• Medzinárodná návšteva

    • 13. 10. 2021
    • Dnešný deň sme sme sa spolu so žiakmi v rámci Európskeho dňa jazykov preniesli na chvíľu do slnečného Španielska a exotického Gruzínska. V rámci spolupráce s neziskovou mimovládnou mládežníckou organizáciou KERIC, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 7 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce,  sme privítali na škole dve dobrovoľníčky. Keti z Gruzínska a Christina zo Španielska zaujímavými prezentáciami obohatili hodiny Anglického jazyka, naučili nás tancovať ich tradičné tance a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii o ich rodných krajinách.

     Spolupráca s KERICom bude prebiehať počas celého školského roka a dobrovoľníci budú viesť konverzačné hodiny anglického jazyka na vyučovaní.

    • Nebojím sa zubného lekára

    • 13. 10. 2021
    • Vážení pedagógovia, milí žiaci,

     ďakujeme Vám za účasť na našom pilotnom projekte „Nebojím sa zubného lekára“, ktorý v tomto roku spustila Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Spolkom študentov zubného lekárstva pre Váš kraj pri príležitosti Svetového dňa pre budúcnosť bez zubného kazu.

     Zvolili sme online formu vzdelávania, ktorá je v tejto pandemickej dobe pre náš všetkých prirodzenou súčasťou života.

     Prekvapil, potešil a povzbudil nás Váš veľký záujem o akciu.

     Dúfame, že sme naplnili Vaše očakávania a žiaci  získali množstvo vedomostí, ktoré využijú aj  v praktickom živote.

     Pevne veríme, že sa nám spoločnými silami podarí dosiahnuť, aby ďalšia generácia  mala krásny a zdravý úsmev.

     Organizátori podujatia

     Slovenská komora zubných lekárov

    • Školská súťaž VITAMÍNOŽRÚT

    • 8. 10. 2021
    • Keďže zdravá životospráva je v posledných rokoch nielen moderným

     trendom, ale aj nevyhnutnosťou, vymyslela naša škola projekt

     VITAMÍNOŽRÚT, v ktorom budú žiaci na druhom stupni súťažiť tak, že budú

     jesť veľa ovocia a zeleniny.

     Treba si uvedomiť, že sladkosti, slané pochutiny a sladené bublinkové nápoje

     nie sú vhodnou desiatou pre žiadneho človeka a už vôbec nie pre deti.

     Preto budeme počas tohto roka od októbra do konca mája súťažiť

     v počte zjedených kusov ovocia a zeleniny v škole.

     Členovia školského parlamentu oboznámili svojich spolužiakov

     v triedach o priebehu a podmienkach tejto súťaže.

     Veríme, že aj takouto formou budú naši žiaci motivovaní k jedeniu väčšieho množstva

     ovocia a zeleniny a aj v tom, aby do školy nenosili nevhodné potraviny.

     Dúfame, že svoje deti podporia aj  ich rodičia :)

      

     PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

    • Do školy na bicykli

    • 7. 10. 2021
    • Žiaci prvého stupňa ZŠ sa zapojili prvýkrát do kampane: „Do školy na bicykli“ práve preto, aby sme motivovali ďalších a ďalších žiakov k využívaniu ekologických dopravných prostriedkov, priniesli im radosť z cesty do a zo školy. Veľa žiakov v našej škole už využíva nejaký ekologický spôsob dopravy do školy - prichádzajú  bicyklom, peši, prípadne na kolobežke.  Autobusom alebo autom najmä tie deti, ktoré bývajú ďalej od školy. Kampaň sme podporili triednymi besedami o pravidlách bezpečného správania na cestách chodec/vodič,  triednymi okienkami, vychádzkami do prírody. Povzbudzujeme deti k aktívnemu a zdravšiemu životnému štýlu. Snažíme sa, aby sa šport stal súčasťou bežného života u detí. Zorganizovali sme dopoludnie na kolobežkách. Žiaci prišli, prípadne rodičia doniesli kolobežky. Pani učiteľky pripravili množstvo aktivít,  ktoré sa deťom veľmi páčili.

    • Ako vzniká hmla, dážď, ľad a sneh?

    • 5. 10. 2021
    • Odpoveď na túto otázku, a veľa ďalších, sa deti dozvedajú na hodinách prírodovedy realizáciou výskumných aktivít. Šikovní výskumníci z 3.A vytvárajú situácie podobné tým, ktoré vznikajú v prírode - hmla, dážď a sneh. Bádateľský spôsob výučby poskytuje deťom príležitosť pracovať s rôznymi materiálmi a s rôznymi nástrojmi, spoliehať sa na svoje vedomosti a naučiť sa spolupracovať. Deti takéto aktivity veľmi zaujímajú, zabávajú sa pri nich a zároveň sa názorným spôsobom učia. 

    • Čitateľský kútik

    • 1. 10. 2021
    • Tretiaci si urobili domácu pohodu a v jesenných chladných dňoch si spríjemňujú prestávky s kamarátkou knižkou.