta edupage a  oznamom na našej webovej stránke.

      V Oščadnici, dňa 7.1.2022

      vedenie školy

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje