• Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

    • 31. 8. 2021
    • Milí rodičia,

     slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 9:00 hod. na školskom dvore ZŠ Oščadnica - Ústredie. V prípade veľmi nepriaznivého počasia (dážď) bude otvorenie realizované prostredníctvom rozhlasu zvlášť v budove 1.-4. roč. o 9:00 hod. a v budove 5.-9. roč. o 9:30 hod. Nakoľko sa jedná o hromadné podujatie, prosíme všetkých o dodržanie opatrenia – rúško.

     Slávnostná svätá omša pri príležitosti začiatku nového školského roka bude o 8:00 hod.

     Školský klub detí bude otvorený od 3. septembra (piatok).

      

     Základné informácie pre rodičov žiakov základnej školy

     Školský rok začína od 2.9.2021. Žiaci 1. až 4. ročníka idú po slávnostnom otvorení šk. roka do tried.

     Žiaci 5. až 9. ročníka idú po slávnostnom otvorení šk. roka  a po pokynoch triednych vyučujúcich domov.

     Rodičia žiakov 1. ročníka zostávajú vonku pred školou, kde od triednych vyučujúcich dostanú všetky potrebné informácie. Do tried pôjdu iba žiaci spolu s dozorkonajúcimi vyučujúcimi.

     V piatok 3. septembra začína vyučovanie 7:30 hod v triedach pre všetkých žiakov.

      

     Všeobecné opatrenia

     Rodičia žiakov pred nástupom do školy prostredníctvom konta Edupage potvrdia vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo prostredníctvom tlačiva (Vyhlásenie).

     Na základe vyhlášky UVZ SR je vo vnútorných priestoroch základnej školy prekrytie horných dýchacích ciest povinné (rúško, šál, šatka a pod.).

     Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca opätovne Vyhlásenie o bezpríznakovosti buď prostredníctvom konta Edupage, alebo prostredníctvom vyplneného tlačiva.

     Na základe informácií KŠÚ Žilina ohľadom samostestovania prostredníctvom Ag testov Vás budeme informovať po obdržaní informácií o spôsobe a distribúcii testov z uvedených inštitúcií. V súčasnosti čakáme na informácie a dodanie príslušného množstva testov.

      

     Ďalšie informácie o prijatých opatreniach na základe usmernení MŠVVaŠ pre rodičov žiakov a detí

     Zákonný zástupca:

     • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí.
     • Zabezpečí pre svoje dieťa (iba žiaci ZŠ) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
     • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom.

     Všetkým Vám prajeme úspešný štart do nového školského roka 2021/2022.

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka základnej školy Oščadnica - Ústredie

      

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje