• Materské školy a školský klub detí od pondelka 25.01.2021

     • Informácie pre rodičov

      Materské školyprevádzka len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

      Školský klub detí môže byť v prevádzke od 7.30 do 15.30 len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

      Prosíme rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu na základe nariadenia zamestnávateľa, aby záväzný záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí  od 25.01.2021 nahlásili SMS – správou,resp.osobne do nedele 24.01.2021 do 12.00 hod..

      Telefónne kontakty:

      Materská škola-Ústredie + Materská škola-Rovne:  0908922959

      Materská škola – Píla:        0908922960

      Školský klub detí – Ústredie: 0901722443

      Školský klub detí – Nižný koniec: 0911822443

      Pripomíname, že je potrebné prihlásiť dieťa aj na stravu u p.vedúcej ŠJ.

      O aktuálnych  zmenách vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie, Mgr. Anna Jarabicová, riaditeľka školy Oščadnica Nižný koniec

       

     • Oznam o otváraní škôl od 18.1.2021 zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ

     • Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v online režime, ako doteraz.  

      Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“  informuje minister školstva B. Gröhling. 

     • Vzdelávanie žiakov od 11.1.2021

     • Aktualizácia dňa 7.1.2021

      Vážení rodičia,

      dňom 11.1.2021 sa bude v našej základnej škole  realizovať vyučovací proces dištančnou formou

      na 1. aj 2. stupni.

      Aktuálne informácie nájdete tu :  → Organizacia vyucovania na ZS od 11.1.2021.pdf

      Analyzujeme všetky informácie uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ (viď odkaz dole) a ihneď, ako budú známe podrobnosti, budeme Vás informovať prostredníctvom Edupage. 

      Vyjadrenie ministra školstva

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_4.1.2021.pdf

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré rešpektujeme v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

      V Oščadnici, dňa 7.1.2021

      Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje