• IQ olympiáda pre žiakov 5. - 9. ročníka

     • Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

      Albert Einstein

      Milí žiaci,

      tento rok sa koná už 10. ročník IQ olympiády. IQ olympiáda je súťaž organizovaná Mensou Slovensko.

      Heslo súťaže je:

      IQ Olympiáda – odváž sa používať vlastný rozum.

      Preto táto súťaž nie je o meraní IQ. Súťaž chce ukázať ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť Vašu priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie.

      Súťaž je tak ako po minulé roky určená  pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl.

      V priebehu marca prebieha registrácia žiakov do súťaže. Školské kolo bude prebiehať on-line v apríli. On-line školské kolo pozostáva z riešenia 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

      Všetci budú súťažiť opäť o zaujímavé ceny – notebook, tablety, knihy, inteligentné hodinky, logické hry, .... a veľa ďalších cien

      Registrovať sa treba  v termíne 01. marec 2021 – 31. marec 2021 na stránke (kvôli GDPR) https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

      Registrácia zaberie maximálne 5 minút ( Treba správne napísať svoje meno a priezvisko, školu nájdete v zozname a svoju triedu. Musíte vedieť svoju fungujúcu e-mailovú adresu, na ktorú dostanete heslo – môže to prísť do spamu) . Chcem  však upozorniť, že po registrácií musí ešte rodič (zákonný zástupca) odsúhlasiť Vašu účasť v súťaži, opäť elektronicky. Bez tohto kroku sa žiak súťaže nemôže zúčastniť. 

      Viac informácii o súťaži: 

      - pravidlá súťaže: https://iqolympiada.sk/?p=29

      informácie pre žiakov:   https://test.iqolympiada.sk/o_sutazi_ziaci/

      Dôležité dátumy:

      Registrácia účastníkov 1.3.-31.3.2021

      Školské on-line kolo 12.4. - 18.4.2021 (je možné riešiť aj mimo školy)

      Regionálne kolo – semifinále: 5.5.2021 on-line

      Celoslovenské kolo – finále 1.6.2021, miesto a spôsob bude upresnené podľa aktuálnej pandemickej situácie

       

      Odváž sa používať vlastný rozum

      Immanuel Kant

       

     • Oznam o pokračovaní vyučovania od 8.3.2021

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, od 8. marca do 21. marca 2021 pokračujeme nasledovne:

      Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vyučovania.

      Žiaci II. stupňa pokračujú dištančne - online.

      Zákonný zástupca pravidelne každých 7 dní predkladá pri nástupe žiaka Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Vyhlasenie_od_8.3.2021.pdf). Žiaci prítomní na vyučovaní dostali formulár od svojich triednych vyučujúcich a mali ho doniesť do piatka do školy. Chýbajúci žiaci, ktorí sa zúčastnia prezenčného vyučovania, donesú vyhlásenie do školy v pondelok.

      Príslušné vyhlásenie je možné podať aj elektronicky cez rodičovské konto Edupage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienok hlavne prostredníctvom príslušného Čestného vyhlásenia nie staršieho ako 7 dní predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo vyhlášky č. 47/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania).

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Vďaka dodržiavaniu príslušných opatrení môžeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní pre žiakov I. stupňa ZŠ.

      Ďalšie informácie:

      1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
      2. V spolupráci so zriaďovateľom je pre rodičov možnosť otestovať sa dňa 6. a 7.3 2021 v odbernom centre Medmedical Klinik v čase od 10.00 hod do 17.30 hod..
      3. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
      4. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.
      5. V prípade, že sa rodič rozhodne nechať žiaka doma, zabezpečuje kontakt so školou prostredníctvom konta Edupage a komunikáciou s triednym vyučujúcim.

      Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicau.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

      V Oščadnici, dňa 5.3.2021

      Mgr. Veronika Mačuhová

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje