• Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

       

                                              udeľuje

                                        riaditeľské voľno

                                pre žiakov 1. - 9. ročníka

                          Základnej  školy  Oščadnica - Ústredie 

                                         dňa 29. 11. 2019

                             z organizačných dôvodov  konania

            slávnostnej akadémie pri príležitosti  70. výročia založenia školy.

               

                                 Vyučovanie pokračuje 2. 12. 2019

       

       

       

                                                                  

     • Záložka do knihy spája školy

     • V mesiaci október sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali na hodinách VYV a SJL záložky do kníh na tému List za listom  - baví ma čítať a následne si ju vymenili so žiakmi zo ZŠ v Nitre. Cieľom projektu bolo nielen podporiť u žiakov čítanie kníh, ale i nadviazanie kontaktov so žiakmi z pridelenej školy.

     • Drotári a drotárstvo

     • Žiaci deviatych ročníkov boli dňa 7.11.2019 na exkurzii v Kysuckom  múzeum v Čadci. Zoznámili sa so životom a prácou drotárov predovšetkým na Kysuciach. Drotári sa počas celej existencie drotárstva prezentovali ako vynaliezaví a zruční výrobcovia, ktorí dokonale ovládali možnosti použitia drôtu pri zhotovovaní rôznych úžitkových a umeleckých predmetov. Etnológ PhDr. Alojz Kontrik, pracovník Kysuckého múzea v Čadci, žiakom ukázal a porozprával aké drotárske výrobky sa zachovali a sú súčasťou výstavy. Potom si žiaci vyskúšali prácu drotárov. Vyrobili si srdiečko, ktoré vypletali pomocou drôtu. Práca s drôtom sa im páčila.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

     • Dňa 23.10.2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie pohybových zručností žiakov 1. ročníka. Testovanie prebehlo formou športovej olympiády. Žiaci si v rôznych disciplínach vyskúšali svoju vytrvalosť, obratnosť a ohybnosť.

     • Ako správne triediť odpad

     • Dňa 29.10.2019 sa naši žiaci zúčastnili výchovno - zábavného predstavenia s názvom Ako správne triediť odpad s postavičkami Tárajko a Popletajka.

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje