• IQ olympiáda pre žiakov 5. - 9. ročníka

    • 19. 3. 2021
    • Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

       Albert Einstein

     Milí žiaci,

     tento rok sa koná už 11. ročník IQ olympiády. IQ olympiáda je súťaž organizovaná Mensou Slovensko.

     Heslo súťaže je:

     IQ Olympiáda – odváž sa používať vlastný rozum.

     Preto táto súťaž nie je o meraní IQ. Súťaž chce ukázať ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť Vašu priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie.

     Súťaž je tak ako po minulé roky určená  pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl.

     V priebehu marca prebieha registrácia žiakov do súťaže. Školské kolo bude prebiehať on-line v apríli. On-line školské kolo pozostáva z riešenia 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

     Všetci budú súťažiť opäť o zaujímavé ceny – notebook, tablety, knihy, inteligentné hodinky, logické hry, .... a veľa ďalších cien

     11. ročník súťaže IQ olympiáda

     Registrovať sa môžete tu:

      Neváhajte sa registrovať: https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

     Registrácia zaberie maximálne 5 minút (Treba správne napísať svoje meno a priezvisko, školu nájdete v zozname a svoju triedu. Musíte vedieť svoju fungujúcu e-mailovú adresu, na ktorú dostanete heslo – môže to prísť do spamu) . Chcem  však upozorniť, že po registrácií musí ešte rodič (zákonný zástupca) odsúhlasiť Vašu účasť v súťaži, opäť elektronicky. Bez tohto kroku sa žiak súťaže nemôže zúčastniť. 

     Viac informácii o súťaži: 

     - pravidlá súťaže: https://iqolympiada.sk/?p=29             

     informácie pre žiakov:  https://test.iqolympiada.sk/o_sutazi_ziaci/ 

     Dôležité dátumy:

     Registrácia účastníkov 1.3.-31.3.2022

     Školské kolo sa rieši on-line – súťažiaci môžu úlohy riešiť v škole, doma, v knižniciach, skrátka kdekoľvek, kde sa pripoja na internet.

     Regionálne kolo

     Celoslovenské kolo

      

     Odváž sa používať vlastný rozum

     Immanuel Kant

      

    • Oznam o pokračovaní vyučovania od 8.3.2021

    • 5. 3. 2021
    • V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, od 8. marca do 21. marca 2021 pokračujeme nasledovne:

     Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vyučovania.

     Žiaci II. stupňa pokračujú dištančne - online.

     Zákonný zástupca pravidelne každých 7 dní predkladá pri nástupe žiaka Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Vyhlasenie_od_8.3.2021.pdf). Žiaci prítomní na vyučovaní dostali formulár od svojich triednych vyučujúcich a mali ho doniesť do piatka do školy. Chýbajúci žiaci, ktorí sa zúčastnia prezenčného vyučovania, donesú vyhlásenie do školy v pondelok.

     Príslušné vyhlásenie je možné podať aj elektronicky cez rodičovské konto Edupage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienok hlavne prostredníctvom príslušného Čestného vyhlásenia nie staršieho ako 7 dní predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo vyhlášky č. 47/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania).

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Vďaka dodržiavaniu príslušných opatrení môžeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní pre žiakov I. stupňa ZŠ.

     Ďalšie informácie:

     1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
     2. V spolupráci so zriaďovateľom je pre rodičov možnosť otestovať sa dňa 6. a 7.3 2021 v odbernom centre Medmedical Klinik v čase od 10.00 hod do 17.30 hod..
     3. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
     4. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.
     5. V prípade, že sa rodič rozhodne nechať žiaka doma, zabezpečuje kontakt so školou prostredníctvom konta Edupage a komunikáciou s triednym vyučujúcim.

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicau.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     V Oščadnici, dňa 5.3.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje