• Medzinárodný deň školských knižníc

     • Dňa 22.10. si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V rámci tohto dňa sa na našej škole uskutočnili zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť tento sviatok.

      Aj žiaci piatych až deviatych ročníkov si pripravili spolu so svojimi vyučujúcimi aktivity súvisiace s Medzinárodným  dňom školských knižníc. Počas uplynulého týždňa na hodinách literatúry diskutovali o prečítaných knihách, prezentovali čiteteľské denníky pred spolužiakmi, vytvárali z nich nástenky a zostavovali triedne knižnice z prečítaných diel. Źaci si navzájom prezentovali projekty o svojich najobľúbenejších literárnych hrdinoch.

      Spolu sa veľmi tešíme na novozriadenú školskú knižnicu, ktorú budeme  s radosťou využívať pri ďalších čiteteľských aktivitách. 

     • Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku!

     • Október je mesiacom úcty k starším. Aj tento rok sa dňa 16.10.2019 konala na našej škole milá akcia s názvom „Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku“.  Starí rodičia chodili do tried čítať alebo rozprávať rozprávky.

      Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli.

      Vaše vnúčatá

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne a zároveň celoškolské stretnutie rodičov a pedagogických zamestnacov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10.10.2019 nasledovne:

      - triedne RZ o 15.00 - 15.45 hod. v triedach ZŠ

      - celoškolské RZ o 16.00 hod. v Dome kultúry v Oščadnici

       Program: 

      - informácie triednych vyučujúcich
      - správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov v šk. roku 2018/2019
      - plán aktivít na šk. rok 2019/2020
      - schválenie rodičovského príspevku
      - diskusia

      Prosíme rodičov, aby si svoje pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa aspoň jeden z rodičov zúčastnil. Samozrejme vítame, ak prídu obaja. :) Rešpektujte prosím, že v  doobedňajších hodinách prebieha výchovno-vzdelávací proces.

      Ďakujeme

     • Prezentácia práce policajtov, záchranárov a kynológov

     • 4.10. 2019 bol na našej škole deň venovaný práci policajtov, záchranárov a kynológov. Dopoludnie žiaci strávili v spoločnosti nebojácnych policajtov a život zachraňujúcich zdravotníkov. Súčasťou prezentácie bola aj prednáška policajtov a záchranárov, v rámci ktorej sa žiaci dozvedeli rôzne užitočné informácie. Deti si mohli pozrieť vozidlo záchrannej zdravotnej služby, policajnú motorku a boli obdarovaní rôznymi zdravotníckymi pomôckami. Najzaujímavejšou časťou dňa bola pre deti práca kynológa, ktorý spolu so psíkom predviedli svoju zručnosť a šikovnosť.

      Za príjemné chvíle, ktoré sme strávili s týmito výnimočnými ľudmi, im patrí veľká vďaka.

     • Cvičenie v prírode

     • Dňa 27.9.2019 si žiaci 1.-4. ročníka počas trasy smerom cez Zagrapu a Dedovku vychutnali krásy jesennej prírody a zahrali sa rôzne súťažné hry. Žiaci boli príjemne unavení a plní zážitkov.

     • Týždeň zdravej výživy

     • V dňoch 23.9.-26.9. 2019 prebiehal u žiakov 1.-4. ročníka Týždeň zdravej výživy. Tieto dni boli zamerané na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny. Súčasťou boli aj rôzne pohybové aktivity, výstavy ovocia a zeleniny, tvorba projektov a rôzne iné činnosti počas vyučovania. 

      Program:

      Pondelok - Ovocný deň

      Utorok - Deň bez sladkostí

      Streda - Deň mlieka

      Štvrtok - Zeleninový deň

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje